مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز

خبرمهم-بزودی این سایت باساختاری جدیدوبامحتواهای جدید وبروز شروع بکارخواهدکرد

امامزاده ها Minimize
امامزاده غلام رسولی : در حاشیه ضلع شرقی چابهار بنای گنبدی با ارتفاع بلند جلب نظر می کند که قدمت آن به دوران تیمور مربوط می شود . طرح معماری بنا نشان می دهد که در عهد سلجوقیان احداث و در عهد صفوی نقاشی های دیواری آن انجام یافته است که از اصالت و اهمیت خاصی برخوردارند .
+ نوشته شده در  2010/10/28ساعت 19:43  توسط اطلس ایران وجهان  | 

خراسان شمالي با  3 / 28347  كيلومترمربع  71/1%  از كل مساحت ايران را در بر مي گيرد . اين استان از نظر مساحت از 14 استان كشور بزرگتر است .

تقسيمات سياسي :

استان خراسان شمالي به مركزيت شهرستان بجنورد داراي 7 شهرستان بنامهاي اسفراين ، بجنورد ، جاجرم ، شيروان ، فاروج ، مانه و سملقان و بام و صفي آباد مي باشد .                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                        نقشه تقسيمات سياسي استان

 

اين استان داراي 15 بخش ، 14 نقطه شهري ، 40 دهستان و بيش از هزار روستا مي باشد .

ناهمواريهاي استان :

خراسان شمالي از نظر ناهمواري ها به دو قسمت : الف ) نواحي كوهستاني   ب ) پست و هموار تقسيم            مي شود .

مرتفع ترين نقطه أن قله شاه جهان در رشته كوههاي آلاداغ 3051  متر و پست ترين نقطه آن در روستاي تازه ياب در قسمت خروجي رودخانه اترك با ارتفاع 4000 متر از سطح دريا قرار دارد . ارتفاع متوسط استان  1326  متر از سطح دريا مي باشد .                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                    

                                                 نقشه ناهمواري هاي استان 

 

 الف ) نواحي كوهستاني : كوههاي استان از نظر زمين شناسي حاصل آخرين حركات كوهزايي دوران سوم و از كوههاي جوان مي باشند . اين كوهها به دو بخش عمده : 1- رشته كوه كپه داغ                        2- رشته كوه آلاداغ تقسيم مي شوند .

رشته كوه كپه داغ : اين رشته كوه در شمال استان واقع شده و بوسيله گسل عشق آباد ( گسل كپه داغ ) از دشتهاي پست تركمنستان و بوسيله رودخانه اترك و دشتهاي مانه و سملقان ، بجنورد ، شيروان و فاروج از رشته كوه جنوبي آلاداغ جدا مي شود .

اين ارتفاعات شباهت زيادي از نظر ساختار زمين شناسي با زاگرس دارند و وجود گسلهاي متعدد ساختار رسوبي ، نامتقارن بودن چينها ، فقدان فعاليتهاي آتشفشاني و وجود سنگهاي داراي درز و شكاف آن شرايط مساعدي براي ذخاير آب زيرزميني و منابع نفت و گاز ايجاد مي نمايد .

رشته كوه آلاداغ : اين ارتفاعات توسط دشتهاي مانه و سملقان ، بجنورد ، شيروان ، فاروج ، از رشته كوه كپه داغ جدا شده است . آلاداغ در غربي ترين منطقه در حوالي جاجرم بوسيله يكسري كوههاي كم ارتفاع به رشته كوهستاني شاه كوه البرز مي پيوندد . جبهه شمالي آلاداغ با يكسري پرتگاههاي گسلي به رود اترك و جبهه جنوبي آن از طريق گسلهايي با دشت جاجرم ارتباط پيدا كرده است .

آب و هواي استان :

خراسان شمالي عمدتاً از آب و هواي معتدل كوهستاني برخوردار است و انواع آب و هواي آن عبارتند از :

الف ) آب و هواي سرد كوهستاني ( نواحي مرتفع آلاداغ و كپه داغ )

ب ) آب و هواي معتدل كوهستاني

( شهرستان هاي مانه و سملقان، بجنورد ، شيروان ، فاروج ، اسفراين و شمال شهرستان جاجرم )

ج ) آب و هواي نيمه بياباني ( كوهپايه اي ) بخشي از شهرستان مانه و سملقان و جنوب استان .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

شكل 11                                                            نقشه انواع آب و هواي استان                  

 

عناصر آب و هوايي يك منطقه شامل : دما ، بارش ، فشار هوا مي باشد كه به دو عنصر دما و بارش بدليل اهميت زياد آنها در برنامه ريزي ها اشاره مي شود .

الف ) دما : بدليل شرايط توپوگرافي منطقه دما در نواحي مختلف استان متفاوت است بطوريكه شهرهاي جنوبي استان نسبت به شهرهاي شمالي استان دماي بالاتري دارند . متوسط دماي استان بين 8 تا 05/13  درجه است . سردترين ماه سال يهمن ماه با ميانگين حداقل 36/1 درجه و گرمترين ماه سال تيرماه با ميانگين حداكثر  4/24  درجه است .

ب ) بارش : ميزان بارندگي منطقه از نظر پراكندگي زماني و مكاني يكسان نيست . از نظر زماني بيشترين بارندگي در فصل زمستان مي باشد . پربارانترين ماه سال فروردين و كم باران ترين ماه سال مرداد مي باشد . از نظر مكاني نيز بارش در تمامي نقاط استان يكسان نيست .

 

حداكثر بارش در ايستگاه دركش با 5/468  ميليمتر و حداقل بارندگي در ايستگاه جاجرم با  44/124  ميليمتر ثبت شده است .

جغرافياي انساني :

الف ) تاريخچه سكونت :

استان خراسان شمالي بدليل ويژگي هاي طبيعي مناسب ، محل سكونت اقوام گوناگون در دوران هاي مختلف و تاريخي بوده است . مطالعات انجام شده در زمينه تاريخي و باستان شناسي حاكي از آن است كه اين منطقه از دوران ميان سنگي مورد توجه اقدام گوناگون بوده است . وجود 606 اثر تاريخي و محوطه هاي باستاني متعدد با سوابق چندين هزار ساله كه در شهرهاي بجنورد ، اسفراين ، شيروان ، جاجرم ، آشخانه ، فاروج شناسايي شده است از سابقه كهن و تاريخي اين منطقه حكايت دارد .

شمال استان در زمان اشكانيان از بلاد مهم نساد و محل زندگي و اقوام پارت بود و در طول تاريخ گذرگاه حكومتهاي متعددي بوده است . اين بخش از كشور در گذشته تنها معبر ارتباطي شرق به غرب بوده و عبور

جاده ابريشم از جنوب استان سبب ورود اقوام مختلف به آن شده است بطوري كه امروزه مردم در خراسان شمالي به زبانها و لهجه هاي مختلف صحبت مي كنند .

خراسان شمالي ( گنجينه فرهنگها ) با قوميت هاي مختلف كرمانج ، فارس (تات) ، ترك ، تركمن و اقليتهاي لر ، بلوچ ، عرب ، زابلي و ? ديار وفاق و همدلي بين فرق و مذاهب مختلف بوده است و كمتر جايي را سراغ داريم كه چون خراسان شمالي در طول تاريخ مردم آن در عين تفاوتها با يكدلي و اتحاد زندگي كرده و از كيان ملي خويش دفاع نموده باشند .

با اين حال بايد رعايت عدالت در اختصاص بودجه و امكانات براي مناطق سني نشين حتماً مدنظر برنامه ريزان بوده باشد تا همچنان اقليتها نيز به جانفشاني در راه اعتلاي ايران اسلامي اقدام نمايند .

جمعيت :

در سال  1375  جمعيت استان خراسان  732646  نفر بود كه در قالب  149359  خانوار زندگي مي كردند . در اين سال  40% جمعيت استان ، شهري و  60%  روستايي بوده اند . در سال  1383  جمعيت شهري 45%  از كل جمعيت استان را شامل مي گردد كه اين جمعيت در 14  شهر استان زندگي مي كردند .

بايد توجه داشت كه در سال  1375 ،  4/56%  جمعيت كشور در شهرها و  5/44%  در روستاها زندگي مي كردند . اين روند در خراسان شمالي برعكس مي باشد كه شرايط مناسب آب و هوايي ، حاصلخيزي خاك ، وجود منابع مورد نياز ، بالا بودن درآمد روستائيان ، نزديكي بيشتر روستاها به شهر و ? مي توانند دليل بالا بودن جمعيت روستايي استان باشند . جامعه شناسان معتقدند هرقدر نسبت شهرنشيني در كشور افزايش يابد مشكلات شهرها نيز بيشتر خواهد شد و براي پيشگيري از پيامدهاي منفي شهرنشيني چون حاشيه نشيني ، زاغه نشيني و ? برنامه ريزان آموزش و پرورش بايستي با پيش بيني هاي لازم و تأمين نيازهاي آموزشي اين مناطق ، روند مهاجرت روستائيان به شهر را كنترل نمايند .

رشد جمعيت :

طبق آمار اداره ثبت احوال استان ، در سال  1382  در هر شبانه روز بيش از  40 نفر ( هر 2 ساعت 3 نفر ) در اين استان بدنيا آمده اند يعني ماهانه 1200 نفر و سالانه  14607  نفر كه معادل جمعيت شهر آشخانه و  5/1  برابر جمعيت شهر فاروج است . نرخ رشد طبيعي جمعيت در مقاطع زماني  1375  تا  1381  معادل  5/1% است كه اين رقم براي تمامي شهرستان ها يكسان نيست بطوري كه در جدول نيز ديده مي شود شهرستان بجنورد با 8/1% بيشترين و شهرستان فاروج با  1/1% كمترين رشد را در بين شهرستان ها داشته اند .

  

 

 

 

 

 

 


 

           

 

 

 

ساختمان سني و جنسيت جمعيت :

با توجه به هرم سني جمعيت استان مشاهده مي شود كه اين هرم داراي قاعده اي پهن و گسترده است كه اين امر بيانگر جواني جمعيت و تيزبودن نوك هرم بيانگر پايين بودن متوسط عمر يا اميد به زندگي است . براساس سرشماري سال  1375  تركيب جنسي جمعيت استان تفاوت زيادي ندارد بعبارت ديگر تعداد مردان و زنان در اين استان تقريباً مساوي است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جاذبه هاي گردشگري :

يكي از عوامل موثر در توسعه اقتصادي مناطق مختلف در دهه هاي اخير توجه به جاذبه هاي گردشگري و افزايش درآمد و ايجاد اشتغال از اين راه مي باشد .

خراسان شمالي با داشتن پتانسيلهايي از قبيل : موقعيت جغرافيايي مناسب ، وجود قوميت هاي مختلف ، تمدن كهن ، غناي فرهنگي و منابع طبيعي مي تواند موقعيت ويژه اي در جذب گردشگر داشته باشد . قرار گيري اين استان در مسير زوار امام رضا (ع) كه از جاده كناره درياي خزر عبور و مرور مي كنند ، موقعيت ويژه اي ايجاد نموده كه در صورت برنامه ريزي و مديريت صحيح مي توان چشم انداز روشني در اين زمينه ترسيم نمود .

عبور ميليونها مسافر از حاده آسيايي عامل مهمي بوده كه شهري چون فاروج پس از انقلاب بتواند در سايه ارائه آجيل و تنقلات در كشور منحصر به فرد و ممتاز باشد .

جاذبه هاي گردشگري استان را مي توان به جاذبه هاي طبيعي و تاريخي فرهنگي تقسيم نمود .

جاذبه هاي طبيعي :

جنگلهاي انبوه و حفاظت شده قورخود در شهرستان مانه و سملقان ، پارك ملي سالوك و ساريگل در شهرستان اسفراين ، منطقه حفاظت شده گليل سراني شيروان و پناهگاه حيات وحش مياندشت در جاجرم از مناطق ديدني استان مي باشد .

مناطق كوهستاني : دره هاي سرسبز ، رودهاي پرآب ، درياچه  پشت سدها ، آبشارهاي فراوان چون ايزي ، حميد ، بيار ، اوغاز كهنه ، اسطرخي و دره هايي چون بازخانه ، دركش ، هاور ، روئين ، گليان ، زوارم ، استاد ، خسرويه

، پارك جنگلي گوئينيك ، غارهايي چون بيدك ، گسك ، درق ، پوستين دوز ، گنج كوه و ? بخش كوچكي از صدها جاذبه مناطق كوهستاني استان مي باشد .

اين مناطق براي ورزشهاي زمستاني و كوهنوردي ، صخره نوردي و ? نيز بسيار مناسب مي باشند .

آبهاي معدني : اين آبها به دليل املاح و خاصيت درماني مي توانند بعنوان يكي از جاذبه هاي گردشگري استان به حساب آيد . از جمله مي توان به آب معدني ايوب پيغمبر در گيفان ، آب معدني بش قارداش در بجنورد ، مختومي در شيروان ، مهمانك در مانه و سملقان و حاج سست در اسفراين اشاره نمود .

ب ) جاذبه هاي تاريخي فرهنگي :

چنانكه قبلاً گفته شد بيش از 606 اثر تاريخي و محوطه باستاني در استان شناخته شده است كه از جمله آنها مي توان به قلعه جلال الدين جاجرم ، تپه ارگ ( تپه نادري ) شيروان ، شهر بلقيس در اسفراين ، آئينه خانه و عمارت مفخم در بجنورد ، آتشكده اسپاخوي مانه و سملقان ، مقبره بابا و بي بي در فاروج و ? اشاره نمود .

اماكن مقدس :

بقعه سلطان سيد عباس ( معصوم زاده ) در بجنورد ، خواجه علي ابن مهزيار در جاجرم ، امامزاده حمزه رضا شيروان ، امامزاده دلاور آشخانه ، امامزاده سلطان جعفر در روستاي سياه دست فاروج ، امامزاده احمدبن موسي در اسفراين و ? از جمله زيارتگاهها و اماكن مقدسه استان مي باشند

موزه ها :

موزه مردم شناسي شهر بجنورد و موزه حيات وحش رباط قره بيل ( جاجرم ) از موزه هاي موجود استان مي باشند .

صنايع دستي و آثار هنري :

قاليچه و پشتي تركمني ، گليم و جاجيم ، چادرشب ابريشمي ، كلاه كركي ، چارق دوزي ، پوستين دوزي ، زين سازي از مهمترين صنايع دستي استان محسوب مي شود كه نقش مهمي در جلب جهانگرد دارد . علاوه بر اين لباسهاي محلي و سنتي ( كردي و تركمني ) نيز اهميت خاصي دارند .

ورزش هاي سنتي :

انجام مسابقات ورزشي در استان خراسان شمالي از سابقه تاريخي زيادي برخوردار است كه مي توان به كشتي چوخه اشاره نمود . اين ورزش در استان از قدمتي 2500 ساله برخوردار است و علاوه بر اين وجود اسبهاي اصيل تركمن زمينه ورزش اسب دواني را فراهم نموده است .

راهها و ارتباطات :

راهها و سيستم حمل و نقل و ارتباطات مناسب زيربناي توسعه اقتصادي را در هر سرزمين تشكيل مي دهد . اگر راه و وسايل نقليه كافي وجود نداشته باشد ، امكان اتصال بين نواحي توليد و مصرف از بين مي رود و خصوصاً در مناطق دور افتاده روستايي كه استعداد خوبي براي توليدات كشاورزي دارند ، امكان بهره وري بهينه از استعدادهاي محيطي وجود نخواهد داشت .

راه مناسب ، سبب ايجاد تسهيلات در روابط شهر و روستا گرديده و سطح آگاهي جوامع روستايي را بالا مي برد . بدليل وسعت مناطق كوهستاني روستاهاي بسياري در استان وجود دارند كه از موقعيت مناسب توليدي برخوردارند ولي بخاطر نبود امكانات ارتباطي و حمل و نقل در انزوا قرار گرفته اند و اين مسئله روند رشد و توسعه استان را با مشكل مواجه خواهد ساخت . خصوصاً امكان خدمات رساني در بخش آموزش عمومي در مقطع راهنمايي و متوسطه را با چالش همراه ساخته كه بايستي در اين زمينه تمهيدات لازم و توجه خاص بعمل آيد .

از ويژگي هاي مهم راههاي استان عدم وجود راه ارتباطي فعال با كشور همسايه ( تركمنستان ) مي باشد .

مجموع راههاي استان خراسان بجز شهرستان فاروج  22384  كيلومتر مي باشد كه 53%  آنها زير پوشش اداره كل راه و ترابري و 47% نيز بعنوان راههاي روستايي زير پوشش سازمان جهاد كشاورزي هستند . از مجموع راههاي زير پوشش اداره كل راه و ترابري حدود 3/30%  جز راههاي اصلي آسفالته و  3/43% جز راههاي فرعي آسفالته و  4/26%  نيز جز راههاي شني بوده اند .

از مجموع راههاي اصلي  2/36%  در شهرستان بجنورد  1/31%  در مانه و سملقان ، 6/20%  در اسفراين و  1/12%  در شهرستان شيروان بوده است .

از مجموع راههاي فرعي آسفالته  3/33%  در جاجرم ،  2/22%  در اسفراين ،  1/31%  در بجنورد ،  1/8% در مانه و سملقان ، 3/5%  در شيروان مي باشد .

از مجموع راههاي زير پوشش جهاد كشاورزي  1/53%  آسفالته و  9/46%  نيز شوسه مي باشد .

اگر چه جاده آسيايي از 4 شهرستان مانه و سملقان ، بجنورد ، شيروان ، فاروج مي گذرد اما در اين استان ايجاد و احداث بزرگراه و آزادراه بين شهرهاي مهم از نيازهاي اساسي استان مي باشد .

وجود فرودگاه بجنورد امكان استفاده از راه هوايي را فراهم نموده و گذر بخش كمي از مسير راه آهن تهران ? مشهد از جنوب جاجرم امكان ارتباط استان با ساير نقاط را از طريق راه آهن فراهم نموده است .ولي مطالعه و احداث راه آهن گرگان ? مشهد از ضرورتهاي ارتباطي استان مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                نقشه راههاي استان                   

 

شهرستانهاي استان :

الف : بجنورد

ب: شيروان

ج: اسفراين

د: جاجرم

ح: مانه و سملقان

و: فاروج

ز: بام و صفي آباد

+ نوشته شده در  2010/10/28ساعت 19:20  توسط اطلس ایران وجهان  | 

امام زاده عبدالحق

در وسط شهر زيراب سوادکوه قرار دارد. بقعه در محوطه‌اي به مساحت ۵۵۰۰ متر با ۶۵۰ متر مربع زير بنا و ۸۰۰ متر زائرسرا واقع است .پر آ وازه است که وي عارفي بزرگ بوده است.

 

امام زاده سيد محمد زرين نوا

 

در ۲ کيلو متري روستاي چمازکتي قائم شهر در کنار خيابان هردرود به کروا واقع شده، داراي زير بناي حدود ۷۰ متر مربع و محوطه‌اي به مساحت تقريبي ۵/۱ هکتار مي با شد. ساختمان بقعه داراي گنبدهاي سنتي و ضريح منبت کاري شده است که در فهرست آثار باستاني به ثبت رسيده است.

 

بقعه امام زاده سيد هاشم

در روستاي آغوزکتي با فاصله ۹۳ کيلومتري جنوب شرقي رامسر واقع شده، داراي چشم اندازهاي طبيعي زيبائي است. بقعه داراي امکانات رفاهي از قبيل آب لوله کشي، برق و سرويس بهداشتي مي باشد.

 

بقعه آقا سيد حسين
 در ۵ کيلو متري غرب تنکابن در کنار جاده اصلي تنکابن رامسر واقع شده، داراي امکانات رفاهي از قبيل آب، برق، تلفن، سرويس بهداشتي و زائر سراي مجهز در سه طبقه مي باشد.

 

بقعه آقا شير علي

در ۷ کيلو متري جنوب تنکابن در محله ميان ناحيه خرم آباد واقع شده، داراي چشم اندازهاي طبيعي زيبائي مي باشد.

 

بقعه حضرت سيد حسن ولي(ع)

 سيد حسن ولي از نسل امام حسن مجتبي (ع) درسال ۸۵۶ هجري قمري وفات يافت و مدفنش در روستاي نياک لاريجان واقع شده است. اين مکان زيارتي به فاصله يک کيلو متري با جاده اصلي هراز قرار دارد و همه ساله ميزبان علاقه مندان از اقصي نقاط کشور در تمام فصول به ويژه در ارديبهشت ماه و درمراسم ورف چال مي باشد.

 

حضرت عبدالمناف و عبدالمطلب(ع)

حضرت عبدالمناف و عبدالمطلب(ع) بن ابراهيم بن زيد بن امام حسن مجتبي داراي ۴۰ باب زائر سراي مجهز با کليه امکانات رفاهي و سرويس بهداشتي، مخابرات و آب شرب، در منطقه زيباي نمارستاق لاريجان و روستاي عبدالمناف واقع شده است . بناي جديد، آينه کاري درون بارگاه و احداث زائرسرا در سال ۱۳۷۸ خاتمه يافت.

 

امام زاده سيد علي کيا سلطان
از نواده‌هاي امام موسي کاظم (ع) مي باشد و در روستايي به همين نام در فاصله ۸ کيلومتري نوشهر واقع شده که داراي ۷۰۰ سال قدمت است. بناي فعلي در زمان سلطان محمد خدابنده احداث گرديده است. بقعه داراي آب، برق، مسجد و امکانات رفاهي است.

 

بقعه امام زاده محمد

بقعه امام زاده محمد بن بکر بن علي در فاصله ۱۵۰ کيلو متري نور و در روستاي ييلاقي کلاي بلده واقع است. ساختمان قبلي مربوط به سده هشتم هجري قمري بوده که به دليل فرسودگي، تخريب و ساختمان جديدي در سال ۷۳ احداث شد. تا کنون مبلغ دويست ميليون ريال از محل درآمد نذور و موقوفات صرف بازسازي آن شده است. بقعه داراي ۱۵ باب اتاق زائرسرا، آب، برق، تلفن، چشمه آب آشاميدني و سرويس بهداشتي مي باشد.

 

امام زاده قاسم ايزده

در ۱۲ کيلو متري نور و در کنار جاده اصلي نور محمود آباد واقع شده است. ساختمان قبلي چوبي و کاه گلي بوده که در سال ۷۳ با همت اهالي و تلاش هيئت امناء و با صرف مبلغ هشتاد ميليون ريال اقدام بازسازي شد.

 

بقعه امام زاده ابراهيم

در مرکز شهر آمل و در خيابان طالب آملي واقع شده، داراي ۵ هکتار وسعت است. قبرستان عمومي و گلزار شهدا نيز در محوطه آن قرار دارد. بقعه داراي کتابخانه، سرويس بهداشتي و ديگر امکانات رفاهي مي باشد.

 

بقعه امام زاده عبدالله
در فاصله ۱۸ کيلو متري جنوب آمل، در روستاي اسکومحله و در منطقه سر سبز و جنگلي واقع شده است. داراي امکانات رفاهي وسيع اعم از زائرسرا، حمام، آب، برق، تلفن، بازار، نانوائي و سرويس مجهز بهداشتي مي باشد.

 

تکيه بزرگ عبدالحسين خاني

در ۲۴ کيلومتري شهرستان بابل در بخش بند پي غربي در قريه مقري کلا واقع شده، داراي ۱۳۵ سال قدمت مي باشد. اين بنا به عنوان اثر فرهنگي به ثبت رسيده است. تاچند سال قبل محل تحصيل طلاب و دانش آموزان منطقه بوده، هر سال در ايام محرم و مخصوصاً روز عاشورا محل برگزاري مراسم عزاداري است.

 

تکيه پهنه کلا

در ۱۲ کيلومتري جنوب شهر ساري و در منطقه‌اي سر سبز که داراي منظره‌هاي طبيعي بسيار زيبايي است واقع شده است. تکيه داراي امکانات رفاهي متعدد از جمله ۱۳۰ باب زائر سرا، آب، برق، تلفن، نانوائي و سرويس بهداشتي مجهز مي باشد. درآمد ساليانه آن درحدود هفتصد ميليون ريال است. طرح توسعه بنا با صرف يک ميليارد ريال در دست اقدام مي باشد.

 

بقعه امام زاده عباس

در فاصله ۲۲ کيلومتري شهرستان بابل در بخش بند پي شرقي در روستاي امام زاده عباس واقع است. اين امام زاده مورد احترام خاص مردم منطقه است و داراي امکانات رفاهي از قبيل زائرسرا، برق، آب، تلفن و سرويس بهداشتي مي باشد.

 

بقعه سلطان زين العابدين

در محوطه امام زاده يحيي و در مرکز شهر ساري واقع است. بقعه آن مخروطي و از لحاظ ساختماني، تزئينات، کاشي کاري، صندوق و در نفيس چوبي از مهم ترين بناهاي تاريخي ساري است.

 

بقعه امام زاده يحيي

واقع در مرکز شهر ساري که از نظر داشتن درهاي متعدد و صندوق چوبي نفيس حائز اهميت هنري و تاريخي است. ساختمان بقعه ذيل شماره ۲۱۲درآثار ملي ثبت شده است. اين بقعه مدفن امام زاده يحيي (پر آوازه به فرزند امام موسي کاظم(ع)) است که به اتفاق برادرش سيد حسن و خواهرش سيده سکينه در اين محل مدفون مي باشند.

 

آستانه امام زاده عباس

در شرق شهر ساري و در محله آزاد گله واقع است. اين بقعه جزء فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. علاوه بر امام زاده عباس، سه تن ديگر از امام زادگان به نام عبدالله (ع)، محمد (ع) و باقر(ع) نيز در اين محل مدفون مي باشند. بقعه در باغ مصفائي واقع شده، داراي چهل باب اتاق، زائرسرا، آب، برق، تلفن، سرويس بهداشتي و امکانات رفاهي است.

 

بقعه امام زاده عبدالله سارو

بقعه اين امامزاده  در فاصله سه کيلومتري شهرستان بهشهر و در مجاورت گورستان عمومي شهر، روستاي سارو واقع شده است. قدمت بنا مربوط به قرن نهم هجري بوده که داراي گنبد مخروطي شکل است. بنا به مرور زمان به علت خرابي چندين بار توسط خيرين بازسازي شده است. کل زمين امام زاده دو هکتار و مساحت زير بناي آن ۲۰۴ متر مربع است که داراي ضريح چوبي مي با شد.

 

آستانه امام زاده قاسم

اين امام زاده از نوادگان موسي بن جعفر (ع) مي باشد که در ۱۵ کيلومتري شهرستان بهشهر واقع شده است. اين بنا چندين بار تعمير و بازسازي شده است. در مجاورت آستانه در زميني به مساحت ۳۸۱۶ متر مربع زائرسرا احداث شده که ۲۰ باب اتاق آن تکميل و بالغ بر ۲۰ واحد ديگر نيمه کاره باقي مانده است و فعلاً زائران حضرت رضا (ع) در آن جا بيتوته مي‌کنند.

+ نوشته شده در  2010/10/28ساعت 19:5  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ابنيه مذهبى استان گلستان امام زاده نه تن امام زاده نه تن در شهر گرگان و در منطقه(محله اي)قديمي که به همين نام نامگذاري شده که نگين محلات قديمي گرگان مي باشد و از نظر ساختار قديمي اين شهر بين دو محله دوشنبه اي قديم و محله ميدان و مخله مير کريم و کوچه بادگير قرار دارد مه مدفن نه تن از نوادگان موسي بن جعفر(ع) مي باشد. بقعه متبرکه امامزاده آق امام در منطقه آزادشهر بقعه متبرکه آق امام قرار دارد که مدفن محمد بن زيد(ع) معروف به آق امام و محمد بن صادق ديباج مي باشد.محمد بن زيد علوي يکي از نوادگان امام حسن مجتبي(ع) بود که به تدريس شيعي اهتمامي تام داشت و در روز 5 شوال سال 287 در جنگي بين محمد بن زيد و محمدبن هارون سرخسي سردار و امير اسماعيل ساماني رخ داد به شهادت رسيد.اما وجه تسميه آق امام:آق کلمه ترکي است و به عنوان صفت به کار مي رود و معناي آن سفيد است. چون که مقبره محمدبن زيد در بلندي و در ارتفاي کوهستان ساخته شده و در داخل ان هم روشن تر از فضاي بقعه متبرکه يحيي بن زيد(ع) بود که از بقا متبرکه ديگر منطقه بوده و مردم منطقه در مقايسه آن با مخل فوق لقب آق را به آن دادند. امام زاده عبدا...(ع)زيارت اين امامزاده که در جننوب شهر گرگان و در منطقه ييلاقي و مصفاي روستاي زيارت قرار گرفته است مدفن يکي از احقاد و نوادگان موسي بن جعفر(ع) مي باشد. با عنايت به اينکه ساختمان بقعه در جوار رودخانه قرار دارد طي ساليان گذشته بر اثر سيلاب ساختمان بقعه تخريب شده که بعد از مدتي توسط اهالي محل ساختمان مختصري براي آن احداث و قطعاتي از صندوقچه چوبي بقعه باز مانده سيلاب جمع آوري و در محل بقعه نگهداري مي شود.در سال 81 به منظور پاسخگويي به نياز زائرين محترم و ايجاد فضاي مناسب رفاهي طرحي جامع تهيه که بخشي از آن در دست اجرا مي باشد. با عنايت به منطقه ييلاقي و وجود آب گرم طبيعي در جوار اين بقعه همه روزه زائرين بسياري خصوصا در ايام تابستان از اين محل بازديد و در جوار حرم اين امامزاده به راز و نياز مي پردازند.همچنين اين بقعه داراي موقوفاتي مي باشد. امام زاده طيب(ع)قرن آباد امامزاده طيب (ع)قرن آباد اين بقعه در 4 کيلومتري روستاي قرن آباد گرگان و در طبيعت مصفا و با موقعيت خاص و ارزشمندي قرار دارد. در کتاب فرهنگ آباديهاي ايران و لغت نامه دهخدا مذکور گرديده که قرن آباد يکي از آباديهاي شهر گرگان مي باشد اين روستا مدفن امامزاده طيب(ع) فرزند موسي بن جعفر(ع)مي باشد. اين بقعه داراي هسته مرکزي و الخاقي در شرق و غرب است.هسته مرکزي که مرقد مطهر در مرکز آن واقع شده در روي ستونهاي قطور آجري قرار گرفته که طرح جامع بقعه به همت هيئت امنا امامزاده و نظارت اداره کل اوقاف و امور خيريه استان گلستان در دست اجرا است.موقعيت مکاني بقعه به علت قرار داشتن در منطقه سر سبز جنگلي از مهمترين خصيصه هاي جذب گردشگر به شمار مي رود. بقعه متبركه امامزاده حبيب ا...(ع) بندر گز اين امامزاده در 8 کيلومتري غرب شهرستان بندرگز واقع شده است.در خصوص نسبت اين امامزاده آن چه مشهور است امامزاده حبيب ا...(ع)از احقاد و نوادگان موسي بن جعفر(ع) مي باشد که از تاريخ تولد و وفات ايشان اطلاع چنداني در دست نمي باشد.احداث مقبره آن حضرت پس از خواب نما شدن براي اهالي منطقه صورت پذيرفته که قدمت آن به 800 سال مي رسد ودر محوطه باغي به مساحت حدود 5 هکتار با پوششي ار انواع درحت جنگلي پذيراي زوار و مسافران مي باشد.بناي آن در سال 1370 توسط اداره اوقاف گرگان بازسازي که هم اکنون به صورت بناي آجري با گنبد دوار و با پوششي سبز رنگ در قبرستان عمومي شهر قرار دارد. اين بقعه در سال 1380 توسط شخص خيري ضريح فولادي براي آن امامزاده تهيه و در محل نصب گرديده که ساحت ضريح زيبا و گچبري هاي داخل صحن بر جذابيت اين بقعه متبرکه افزوده است. مدرسه کريم ايشان مدرسه کريم ايشان در روستاي کريم ايشان بخش مراوه تپه شهرستان مينودشت واقع شده است. ساختمان مسجد و مدرسه متعلق به دوره قاجار است و شامل يک حيات چهارگوش با 23 حجره است.ديوار داخلي يکي از دو اتاق بالاي سر درب را با گچبري به اشکال انواع ميوه و ظروف و اسلحه تزيين شده اند،در دو قسمت بيروني،نماي سر درها را با نقش شير و خورشيد از آجر و کاشي تزيين کرده اند.تاريخ ساختمان مدرسه بر اساس کتيبه روي آن در سال 1328 هجري است. زيِارتگاه خالدبن سنان(خالد نبيِ) در يِکيِ از مناطق شمال کشور زيِارتگاهيِ به نام خالد بن سنان(ع) در حدود 100 کيِلومتريِ شهرستان کلاله و 6 کيِلو متريِروستاي کچيِ سوبلا و در ارتفاعات قله قدرت کوه کوگچه داغ قرار دارد که محل دفن يِکيِ از 4 پيِامبريِ است که در فاصله رسالت حضرت عيِسيِ (ع) و حضرت محمد(ص) عهده دار امور تبليِغيِ از سويِ خداوند بوده است.در احوال خالدبن سنا(ع) گفته ميِ شود که يِکيِ از پيِغمبران عرب بعد از حضرت عيِسيِ(ع) خالدبن سنان (ع) بوده که 6103 سال بعد از به دنيِا آمدن حضرت آدم به تخت نبوت نشسته و نسبت ايشان به اسماعيِل ذبيِح ا..ميِ رسد.تاريِخ وفات خالدبن نبيِ(ع) در سال 528 پس از ميِلاد و 42 سال قبل از تولد پيِامبر اکرم(ص) ذکر شده است. مدرسه عماديه گرگان مدرسه عماديه در محله قديمي درب نو(دربنو)گرگان واقع شده است. زمان احداث مدرسه بر اساس شواهد موجود در زمان صفويان بوده و در دوره هاي بعد نيز مرمت و بازسازي شده است.بنايي با نقشه چهار ايواني و حياط مرکزي که پيرامون آن حجره هاي طلاب قرار گرفته.دو ايوان شمالي و جنوبي با پوشش طاق گهواره اي احداث شده اند.در مجاورت ايوان ها پلکان هايي براي صعود به طبقه دوم و بام ساختمان تعبيه شده است. مهمترين ايوان،ايوان غربي،يعني همان ورود مدرسه،داراي درب چوبي و بزرگ است، که بر بالاي طبقه دوم گلدسته چوبي احداث شده است که مکان اذان گفتن و جايگاه موذن است. مسجد جامع گرگان مسجد جامع گرگان فعلي(استر آباد قديم) در بازار سنتي و قديمي نعلبندان در زميني به مساخت 1600 متر مربع واقع شده است.بناي اصلي مسجد متعلق به دوره سلجوقي است که در حال حاضر فقط مناره آن(مناره آجري) باقي مانده است و داراي کتيبه اي به خط کوفي مي باشد.منبر قديمي و تاريخي آن(تاريخ سال 859 و تاريخ 1018 هجري قمري حک شده است) در ايوان غربي نگهداري مي شود.در قاب منبر نيز کتيبه اي به خط ثلث حکاکي شده است. امام زاده روشن آباد در کيلومتر 15 جاده گرگان-مازندران بناي زيبايي وجود دارد که مدفن دو تن از فرزندان امام موسي کاظم به نام هاي امامزاده فضل ا...(ع)مي باشد. ساختمان اين بنا در وسط باغ مسجد و قبرستان واقع شده متعلق به قرن نهم هجري است.در سال 865 هجري قمري دو لنگه درب نفيس در ا نصب شده که از نظر زيبايي و دقت و مهارتي که در آن به کار رفته بي نظير است.اين دربها قبل از انقلاب اسلامي به سرقت رفته و بعا پيدا شده و متاسفانه بعد از انقلاب نيز دزديده شده که تا کنون يافت نشده است. امام زاده شيخان در حدود 5 کيلومتري روستاي محمد آباد کتول امامزاده مشهور و معروف به امامزاده شيخان در ميان انبوه درختان جنگلي وجود دارد که به شعاع 100 متر از بقعه ياد شده يه حکايت سنگ قبرهاي موجود به عنوان قبرستاني مسلمين استفاده مي شده که بعضا قدمت آن بيش از 500 سال مي باشد.منطقه که اين امامزاده در آن واقي شده مشهور به دهنه مخمد آباد مي باشد. آستان مقدس يحيي بن زيد(ع) مختصري از زندگينامه حضرت يحيي ابن زيد ابن علي(ع)ابن الحسين(ع)ابن علي(ع)ابن ابيطالب(ع) که از طرف پدر و مادر با سه واسطه به امام علي(ع)مي رسد. پس از شهادت حضرت زيدبن علي(ع)فرزندش يحيي(ع) از کوفه عازم ايران شد از شهرهاي همدان،ري و نيشابور عبور کرد و در سرخس مدت شش ماه اقامت نمود و سپس به بلخ رفت. يوسف ابن عمر ثقفي حاکم کوفه به حاکم خراسان دستور داد که يحيي(ع)را دستگير کند.لذا نصربن سيار،يحيي(ع) را دستگير کرد.مدتي بعد به دستور خليفه(وليد بن يزيد اموي او را آزاد کرد تا خود را به شام نزد خليفه رساند در بيهق(سبزوار) هفتاد تن از شيعيان به او پيوستند و در ابر شهر نيشابور بين آنها و لشکر خراسان جنگ در گرفت که عمربن زراره فرمانده دشمن کشته و لشکر خراسان متواري شد.يحيي(ع) با افراد خود به جرجان(همين منطقه)آمد.اين امامزاده بزرگو سال 125 هجري قمري در سن 18 سالگي در جنگ به شهادت رسيد و سر آقا را جدا و به شام نزد خليفه فرستادن و بدن آقا نيز در مدخل شهر به دار آويختند که حدود 2 سال بالاي دار بود تا اينکه ابو مسلم خراساني به خونخواه يحيي بن زيد(ع) قيام کرد و زماني که جرجان رسيد بدن آقا را از دار پايين آورد و غسل و کفن نمود. اينک مرقد او جورجان(گرگان قديم-گنبد کاووس امروزي)نزديک گنبد قابوس بين استر آباد و بجنورد قرار گرفته و محل زيارت شيعيان مي باشد.بقعه باشکوه آن مرحوم علا الدوله در زمان ناصر الدين شاه بنا کرد. اين بقعه در بيرون شهرستان گنبد قرار دارد و داراي 23150 متر مربع فضاي مسقف و شبستان است و در اطراف آن 134 زائر سرا وجود دارد و هر کدام در طول سال تعداد 3000 نفر زائر را پذيرا مي باشد.
+ نوشته شده در  2010/10/27ساعت 16:20  توسط اطلس ایران وجهان  | 

امامزاده ها

امامزاده کوسه هجیج : این امامزاده در 20 کیلومتری غرب پاوه، در روستای هجیج و در کنار روخانه سیروان قرار دارد . در سال های اخیر بنای این امامزاده به صورت چهار طاقی آجری توسط اداره اوقاف احداث شده است. در گذشته مقبره این امامزاده بنایی سنگی بود . پیش نمازان روستای هجیج درباره نام و نسب این امامزاده به نقل از «بحر الانساب» می گویند : نامش عبیدالله و فرزند حضرت امام موسی کاظم(ع) است و پس از رحلت پدر در زمان هارون الرشید با یکی از برادارنش به نام امامزاده اسماعیل به این منطقه پناه آورده است . بعدها برادرش به «اسپریس» یکی از روستاهای اطراف پاوه عزیمت کرد و او در هجیج ماندگار شد . اندک اندک یارانی به دور او جمع شدند .»

امامزاده شیرخان : این امامزاده در شمال روستای «شیرخان» در بخش دینور قرار دارد . بنای امامزاده بر روی تپه ای بلند به نام «تپه امامزاده» از آجر و گچ ساخته شده است . بنای اصلی بقعه از خارج چهار ضلعی و از داخل چهار ایوانی است . هر یک از ایوان ها دارای طاق هلالی است . فضای اصلی بقعه به ابعاد 75/5×75/5 متر است و بر روی آن گنبد مدور آجری قرار دارد . در داخل بنا ، ضریح مشبک چوبی با سقف مسطح دیده می شود . در میان ضریح ، سنگ قبری به طول 27/1 متر و عرض 35 سانتیمتر وجود دارد . بر حاشیه این سنگ قبر «آیه الکرسی» و بر سطح سنگ صلوات حک شده است . ورودی بقعه در ایوان غربی است . در هر یک از ایوان های شمالی و جنوبی ، سه طاقچه با طاق هلالی و در ایوان شرقی یک طاقچه و در ایوان غربی دو طاقچه با طاق هلالی وجود دارد . بر بالای هر یک از ایوان ها نورگیری مستطیل شکل با طاق هلالی دیده می شود . این نورگیرها محوطه مرکزی امامزاده را روشن می کنند .

امامزاده دده بکتر : این بنا در جنوب روستای «دده بکتر بانین» ، در بخش دینور قرار دارد . بنای امامزاده از دو قسمت تشکیل شده است : قسمت اول به جمع خانه معروف است . جمع خانه فضایی مستطیل شکل با در گاهی کوتاه در جبهه شمالی است . پس از ورود به جمع خانه – در سمت راست – در اصلی ورود به بقعه قرار دارد . بقعه اصلی شامل اتاقی چهارگوش است که در وسط آن سنگ قبری به خط کوفی وجود دارد . متأسفانه به دلیل ساییدگی بیش از حد خواندن آن میسر نیست .

امامزاده ابراهیم : این امامزاده در شمال غرب بنای معروف به معبد آناهیتا در شهرستان کنگاور قرار دارد . بنای قدیمی این امازاده در زلزله سال 1336 ش تخریب و بعدها بنایی نوساز و بزرگتر به جای آن ساخته شد . بنای فعلی تقریباً به همان شکل بنای قدیمی ساخته شده است . این امامزاده دارای صحن مرکزی گنبدداری است و گنبد آن از نوع گنبدهای دوپوش است . همچنین این بنا دارای دو مناره آجری است . از بنای قدیمی امامزاده تنها سردر ورودی به محوطه صحن ، بر جای مانده است .

امامزاده سید جمال الدین : این بنا در روستای «فش» کنگاور قرار دارد . این بنای آجری از بیرون به صورت چهار ضلعی و از داخل مدور است . ارتفاع بنا از کف تا پاکار قوس 85/1 متر است . گنبد بنا نیز مدور و با آجر ساخته شده است . در ورودی بقعه در ضلع شمالی است و به ایوان و کفش کن باز می شود . در داخل کفش کن و صحن حیاط امامزاده ، دو سنگ قبر وجود دارد ؛ تاریخ یکی از آنها 1211 ه.ق و دیگری 1242 ه.ق است . در داخل بنا ضریح چوبی ساده ای قرار دارد و در زیر آن سنگ قبری دیده می شود . بر روی این سنگ قبر خطوط کوفی به چشم می خورد که به علت ساییدگی خوانا نیست .

امامزاده باقر : این مقبره در یک کیلومتری شمال روستای گودین کنگاور قرار دارد . این بنا از بیرون به صورت چهار ضلعی و از داخل هشت ضلعی است . در زیر صندوق داخل بقعه ، سنگ قبری به ابعاق 24×48 سانتیمتر وجود دارد و روی آن نوشته شده است : «وفات السید الفاضل بهاء الدین محمد بن محمد باقر الحسین رحمه اله 28 شهر جمد الثانیه سنه . » 1132 در مقابل ورودی این مقبره ، ایوان و کفش کنی ساخته شده است .

آرامگاه ها

*  مقبره بابایادگار(در روستای بان زرده ، نزدیک قلعه یزدگرد، دردامنه کوه دالاهو ، یکی از زیارتگاه های مهم اهل حق)

*  مقبره ابودجانه (ابودجانه یکی از یاران باوفای پیامبر ، معماری آن به سبک چهار طاقی های دوره ساسانی )

*  مقبره احمد بن اسحاق (برروی گنبد مدور - احداث ساختمان جدید توسط اداره اوقاف به جای ساختمان قدیمی - یکی از محدثان معروف امام حسن عسگری (ع) )

*  بقعه مالک ( پوشش گنبدی ،روی تپه ای در مرکز شهر سنقز ، دوره ایلخانی

منبع- سایت میراث فرهنگی کرمانشاه
+ نوشته شده در  2010/10/27ساعت 11:42  توسط اطلس ایران وجهان  | 

امامزاده ها Minimize

امامزاده حسين (شاهزاده حسين) : اين مقبره به فاصله‌اي اندك از ميدان امام در خيابان شهداي‌همدان قرار دارد . بناي امامزاده از دوره صفويه جديدتر نيست و در طول زمان ، دخل و تصرف در آن صورت نگرفته است . ساختمان مقبره رو به شمال است و از يك ايوان كوچك ورودي و دو حرم با پلان‌هاي صليبي و هشت ضلعي منظم تشكيل‌شده است . نماي ورودي آن دو طبقه است كه در هر طبقه ، حجره‌هايي واقع شده و داراي رسمي بندي‌هايي در داخل طاق نماست كه ضريح چوبي نفيس و گنبدي مرتفع دارد . مصالح ساختمان نيز از سنگ و آجر بات ملات گچ و خاك است . با توجه به متن شجره‌نامه ، اين محل مدفن امامزاده حسين – يكي از نوادگان امام حسن مجتبي ـ يا پسر امام عسگري است . در اين مقبره ، يكي از احفاد خواجه نصيرالدين طوسي و اباقاخان فرزند هلاكوخان مغول نيز مدفون است . علاوه بر اين‌ها شعاري از رجال علم و ادب و نيز سر شاه سلطان حسين صفوي (1140 هجري) نيز در ايوان جنوبي آن دفن شده است .

 

امامزاده يحيي : بناي اين امامزاده در محله‌اي به همين نام ، از محله‌هاي قديمي شهر همدان ، واقع شده است . بقعه در وسط حياطي بزرگ و مستطيل شكل قرار دارد كه ديواره‌هاي شمالي ، جنوبي و خاوري آن نوساز است . درب ورودي اصلي در ضلع باختري داراي سردري قوس‌دار و دو مناره ساده است .

 

امامزاده عبدالله : اين بنا در شهر همدان و در محله و ميداني به همين نام قرار دارد كه در گذشته از محله‌هاي پر جمعيت شهر بود . در سال‌هاي اخير ، تغيير و تحولات بسيار در بنا صورت گرفته است و بناي كنوني به جاي بناي قديمي كه تاق سنگي چهار ضلعي با گنبدي از شيرواني بود ، ساخته شده است . اين بنا داراي طرح 24 ضلعي دايره مانندي است كه دورنماي بيروني آن 12 طاق نما و 12 جرز دارد . ساختمان بقعه روي سكوي سيماني 35 سانتي‌متري ساخته شده و مصالح بخش زيرين آن تا ارتفاع 90 سانتي‌متر از سنگ خارا و از اين قسمت به بالا آجري است . داخل طاق نماها را با اسپرهاي كم عمق قوس‌دار به دو بخش تقسيم كرده‌اند . بر ورودي همه طاق نماها با تركيب آجر و كاشي‌هاي سبز رنگ كلمات الله ، محمد و علي نوشته شده است . جرزها نيز از آجر ساده ساخته شده و سقف بنا گنبدي است كه نوشت‌هاي طاق نما در قسمت ابتدايي دور آن تكرار شده‌اند . داخل گبند ، همانند قسمت بيروني است . با اين تفاوت كه به جاي سنگ خارا ، با اندود گچ رنگ آميزي شده و بالاي اين قسمت تا زير ساقه گنبد آينه كاري است در قسمت بالاي آينه كاري كتيبه‌اي به خط ثلث روي كاشي لاجوردي وجود دارد . شبستان بقعه بسيار كوچك و به ابعاد 4 * 4 متر است و دو ورودي مقابل هم دار دكه يكي از آن‌ها بسته است .


امامزاده محسن (كوه) : بناي اين امامزاده در روستاي فرجين در 16 كيلومتري همدان واقع شده و به علت استقرار در يكي از دره‌هاي مصفا و دل‌گشاي دامنه كوه الوند به امامزاده كوه يا امامزاده كوهستان نيز مشهور است . بنا از آثار دوره مغول و قرن هشتم هجري است .


امامزاده ازنا و (عين و غين) : بناي اين امامزاده در روستاي ازنا و بخش فامنين روي تپه اي واقع شده است . اين بنا به احتمال زياد از آثار قرن هاي ششم و هفتم هجري است و در سال 1367 سازمان ميراث فرهنگي مركز همدان آن را شناسايي كرده است .

+ نوشته شده در  2010/10/24ساعت 17:12  توسط اطلس ایران وجهان  | 

امامزاده ها Minimize

امامزاده عبدالمهيمن بوشهر : امامزاده عبدالمهيمن در شهر بوشهر و در محله امامزاده واقع است . اطراف آن قبرستان قديمی و در محوطه محلی برای استراحتگاه زايرين بنام هشتی وجود دارد . در همان خيابان مقبره شيخ حسين چاه کوتاهی معاصر با رييس علی دلواری واقع است . طبق شجره نامه موجود ، امامزاده از اولاد حضرت عباس بن علی بن ابوطالب بوده و به زمان مامون خليفه عباسی می رسد . وفات وی در سال 312 هجری قمری ذکر شده است .

حسينه خان بندر ريگ گناوه : حسينه خان در محله قديمی شهر بندر ريگ از بنادر استان بوشهر قرار دارد . قدمت بنا 200 سال و متعلق به عهد قاجاريه است . بانی آن خان علی خان حيات داوودی سر سلسله خانين حيات داوودی است که در دوره صفويه از محل اصلی خود (از طايفه حيات عينی) از خرم آباد لرستان جدا شده و به بلوک حيات داووده آمدند ، سپس نام طايفه خود را بر اين گذاشتند و بر بلوک حيات داوود حکمرانی می کردند .

بقعه شيخ منصور خزايی دشتستان : بقعه شيخ منصور خزايی در روستای زيارت شهرستان دشتستان واقع شده است . اين اثر مربوط به دوره تيموريان است . تبار امامزاده علا الدين منصور معروف به شيخ منصور خزايی با هشت واسطه به امام علی االنقی (ع) می رسد . شيخ منصور خزايی به دنبال دشمنی خلفای عباسی با اولاد حضرت علی (ع) به همراه 100 نفر در زمان خلافت ابومحمد حسن ، سی و سومين خليفه عباسی به ايران حرکت می کند . او پس از ورود به زيارت و مواجه شدن با محاصره واليان و حاکمان عباسی که از سوی خليفه دستور گرفته بودند ، کشته و در همان روستا به خاک سپرده شد . بقعه و بارگاه اين امامزاده در زمان امير تيمور لنگ گورکانی و توسط معماران سمرقندی ساخته شده است . اين بقعه بنايی مستطيل شکل با گنبدی پلکانی بر فراز آن است که از قسمت زيرين تا بالا از تعداد پلکان ها کاسته شده و يک پله در راس هرم کم شده است . در محل اين مقبره کتيبه ای سنگی متعلق به قرن هشتم هجری که نياکان اين امامزاده بر روی آن نوشته شده ، موجود است .
امامزاده ميرارم دشتي : امامزاده «ميرارم» يا «پيرارم» يا «پيرچل گزو» در جنوب شهر خورموج واقع شده است . درون بقعه كه محل مقبره پير چهل گزو است ، ضريح و معبری وجود ندارد . مقبره با سنگی قديمی و سخت به درازای 12 متر با تراش اسليمی و نقش سروك سازی بسيار ظريف بر روی پايه ای متسطيل شكل به درازای 5/13 متر و پهنای 5/2 متر قرار دارد . بر روی پايه طويل سنگ تراشيده ترنجی و اسليمی به ارتفاع 35 سانتی متر با دو لچك كوچكتر در بالا و پايين و يك اسليمی پهن و عريض در وسط قرار دارد . در كنار اين سنگ اسليمی شكل ، ‌خطوط و نقوش ظريف در اندازه های مختلف به چشم می خورد .

زیارتگاه‌ امامزاده سلیمان : در کنار جاده گناوه – دیلم در محل تل امامزاده ، مرقد امامزاده سلیمان ابن علی واقع شده است . مردم بر این اعتقادند صاحب مقبره یعنی سلیمان بن علی از اولاد حضرت زین‌العابدین است .

بقعه امامزاده میرمحمد (محمد حنفیه) : این بقعه در جزیره خارک واقع شده و از یادگارهای صدر اسلام است . مردم بر این باورند که این بقعه مدفن محمد حنفی فرزند حضرت امیرالمؤمنین (ع) است .
سایر امامزاده ها : امامزاده آقا کوچک ، قدمگاه حضرت علی (ع) و قدمگاه حضرت ابوالفضل(ع) از دیگر اماکن مذهبی هستند که در شهرستان بوشهر واقع شده‌اند .

منبع- میراث فرهنگی استان بوشهر
+ نوشته شده در  2010/10/24ساعت 11:36  توسط اطلس ایران وجهان  | 

بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي

آدرس : ميدان عالي قاپو- بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي

مجموعة بقعه صفي الدين اردبيلي پس از وفات شیخ در سال 735 هـ ق به وسيله فرزند وي صدرالدين موسي پايه گذاري شد.

مجموعه شامل تعدادي از بناهاي دوره هاي مختلف است كه نخستين بار شاه طهماسب آنها را به صورت مجموعه واحدي درآورد.

بعدها شاه عباس با افزودن بناهاي مهم به اين مجموعه اصلاحاتي در آن ايجاد كرد.

اسلاف شاهان صفويه و شاه اسماعيل اول سر سلسله اين خاندان در داخل اين مجموعه تاريخي به خاك سپرده شده اند.

اين بناي عظيم شامل گنبد الله الله- گنبد جنت سرا دارالمتولي- قنديل خانه- حرم خانه و … مي باشد.

بقعه شيخ جبرائيل كلخوران

آدرس : اردبيل- روستاي كلخوران- بقعه شيخ جبرائيل كلخوران

قدمت : صفويه

بقعة شيخ جبرائيل كلخوران پدر شيخ صفي الدين اسحق اردبيلي، جد سلاطين صفوي مي باشد كه در روستاي كلخوران در 3 كيلومتري اردبيل قرار دارد كه مقبرة شيخ امين الدين جبرائيل به صورت يك هشت ضلعي در وسط باغ قرار گرفته است.

گنبد تخريب شده آن در چند دهة اخير بازسازي شده است. داخل بقعه با نقاشي برجسته روي گچ و كتيبه هايي با خط عليرضا عباسي مزين گشته است.

بقعه شيخ حيدر مشگين شهر

آدرس : داخل محدوده مشگين

قدمت : ايلخاني

در محوطه اي موسوم به امامزاده در مشگين شهر برج بلندي واقع است كه تقريباً از تمام نقاط شهر و همچنين وروديهاي اصلي شهر بخش هايي از آن ديده مي شود كه بنام مقبره شيخ حيدر در فهرست آثار ملي ثبت گرديده است. تاريخ ساخت اين بنا به دورة ايلخاني باز مي گردد.

امامزاده ها و بقاع متبرکه Minimize

امامزاده سيدعبدالله (ع) واقع در بخش شاهرود خلخال : امامزاده سيدعبدالله (ع) از نوادگان حضرت امام موسي الکاظم (ع) است . آرامگاه آن حضرت در 42 کيلومتري جنوب غربي شهرستان خلخال در يک کيلومتري بخش کلور (شاهرود) در کنار چشمه زلال بسيار خنک مشهور به جيگيزات و رودخانه پرخروش شاهرود در دل کوههاي بلند منطقه قرار گرفته است . اين امامزاده مورد توجه مشتاقان اهل بيت ، ائمه اطهار (ع) مي باشد که در اکثر مناسبتهاي مذهبي مخصوصاً (عيد قربان ، 28 صفر و 21 رمضان) جهت زيارت مرقد مطهر آن حضرت و استفاده از جاذبه هاي طبيعي آن منطقه به آنجا مي آيند و ساعتها در کنار امامزاده مراسم اجرا مي شود ، جهت برآورده شدن حاجات به آن حضرت چنگ توسل مي زنند و در اطراف سرسبز و مشجر بقعه به سياحت و استراحت مي پردازند ، ساختمان بقعه از شش سال پيش توسط هيأت امنا امامزاده تخريب و اقدام به بازسازي شده که در مرحله پوشش سقف مي باشد . مساحت صحن و حرم و سالن حدود 300 مترمربع که بصورت بتن آرمه با کيفيت بسيار بالايي درست شده که نياز به مساعدت دارد ، اين مکان بعد از آماده شدن ساختمان يک مکان کاملاً زيارتي و سياحتي خواهد بود که براي گردشگران جاذبه اين منطقه خيلي مورد توجه خواهد بود .
امامزاده سيدعبدالعزيز (ع) "سلطان ميرعزيز" نيار : از نوادگان حضرت امام موسي کاظم (ع) واقع در جنوب شرقي اردبيل محله نيار زادگاه مولانا شيخ احمد (مقدس) اردبيلي واقع ، از تاريخ ولادت و وفات آن حضرت سندي در دسترس نمي باشد . از قديم الايام داراي ساختمان و گنبد و براي برگزاري مراسم عزاداري و روضه خواني بود . چندين بار ساختمان آن تجديد بنا شده بطوريکه در طوق برنجي موجود در بالاي گنبد تاريخ 801 ه.ق درج گرديده است . آخرين بازسازي صحن و محوطه آن در سالهاي 76 و 77 به مناسبت برگزاري کنگره پانصدمين سالگرد تولد مولانا مقدس اردبيلي که بطور همزمان در قم و اردبيل برگزار گرديد از محل اعتبار اختصاص کنگره مزبور و همکاري استانداري و شهرداري اردبيل انجام گرديد . صحن موجود بصورت يک دوازده ضلعي منتظم و آميخته اي از معماري روز و سنتي با گنبدي فلزي به قطر 5/6 متر احداث ، قسمت داخلي با کيفيت خوب چوبي (پانل) و فضاي سبز و درختکاري مي باشد و دور تا دور محوطه خيابان کشي شده است و ساختمان جديدالاحداث آن در مورخه 6/5/77 توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت افتتاح گرديد . این امامزاده داراي چهار نفر هيأت امنا مي باشد که با نظارت اداره اوقاف بردرآمد و هزينه آن رسيدگي مي کنند و آقاي حاج موسي الرضا قضايي مسئول هيأت امنا مي باشد .
امامزاده سيد جعفر انار : روستاي تاريخي انار جزو بخش مشگين شرقي از دهستان لاهرود مي باشد . از شمال غربي به لاهرود ، از شمال به روستاي فخرآباد ، از شرق به روستاي بنه لر محدود است . در قسمت شمال روستاي انار گنبدي پاک و مطهر حضرت سيدجعفر (ع) انار که به قولي سلسله نسبش با چندين واسطه به امام موسي الکاظم (ع) مي رسد ، مشهور است . ساختمان بنايي مستطيل و از آجر قرمز ساخته شده است . تاريخ بناي ساختمان با توجه به نوشته تاريخ روي بنا به 1300 (ه.ق) است .
امامزاده سيدعمادالدين (رحيم بيگلو) : روستاي رحيم بيگلو سفلي از دهستان ارشق و دو کيلومتري با شهر رضي فاصله دارد . مسجد ساخته شده در اين روستا که با استفاده از مصالح سنگي و چسبيده به بقعه مذکور احداث شده حدوداً 400 متر مربع مي باشد . بر روي قبر کتيبه اي به خط عربي به چشم مي خورد که نوشته هايش ناخوانا مي باشد ، با توجه به مجسمه هاي قوچي موجود در داخل بقعه نشانگر حکومت قره قويونلوها و آق قويونلوها در قرن هشتم و نهم هجري مي باشد .
امامزاده فخرآباد : امامزاده فخرآباد که بنایی قاجاری است به شماره 6240 در فهرست آثار تاریخی به ثبت ملی رسیده است . اين بنا واقع در ميدان اصلي روستاي فخرآباد مشگين شهر در بخش جنوب غربي به مساحت 1926، 76 متر مربع واقع شده است . پلان کنوني متشکل از دو بخش قديمي و نوساز مي باشد که در سالهاي گذشته به دليل تعداد زياد زائرين و مسافران اقدام به احداث اين بخش نموده اند . ديوار بنا از ارتفاع 80 سانتيمتري تا زير گنبد داراي تزئينات نقاشي مربوط به دوره قاجار مي باشد که شکوه خاصي به بنا بخشيده است . .......
ادامه مطلب

+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 21:11  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مقبرهآقالار
بقعه يآقالار يك بناي چهار ضلعيآجري است كه در محله پسندآباد مراغه واقع است. اين مقبره مدفن " سيد ميرفتاح الموسوي المراغي" از علماي معروف مراغه متوفي به سال 1175 ق.است.
بناي اوليه بقعه در همان سال به دستور ظل السلطان احداث شد و بر اساس كتيبه سنگ مرمر سر در ورودي ، در سال 1247 ق.توسط " حاج عباسعلي بنابي " مرمت شد.

مقبره الشعراي تبريز
مقبره الشعرا در محله سرخاب در جانب شرقي بقعه سيد حمزه ، مقبره قائم مقام و ملا باشي واقع شده و يكي از معروفترين اماكن تاريخي تبريز به شمار ميآيد.
اين مقبره مدفن ده ها تن از عرفا ، شعرا ، دانشمندان و اديبان نامدار اين سرزمين است. معروف ترين اين بزرگان عبارتند از : مولانا محمد،معروف به بابا مزيد ، بابا حسن ، خواجه عبدالرحيمآبادي ، مولانا نظام الدين يحيي غوري ، شيخ حسن بلغاري ، مولانا محمد مغربي ، سلطان پيرباب، شيخ معين الدين صفار ، مولانا عبدالقادر نخجواني ، مولانا بهاءالدين خاكي ، مولانا ضياءالدين بزرگ ، خاقاني شيرواني، اسدي طوسي ، ابوالعلاء فلكي ، ظهيرالدين فاريابي ، قطران تبريزي ، فلكي شرواني ، عصار تبريزي ، انوري ابيوردي ، شيخ محمد خياباني ، ثقه الاسلام تبريزي ، و بالاخره سيد محمد حسين شهريار و ده ها شاعروعارف ديگر ...

مقبره الشعرا تا پيش از اشغال تبريز توسط عثماني ها و در اواخر سده دهم هجري، آباد بود ولي توسط عثماني ها به ويرانه اي تبديل شد. در سال 1337 شمسي به دنبال انتشار ديوان كمال خجندي توسطآقاي عزيز دولتآبادي و پس از يافتن قبر كمال در محله وليانكوي ، مقبره الشعرا مورد توجه مسئولين قرار گرفت و درسال هاي بعد از انقلاب اسلامي در اثر پيگيري هاي فرهنگ دوستان تبريز و تلاش هاي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي ، بناي يادبود باشكوهي در اين محل احداث شد.

پس از وفات استاد محمد حسين بهجت تبريزي معروف به شهريار و تعيين تالار اصليآن بنا به عنوانآرامگاه اين شاعر بزرگ معاصر ، پارك مقبره الشعراي تبريز به عنوان يكي از جاذبه هاي معروف تبريز براي گردشگران داخلي و خارجيدرآمده است.

مقبره اوحدي مراغهاي
مقبره " ركن الدين ابوالحسن مراغي " مشهور به اوحدي مراغه اي عارف و شاعر پارسي گوي نامدار وصاحب مثنوي معروف"جام جم" در ميان باغ زيبايي در شهر مراغه واقع شده است. بر روي سنگ قبر ، تاريخ وفات او ،شعبان 837 ه ق . نقر( = حكاكي ) گرديده است.
بناي فعليآرامگاه در سال 1352 شمسي از طرف انجمنآثار ملي ايران احداث گرديد و سنگ مقبره قبلي به موزه ي مراغه منتقل شد. اينآرامگاه يكي از جاذبه هاي گردشگري مراغه محسوب مي شود.مقبره ثقه الاسلام
مقبره شهيد ميرزا عليآقا ثقه الاسلام ، شيخ الاسلام تبريز و از پيشوايان بزرگ مشروطيت و علماي طراز اول دوره قاجار كه در روز عاشوراي محرم سال 1330 هجري قمري به دست قشون روسيه تزاري شهيد شد ، در مقبره الشعراي تبريز زيارتگاه مردم است.
مقبره شاه حسين ولي
مقبره شاه حسين ولي در محله باغميشه تبريز ، كنارپل سنگي در حياط دبستان شاه حسين ولي واقع شده است. صاحب كتاب روضات الجنان و جنات الجنان " شاه حسين ولي " را از اولاد شيخ شهاب الدين عمر سهروردي متوفي به سال 882 ه . ق مي داند .
مقبره شيخ اسحاق
در ساحل جنوبي رودخانهيكوچك روستاي خانقاه محال خانمورد هريس ، بقعهي آجري مستطيل شكلي قرار دارد كه به بقعهيشيخ اسحاق معروف است. مقبره،جنوبي ترين قسمت عمارت را تشكيل مي دهد و اتاقي است مربع شكل كه بر فرازآن گنبد كروي بلندي برافراشته شده است. ارتفاع برج با ازاره و گنبد روي هم حدود 11 متر است . در سمت غرب بقعه ي شيخ اسحاق ، گورستان قديمي وجود دارد كه بر روي قبورآن كتيبه ها ، مجسمه ها و ميل هاي گوناگون متعلق به قرون 9 تا 11 ق. قرار دارد.
مقبره شيخ سالار
در گورستان تاريخي جنوب خسروشهر كه در كنار جاده تبريز –آذر شهر واقع شده،عده زيادي از اهل علم وعرفان به خاك سپرده شده اند. صاحب روضات الجنان مي نويسد : " بابا محمدگازر ، شيخ محمد بزرگ ، شرف الدين ، يعقوب رومي متوفي 912 هجري قمري و درويش جلال الدين اخي در اين گورستان دفن شده اند".
يكي از اين قبور مقبره ي ابوعلي حمزه بن عبدالعزيز معروف به شيخ سالار از اهالي ديلم و طبرستان و از علماي شيعه است . او از شاگردان شيخ مفيد و سيد مرتضي علم الهدي بود و به سال 448 هجري وفات يافت.

اخيراً به واسطه احترامي كه مردم خسروشهر براي شيخ سالار قائلند ، چهار طاق يادبودي در گورستان عمومي خسروشهر برروي مقبره شيخ سالار ، برپاگرديده است.

مقبره شيخ محمد سياهپوش
مقبره شيخ محمد سياهپوش در خيابان منجم در محله ويجويه ( ورجي ) در كوچه علي سياهپوش واقع است. او در حدود دهه پنجم قرن دهم هجري وفات يافت و از اوتاد زمانه خود بود .


مقبره شيخ محمود شبستري
مقبره سعدالدين محمود بن عبدالكريم بن يحيي از عرفاي بزرگ ومشاهيرآذربايجان، صاحب مثنوي معروف " گلشن راز " در باغي موسوم به گلشن در شهر شبستر واقع شده است . در جوار مقبره شيخ محمود شبستريآرامگاه استاد او " بهاءالدين يعقوب تبريزي " نيز قرار دارد. اينآرامگاه در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم ق.ساخته شد ولي در زمان قاجاريه توسط "حاج ميرزاآغاسي " وزير محمد شاه تجديد عمارت گرديد. در سال 1267 ق . دو قطعه سنگ نبشته مرمر با خط نستعليق جلي برجسته روي قبرها نصب گرديد . سنگ مزار شيخ محمود شبستري سال وفات او را 720 ق. (در 33 سالگي)ذكر كرده است.
در سال 1297 ق . اين بنا به امر ميرزا حسن خان سپهسالار پيشكار ايالتآذربايجان مرمت شد ؛ سپس در سالهاي 1310 و 1340 و بالاخره در سال هاي اخيرمرمت گرديد.

مثنوي " گلشن راز " سرشار از مضامين فلسفي و كلامي و حكمت است و يكي ازمتون شگفت انگيز منظوم در زمينه ي تفكر اسلامي به شمار ميآيد .

مقبره قائم مقام فراهاني
مقبره ميرزا عيسي معروف به ميرزا بزرگ قائم مقام،پدر ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني در محاذات( مقابل )جنوبي مقبره ثقه الاسلام در محل مقبره الشعرا جاي دارد. اتابك اعظم قائم مقام ، از وزراي معروف دوره قاجار و از رجال با تدبير تاريخ ايران ، در سال 1237ق . به امر شاه قاجار درگذشت.
مقبره كمال خجندي
" شيخ كمال الدين مسعود خجندي " از شعرا و عرفاي بنام قرن هشتم هجري متولد شهر خجند ، هنگام بازگشت از سفر حج در تبريز ماندگار شد . وي در سال 793 ق.درگذشت و مقبره ي او در باغي در محله " وليانكوي " در خيابانآبرساني تبريز واقع است .
قبر كمال خجندي در جوار قبر كمال الدين بهزاد،نقاش معروف قرن نهم هجري،در سردابه اي قرار دارد كه اخيراً از سوي ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي مرمت شده است .

اين مقبره در حال حاضر در داخل پاركي معروف به " باغ دو كمال " قرار دارد و بازديد ازآن براي همگانآزاد است.

مقبره كمال الدين بهزاد
كمال الدين بهزاد بزرگترين نقاش مينياتورساز ايراني است . اوكهدر قرن دهم هجري قمري مي زيسته،در شهر هرات به دنياآمد و در مكتب استاد ميرك هروي پرورش يافت . استاد بهزاد در دستگاه " سلطان حسين بايقرا " منزلتي خاص يافت . شاه اسماعيل صفوي هنگام فتح هرات،بهزاد را با خود به تبريزآورد و در سال 928 به رياست كتابخانه سلطنتي منصوب كرد.
در زمان شاه طهماسب نيز بهزاد معزّز بود . او از اساتيد مسلم نقاشي مينياتور ايراني است و از شهرت جهاني برخوردار است. استاد كمال الدين بهزاد در سال 942 ق . در تبريز درگذشت و در كنارآرامگاه شيخ خجندي به خاك سپرده شد.

مقبره ملا باشي
" حاج ميرزا عبدالكريم " فرزند ابوالقاسم مجتهد ايرواني " از روحانيان و عرفاي بزرگ و سرسلسله خاندان معروف مولوي تبريز بود . او در سال 1220 ه . ق در ايروان متولد شد و در سال 1294 هجري قمري وفات يافت و در مقبره اي كه خود باني آن بود ، به خاك سپرده شد. اين مقبره در جوار مقبره قائم مقام قرار داشت و به نام مقبره ملاباشي معروف بود . مقبره ملاباشي در سال 1369 تخريب گرديد.
مقبره مجذوبعلي شاه ، شاعر شوريده دل و عارف نيز در اين محل قرار داشت

+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 20:59  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مراكز زيارتي و مساجد چاپ ارسال به دوست

 

رديف

شهرستان

نام بقعه

آدرس

 

 

 

1

 

 

 

بيرجند

امامزاده شاه سليمان علي(ع)

بيرجند- بخش خوسف- كيلومتر 120

مزار شهداي دره شيخان

بيرچند- جنب ترمينال

امامزاده سيد محمد نقيب

بيرجند- روستاي يشد

قدمگاه اولاد موسي بن جعفر

بيرجند- روستاي بلنجير

مزار تاج الدين علي

بيرجند – روستاي ساقي

مزار سيد ابراهيم رضا

بيرجند- روستاي حنبل

مزار سلطان ابوالقاسم

بيرجند- روستاي نصر آباد

مزار خواجه نجم الدين

بيرجند- روستاي گيو

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

قاين

بقعه امامزاده عبدالله(ع)

قاين- بخش نيمبلوك- روستاي كارشك

مزار امامزادگان حسن و افضل

قاين- روستاي كوميران

مزار امامزادگان سام و لام و زبيده خاتون

قاين- روستاي استرآباد اسفشاد

مزار امامزاده داوود

قاين- روستاي كلاته مزار

مزار امامزاده سعيد بن موسي الكاظم(ع)

قاين- روستاي شاهرخت

بقعه زيد بن موسي (ع)

قاين- گورستان فرخ آباد شهر قاين

بقعه امامزاده زيد النار(ع)

قاين- روستاي آفريز

 

 

3

 

 

نهبندان

امامزاده سيد علي(ع)

كيلومتر 85 محور نهبندان- بيرجند

مزار امامزاده سيد الحسين(ع)

نهبندان- روستاي دهك

مزار بي بي مريم(ع)

نهبندان- روستاي افضل آباد

قدمگاه مرتضي علي(ع)

نهبندان- روستاي قدمگاه

مزار شيخ علي موسي

نهبندان

4

سربيشه

بقعه متبركه بي بي زينب خاتون

سربيشه- بخش مود- روستاي مزار كاهي

امامزاده سيد حامد علوي

سربيشه- بخش مود- روستاي چنشت

5

درميان

مزار سلطان ابراهيم رضا

درميان- گزيك- روستاي آبگرم

6

سرايان

مزار سلطان كريم شاه و سلطان مصيب

سرايان- روستاهاي مصعبي و كريمو

+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 18:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

بقعه ابن بابويه


اين بنادر گورستان قديمي تهران در شهرري واقع ، و مدفن ابوجعفر محمدبن علي بن حسين ملقب به شيخ صدوق در گذشته به سال 381 هـ . ق است. بناي بقعه شامل بقعه ، حرم ، گنبد و صحن وسيع است که احتمالاً در دوره فتحعلي شاه قاجار به جاي بناي قديمي ساخته شده است. بناي بقعه با طرح هشت ضلعي بر روي صفحه اي هشت ضلعي بنا شده و ورودي آن در سمت شرق قرار دارد. بقعه داراي ايواني با قوس بزرگ رومي و آينه کاري است و در آن کتيبه اي به خط نستعليق شيواي «ميرزا عمو» از خوشنويسان دوره ناصرالدين شاه حاوي آيات قرآن وجود دارد. اِزاره (آن قسمت از ديوار اتاق و يا ايوان که از کف طاقچه تا روي زمين بود ) بقعه با پوشش کاشي و نقش هاي زيبا تزيين شده ؛ در درون صحن بقعه ،مزار بسياري از بزرگان از جمله مرحوم غلامرضا تختي واقع است.

بقعه بي بي شهربانو
در يک و نيم کيلومتري شمال امين آباد و بر فراز صخره اي کوهستاني ، در دامنه جنوبي کوه بي بي شهربانو ، محوطه اي به طول 32 و عرض 22 متر با ديوار سنگي قرار دارد. اين محوطه از سمت شمال به کوه متصل است. در دو ضلع شرقي و غربي آن در گذشته ، تنها ديواري از سنگ و گچ و در وسط ضلع غربي ، مدخلي وجود داشت که بعدها مسدود شد و اکنون تنها آثاري از نماي سنگي بالاي مدخل ، از خارج بنا مشهود است. در جنوب اين محوطه يک ساختمان تاريخي از دوران آبادي شهر ري وجود دارد که نمي تواند از قرن چهارم هجري جديدتر باشد و به احتمال زياد به آثار دوره آل بويه تعلق دارد.

مهم ترين قسمت اين بنا ، ساختمان گوشه جنوب شرقي آن است که گنبد سنگي قديمي آن باقي مانده است. هنگامي که از خارج به بقعه بي بي شهربانو نگاه شود ، علاوه بر گنبد و کاشيکاري عهد قاجاريه که بر فراز حرم ، ساخته شده گنبد سنگي قديمي جلب نظر مي کند.


... با توجه به روند شهرسازي و توسعه شهر تهران بسياري از بخش هاي اطراف گورستان تخريب ، و در زمين هاي آن باغ عمومي براي تفريح اهالي ساخته شد. بقعه سر قبر آقا نيز در ميان اين باغ قرار گرفت و مجموعه باغ و بقعه را «باغ فردوس» ناميدند.
حرم بي بي شهربانو در وسط بنا و متصل به اتاق باريک و طويلي قرار دارد که ديوارهاي آن به صورت قديم حفظ شده است. بر فراز حرم نيز گنبدي از اوايل قاجاريه ديده مي شود. اتاق سمت غرب حرم ، محل مسجد است که روشنايي آن از طريق سقف تأمين مي شود.

بناي اصلي و قديمي بقعه بي بي شهربانو مشتمل بر يک حياط بزرگ و چهار اتاق در جنوب است. اتاق گوشه جنوب شرقي و اتاق باريک مجاور آن و حرم فعلي بي بي شهربانو هر يک مدخلي به اين حياط داشته است. امروزه قسمتي از فضاي حياط را به رواق صحن زنانه تبديل کرده اند.

در اين بقعه صندوق منبت کاري عتيقه اي وجود دارد که روي اضلاع شمالي و شرقي آن ، تزئينات منبت کاري و کتيبه هاي متعدد به خط ثلث برجسته نقش بسته ؛ روي صندوق تاريخ 888 هـ . ق حک شده است. علاوه بر آن کتيبه هايي نيز روي در ورودي اصلي بقعه که در شرق حرم قرار دارد، به چشم مي خورد.

صاحب مدفن را بي بي شهربانو – دختر يزدگرد سوم و همسر امام حسين ( ع) – مي دانند که از ديد تاريخي قابل قبول به نظر نمي رسد.

بقعه جوانمرد قصاب
جوانمرد قصاب يک شخصيت نيمه افسانه اي و نيمه تاريخي است که در پاره اي از متون به او اشاره هايي شده است. بقعه جوانمرد قصابدر فاصله 1000 متري غرب جاده تهران – شهرري به فاصله کمي از راه آهن فرعي ، کارخانه گليسيرين و سيمان واقع شده است.

بر روي لوحه سنگي که در وسط بقعه قرار گرفته ، دو بيت شعر به خط نستعليق نگاشته شده که به زحمت مي توان ابيات زير را خواند:

جوانمرد قصاب اين شيردل کمر بسته ي شير يزدان بُوَد

مزارش که باشد بهشت نوين زيارتگه اهل ايمان بُوَد.

بناي اوليه بقعه مربوط به دوره قاجاريه است.

بقعه سر قبر آقا
بقعه سرقبر آقا اکنون در داخل بافت قديمي تهراندر ضلع جنوبي چهار راه مولوي انتهاي خيابان شهيد مصطفي خميني ( سيروس سابق ) در ميان باغي تقريباً بزرگ و قديمي قرار دارد. در زمان محمدشاه قاجار خارج از حصار شاه تهماسبي شهر تهران ، مجاور ديوار معروف شاه عبدالعظيم قبرستان وسيعي قرار داشت که وسعت آن تا زمين هاي موسوم به چال سيلابي و بازار پالان دوزها امتداد داشت. پس از فوت «حاج ميرزا ابوالقاسم» امام جمعه تهران ، او را در عمارت و بقعه مجللي که فرزندش به عنوان آرامگاه خانوادگي در اين محل ساخته بود دفن نمودند. اين محل چون داراي قبرستاني قديمي نيز بود، به سر قبر آقا شهرت يافت.


در اطراف حرم امام خميني، چهار گلدسته به بلندي 91 متر به شماره سال هاي زندگي امام خميني احداث شده و ارتفاع حرم تا نوک چراغ پرچم نيز سن رحلت معظم له را نشان مي دهد. دور گنبد با 72 لاله به نام 72 تن تزئين شده است. پنج در ورودي به اسم پنج تن ، دروازه هاي حرم را تشکيل مي دهد.
در دوره پهلوي با توجه به روند شهرسازي و توسعه شهر تهران بسياري از بخش هاي اطراف گورستان تخريب ، و در زمين هاي آن باغ عمومي براي تفريح اهالي ساخته شد. بقعه سر قبر آقا نيز در ميان اين باغ قرار گرفت و مجموعه باغ و بقعه را «باغ فردوس» ناميدند.

بناي بقعه از لحاظ آينه کاري ، گچبري ، گچ کاري ، رنگ آميزي زمينه و طرح ها ، سنگ حجاري شده در نقاط مختلف بقعه و ديگر تزئينات در شمار بناهاي مهم تهران قرار دارد.

اين بنا داراي محوطه اي مستطيل شکل است و بر روي سکويي به ارتفاع يک متر از سطح محوطه اطراف خود قرار گرفته است. بناي اصلي در جهت شرقي – غربي احداث شده و گنبد بزرگ آن بر فراز بخش مياني ، روي جرزها و پايه هاي بنا استوار گرديده؛ در نماي بيروني بقعه چهار ايوان وجود دارد که در هر ضلع خودنمايي مي کند. دو در ورودي با طرح شش ضلعي نامنظم در دو جهت ايوان با چند پله ، ارتباط بنا را با محوطه برقرار مي کند. در جبهه جنوبي ، گچبري و حجاري بسيار پرکاري وجود دارد که در نوع خود بي نظير است.

طرح کلي بقعه از بناهاي دوره قاجاريه و به شکل بناهاي چهار صُفه ( ايوان ) اي است که در ساخت آن به مربع مرکزي حالت چهار صفه داده اند و در چهار طرف آن فضاهايي ايجاد کرده اند.

بقعه سيد گته مير
در بخش آبسرد دماوند و فاصله 35 کيلومتري اين شهرستان ، امامزاده اي به نام «محمد گته مير» بر تپه بلندي مشرف به روستا که سطح آن گورستان عمومي را پوشش داده، واقع شده است. پلان اصلي بنا به صورت دو مستطيل متقاطع ( چليپايي ) است که در هر کنج آن ، زوايا داراي پيش آمدگي و پس رفتگي است. اين فضاها با گوشواره هاي تزييني و تصاوير گچبري شده پوشانده شده و تزئينات داخلي ساختمان را غني ساخته است.

گنبد بقعه در مرکز پلان واقع شده و زير آن به مقبره اختصاص يافته است. درون يکي از بازوهاي چليپايي (صليبي) ، آثار دو قبر برجسته وجود دارد که ارتفاع يکي بيش از ديگري است و سطح آن با کاشي هاي بسيار زيبا پوشيده شده و صندوق ضريح روي آن قرار دارد. اين کاشي ها به قرون 8 و 9 هـ . ق تعلق دارند.

نماي بيروني بنا با آجرهاي نازک کار شده و ستون ها و جرزها با ضخامتي قابل توجه ، بار گنبد و سقف هاي مسطح چهار سوي گنبد و پلان (محوطه) مجموعه را حفظ کرده اند. گنبد داراي فرم تخم مرغي شکل است و زير آن داراي تزئينات گچبري زيبا و پرکار است که مي توان آن را به اواخر دوره اسلامي منتسب ساخت.

بقعه سيد ولي

اين بقعهدر ضلع شرقي ، منتهي اليه بازار قديم اُروسي ( يک نوع کفش) دوزها واقع شده و مدخل اصلي صحن آن از سمت در جنوبي ، رو به روي مدرسه «شيخ عبدالحسين» است. بناي بقعه نوشته و کتيبه اي ندارد. نام صاحب مرقد در زيارت نامه «سيد ولي بن محمد التقي الجواد» ( ص) آمده حرم بقعه مربع شکل و طول ضلع آن تقريباً 5/ 3 متر است که شاه نشين هايي به عمق 2 تا 5/ 2 متر بر وسعت آن از چهار جانب مي افزايد. ضريح چوبي بقعه سبز رنگ ، به طول سه و عرض دو متر و از آثار عهد قاجاريه است. بنا در زمان فتحعلي شاه ساخته شده است.

بقعه شاهزاده سلمان

اين بقعهدر شش کيلومتري شرق شهر اشتهارد قرار دارد ، و از ايوان شمالي و دو ساختمان بزرگ دو طبقه تشکيل شده است. بناي آن آجري و داراي گنبدي شکيل است. با توجه به شيوه ساختمان و طراحي گنبد مي توان گفت بناي بقعه به قرون 7 تا 9 هـ . ق تعلق دارد. محوطه زير گنبد و شبستان آن نزديک به 12 متر مساحت دارد و داراي مقرنس (آنچه به شکل نردبان و پله پله ساخته شده ، بناي بلند مدور و ايوان آراسته و مزين با صورت ها و نقوش که بر آن با نردبان پايه روند ، قسمي زينت که دراطاق و ايوان ها به شکل هاي گوناگون گچبري کنند؛ کنگره دار ) کاري ساده است که در نوع خود زيبايي خاصي به بنا بخشيده و معرف تزيين آجري قرن هفتم هـ . ق است.

حرم امام خميني ( ره)
حرم امام خمينيدر بهشت زهرا از شلوغ ترين و پررفت و آمدترين مراکز زيارتي شهر تهران به شمار مي رود و در محوطه اي بسيار گسترده ساخته شده است. احداث دانشگاه ، زائر سرا ، مراکز تجاري – خدماتي و ... در دستور توسعه اطراف حرم قرار دارد.

در اطراف حرم ، چهار گلدسته به بلندي 91 متر به شماره سال هاي زندگي امام خميني احداث شده و ارتفاع حرم تا نوک چراغ پرچم نيز سن رحلت معظم له را نشان مي دهد. دور گنبد با 72 لاله به نام 72 تن تزئين شده است. پنج در ورودي به اسم پنج تن ، دروازه هاي حرم را تشکيل مي دهد.

+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 18:21  توسط اطلس ایران وجهان  | 

بقعه سيد گل سرخ

بقعه سيد گل سرخ در محله "سرچم" شهر يزد- بيرون دروازده کوشک نو- قرار دارد و متعلق به قرن نهم هـ. ق است. ورودي بقعه در ضلع شمالي آن قرار دارد. اين بنا از يک تالار با پوشش سقف طاق و تويزه و فضاي گنبد خانه کوچکي تشکيل مي شود. در گنبد خانه قبري است و ضريحي روي آن قرار دارد. روي اين سنگ قبر، نام "سيد مغرالدين بن شرف الدين علي بن شمس الدين محمد بن تاج الدين" ديده مي شود.

گنبد اين بقعه کاشيکاري شده و مصالح آن از خشت و گل است. گويا کتيبه کاشي معرقي به خط نسخ به طور عمودي بالا ي سر قبر نصب بوده که امروزه اثري از آن نيست.

بقعه دوازده امام

بقعه دوازده امام در محله "فهادان" شهر يزد قرار دارد. اهميت اين بنا بيشتر به لحاظ معماري و گنبد آجري آن است و در شمار شاهکارهاي هنر سلجوقي به شمار مي رود. اين بقعه داراي در دو لته کوتاهي است.

بدنه گنبد يک چهار ضلعي است که به هشت ضلعي تبديل مي شود و گنبد روي هشت ضلعي قرار دارد. پوشش سقف از داخل کاشيکاري است و دور تا دور آن با خط کوفي تزيين شده است. در چهار گوشه بنا، گوشواره ها و داخل آن ها در گاه هايي قرار دارد. نور اين بقعه به وسيله پنجره هايي که در چهار طرف آن تعبيه شده، تامين مي شود. داخل بنا مزين به نقوش گچبري و طرح هاي رنگي است. وجود محراب در اين بنا، نشانه مسجدي است که در قرون دوم و سوم هـ. ق بنا شده بود.

بقعه شيخ محمد خانقاه

اين بقعه در محله "خانقاه" شهرستان ميبد قرار دارد. ايرج افشار در کتاب يادگارهاي يزد در باره نام اين محل مي نويسد: ظاهراً نام اين آبادي، باز مانده يکي از خانقاه هايي است (مزار شيخ محمد) که "امير رکن الدين قاضي" يا "شيخ تقي الدين دادا" در ميبد و طبعاً در محل مورد معرفي بر پا داشته بودند.

شيخ محمد از عرفاي قرن نهم هـ. ق است. اين بقعه کوچک گلي داراي گنبدي آجر پوش است و از داخل با گچ اندود شده است. همچنين اين بنا داراي دو ورودي در ضلع شرقي و جنوبي است. سنگ مزار ديواره غربي زير گنبد، تاريخ 793 هـ. ق را نشان مي دهد.

بقعه شيخ احمد و شيخ محمد فهادان

اين بقعه در محله فهادان شهريزد قرار دارد. اين مزار که به نام "شيخ احمد" معروف است، از بناهاي قرن هشتم هـ. ق و داراي رواق و گنبدي نسبتاً مرتفع است. سنگ قبر "شيخ محمد" تاريخ سال 760 هـ. ق را نشان مي دهد. سنگ قبر شيخ احمد فهادان در محراب بقعه دوازده امام قرار دارد و ظاهراً پس از ويراني اين بقعه، به آن محل منتقل شده است.

در داخل محراب، آثار مقرنس سازي که روي آن ها با رنگ تزيين شده، باقي مانده است. گنبد اين بقعه آجري و داراي يک نوار کتيبه نقاشي شده است. سه طرف اين بقعه، به محوطه رواق هاي اطرافش باز است و دري در آن ها ديده نمي شود.آثار گچبري، روي بدنه ديوارهاي داخلي بقعه به چشم مي خورد. اين بنا در گذشته به صورت چهار صفه در اطراف و بقعه اي در ميان، به عنوان خانقاه بود. سقف گنبد از داخل با گچ سفيد شده و در ميانه آن رنگ آميزي سبز و آبي به صورت دايره ديده مي شود.

گنبد عالي ابر قو

اين گنبد بر فراز صخره هاي طبيعي جاده يزد. ابرقو قرار دارد و از سنگ هاي طبيعي کوهستان "ساروج" ساخته شده و از داخل و خارج هشت ضلعي است. تزيينات آن تنها شامل دو رشته کتيبه کوفي است که يکي در بالاي در ورودي گنبد و ديگري در انتهاي ساقه آن، زير سه رديف قوس قرار دارد. از متن کتيبه آجري بالاي گنبد چنين بر مي آيد که گنبد در سال 448هـ. ق به فرمان "علي فيروزان" براي پدرش "امير شمس الدواله" ساخته شد. کتيبه ديگر حاکي از آن است که مادر باني گنبد نيز در همين آرامگاه مدفون است.

چهار ضلع گنبد به طور يک در ميان، داراي چهار روزنه است. ميان قبه نيز باز است و اين روزنه ها، نور را به داخل بنا هدايت مي کنند. در داخل مقبره سردابي به ابعاد80/2×60/3 و ارتفاع 50/1 متر وجود دارد. ورودي سرداب رو به روي ورودي گنبد است.

آرامگاه سپهسالاري

آرامگاه سپهسالار در روستاي "چهارده" شهرستان طبس قرار دارد. اين بقعه داراي بناي چهار گوش گنبدداري به ابعاد 15×15 متر است و در سه جهت داراي ورودي است. در داخل بنا آثار چند سنگ قبر ديده مي شود.

به اعتقاد اهالي محل، اين بنا مدفن "مالک بن ذيب" و "مالک بن عمر" از سرداران "احنف بن قيس" است که در تعقيب "يزدگرد سوم" آخرين پاشاه ساساني، راه خود را گم کره و در محل "جوخواه" جان سپردند. اين مقبره که به "گنبد جوخواه" نيز معروف است، در دوره قاجار بر مدفن مزبور ساخته شد.

بقعه مجموعه زنگيان

اين بقعه در ضلع شمالي شهر يزد، در خارج از باروي شهر قديم قرار دارد. به استناد کتاب جامع مفيدي، محل احداث اين بقعه در محدوده گورستاني موسوم به "زنگيان" بود. همچنين به باغ بزرگي در همين محل، موسوم به باغ زنگيان اشاره شده است.

مي گونيد "مولانا شمس الدين محمدشاه حکيم، خوشنويس برجسته قرن نهم هـ. ق – کاتب کتيبه هاي مسجد جامع و مسجد امير چقماق- در اين مکان مدفون است.

اين بنا شامل صفه ها، اتاق ها، طاقچه ها و ... است. تمام فضاهاي آن از جرزهاي قطور و طاق و تويزه هاي کاربندي و رسم بندي تشکيل شده است. در ساخت اين بنا عمدتاً از خشت و گل و در کف، پله ها، پادامن صفه ها و بخش هايي از سقف، از آجر، گچ و ني استفاده شده است. در تمام سطوح بدنه ها، سقف و بام آن، اندود کاهگل به کار رفته است.
+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 17:24  توسط اطلس ایران وجهان  | 

آرامگاه یعقوب لیث : آرامگاه یعقوب لیث صفاری ، در روستای شاه‌آباد در 10 کیلومتری دزفول ، سمت راست جاده دزفول به شوشتر قرار دارد . در کنار این آرامگاه بازمانده‌های شهر جندی شاپور دیده می‌شود . یعقوب لیث صفاری ، سرسلسله صفاریان بود که بر علیه ظلم و ستم خلفای عباس قیام نمود . این آرامگاه در میان اهالی به نام "شاهزاده ابوالقاسم" شناخته شده است .
مرقد علی‌ابن مهزیار اهوازی : علی‌ابن مهزیار اهوازی که در قرن سوم ه. ق می‌زیسته است ، از فقها ، محدثان و دانشمندان معروف شیعه و از اصحاب امام رضا(ع) ، امام جواد(ع) ، امام هادی(ع) و امام حسن عسکری (ع) بوده و احکام دینی را نزد آنها فرا گرفته و در برخی از مناطق ، بخصوص در اهواز به عنوان نماینده ایشان بوده است . علی‌ابن مهزیار از مردم دورق (شادگان امروزی) بود که بعداً در اهواز ساکن شد . محل تولد ایشان منطقه هندیجان می‌باشد ولی با توجه به اینکه در قرن سوم هـ.ق هندیجان از توابع شهر دورق بود لذا او را اهل دورق معرفی کرده‌اند . پدر وی مذهب نصرانی داشت و سپس مسلمان شد و علی نیز به تبعیت از پدر در نوجوانی مسلمان گردید . براساس برخی روایات وی در زمان امام حسن عسکری(ع) وفات یافته است . بنابر روایات تاریخی هنگامی که مأمون خلیفه عباسی دستور داد تا امام رضا (ع) به عنوان ولیعهد او از مدینه عازم خراسان شود امام (ع) در مسیر حرکت خود در روز شانزدهم صفر سال 201 هـ.ق وارد اهواز شد و چند روزی در این شهر توقف نمود . بعداً در محل اقامت امام(ع) مسجدی به نام مسجدالرضا(ع) بنا گردید که علی‌ابن مهزیار وصیت کرد پس از مرگ او را در مسجد مذکور دفن کنند . در قسمت غربی بقعه وی و پیوسته به مقبره سالنی وجود دارد که احتمالاً همان مسجدی است که به آن اشاره شد .

امامزاده اباذر : بقعه امامزاده اباذر در 40 کيلومتری جنوب بهبهان در بخش زيدون سردشت واقع گرديده است که با توجه به نقاشيها و مشبک‏کاريها و گچبري‏های به کار رفته در آن به کار استادکاران شيرازی به روزگار زند واوايل دوره قاجار شباهت دارد ، از معدود بناهای اين دوره است که به طور کامل تخريب و بازسازی نشده است . اين بنا که به صورت يک ايوان ساخته شده ، در گذشته دو غرفه در طرفين ايوان سرتاسری داشته که دو گوشواره با روکاری آيينه کاری داشت . بر هر طرف ايوان پايه مناره و گلويی مناره با کاشيکاری و نقش يامحمد، ياعلي، يافاطمه، ياحسن و ياحسين باقی مانده است . ايوان ورودی با گچبري‏ها و طاقچه نماها و کاشي‏های سبز و سياه و سفيد و زرد که کاشيکاری دوره قاجاری است ، تزيين شده بود که در چند سال اخير تخريب و بازسازی شده است . درون بقعه که زير گنبد شلجمی ‏قرار دارد مقرنس‏کاری و آيينه‏کاری نفيسی از دوره قاجار دارد. تفريحگاه احداث شده در محوطه امامزاده اباذر شامل فضای سبز ودرياچه مي‏باشد که محل مناسبی جهت استراحت و تفريح زائران محسوب مي‏گردد .

امامزاده سلطان ابراهیم : منطقه ای به وسعت 20 هزار هکتار مراتع سر سبز و کوهستانی و جنگلی است که دسترسی به آنجا از طرفین بخش سوسن در شمال شهر ایذه و یا از طریق رودخانه کارون و با قایق صورت می گیرد . بنای آرامگاه امامزاده سلطان ابراهیم در این منطقه و در روستای کارتا واقع است . این آرامگاه به نزدیکان امام موسی کاظم (ع) نسبت داده می شود . نزد مردم بختیاری از تقدس و احترام خاصی برخوردار است . سالانه هزاران نفر با زیارت این امامزاده ، از مناظر دلفریب و بکر سواحل کارون و آبشارهای فراوان این منطقه لذت می برند .

امامزاده عبدالله : این مقبره در فاصله 55 کیلومتری باغملک و در 20 کیلومتری شهر صیدون واقع است .
بنای این امامزاده در کوه منگشت که بلندترین ارتفاعات شهرستان است قرار دارد . به روایتی سر مبارک آن حضرت در شهر شوشتر است که در بنای امامزاده عبداله شوشتر مدفون است . بدن مطهر آن حضرت نیز در بنای امامزاده عبداله فعلی به خاک سپرده شده است .

گورستان بیگانگان : در نزدیکی روستای زمان آباد، گورستان کارشناسان نفتی انگلیسی و آمریکایی واقع است . گورستان ارامنه نیز در محله نفتون قرار دارد

+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 16:11  توسط اطلس ایران وجهان  | 

آرامگاه یعقوب لیث : آرامگاه یعقوب لیث صفاری ، در روستای شاه‌آباد در 10 کیلومتری دزفول ، سمت راست جاده دزفول به شوشتر قرار دارد . در کنار این آرامگاه بازمانده‌های شهر جندی شاپور دیده می‌شود . یعقوب لیث صفاری ، سرسلسله صفاریان بود که بر علیه ظلم و ستم خلفای عباس قیام نمود . این آرامگاه در میان اهالی به نام "شاهزاده ابوالقاسم" شناخته شده است .
مرقد علی‌ابن مهزیار اهوازی : علی‌ابن مهزیار اهوازی که در قرن سوم ه. ق می‌زیسته است ، از فقها ، محدثان و دانشمندان معروف شیعه و از اصحاب امام رضا(ع) ، امام جواد(ع) ، امام هادی(ع) و امام حسن عسکری (ع) بوده و احکام دینی را نزد آنها فرا گرفته و در برخی از مناطق ، بخصوص در اهواز به عنوان نماینده ایشان بوده است . علی‌ابن مهزیار از مردم دورق (شادگان امروزی) بود که بعداً در اهواز ساکن شد . محل تولد ایشان منطقه هندیجان می‌باشد ولی با توجه به اینکه در قرن سوم هـ.ق هندیجان از توابع شهر دورق بود لذا او را اهل دورق معرفی کرده‌اند . پدر وی مذهب نصرانی داشت و سپس مسلمان شد و علی نیز به تبعیت از پدر در نوجوانی مسلمان گردید . براساس برخی روایات وی در زمان امام حسن عسکری(ع) وفات یافته است . بنابر روایات تاریخی هنگامی که مأمون خلیفه عباسی دستور داد تا امام رضا (ع) به عنوان ولیعهد او از مدینه عازم خراسان شود امام (ع) در مسیر حرکت خود در روز شانزدهم صفر سال 201 هـ.ق وارد اهواز شد و چند روزی در این شهر توقف نمود . بعداً در محل اقامت امام(ع) مسجدی به نام مسجدالرضا(ع) بنا گردید که علی‌ابن مهزیار وصیت کرد پس از مرگ او را در مسجد مذکور دفن کنند . در قسمت غربی بقعه وی و پیوسته به مقبره سالنی وجود دارد که احتمالاً همان مسجدی است که به آن اشاره شد .

امامزاده اباذر : بقعه امامزاده اباذر در 40 کيلومتری جنوب بهبهان در بخش زيدون سردشت واقع گرديده است که با توجه به نقاشيها و مشبک‏کاريها و گچبري‏های به کار رفته در آن به کار استادکاران شيرازی به روزگار زند واوايل دوره قاجار شباهت دارد ، از معدود بناهای اين دوره است که به طور کامل تخريب و بازسازی نشده است . اين بنا که به صورت يک ايوان ساخته شده ، در گذشته دو غرفه در طرفين ايوان سرتاسری داشته که دو گوشواره با روکاری آيينه کاری داشت . بر هر طرف ايوان پايه مناره و گلويی مناره با کاشيکاری و نقش يامحمد، ياعلي، يافاطمه، ياحسن و ياحسين باقی مانده است . ايوان ورودی با گچبري‏ها و طاقچه نماها و کاشي‏های سبز و سياه و سفيد و زرد که کاشيکاری دوره قاجاری است ، تزيين شده بود که در چند سال اخير تخريب و بازسازی شده است . درون بقعه که زير گنبد شلجمی ‏قرار دارد مقرنس‏کاری و آيينه‏کاری نفيسی از دوره قاجار دارد. تفريحگاه احداث شده در محوطه امامزاده اباذر شامل فضای سبز ودرياچه مي‏باشد که محل مناسبی جهت استراحت و تفريح زائران محسوب مي‏گردد .

امامزاده سلطان ابراهیم : منطقه ای به وسعت 20 هزار هکتار مراتع سر سبز و کوهستانی و جنگلی است که دسترسی به آنجا از طرفین بخش سوسن در شمال شهر ایذه و یا از طریق رودخانه کارون و با قایق صورت می گیرد . بنای آرامگاه امامزاده سلطان ابراهیم در این منطقه و در روستای کارتا واقع است . این آرامگاه به نزدیکان امام موسی کاظم (ع) نسبت داده می شود . نزد مردم بختیاری از تقدس و احترام خاصی برخوردار است . سالانه هزاران نفر با زیارت این امامزاده ، از مناظر دلفریب و بکر سواحل کارون و آبشارهای فراوان این منطقه لذت می برند .

امامزاده عبدالله : این مقبره در فاصله 55 کیلومتری باغملک و در 20 کیلومتری شهر صیدون واقع است .
بنای این امامزاده در کوه منگشت که بلندترین ارتفاعات شهرستان است قرار دارد . به روایتی سر مبارک آن حضرت در شهر شوشتر است که در بنای امامزاده عبداله شوشتر مدفون است . بدن مطهر آن حضرت نیز در بنای امامزاده عبداله فعلی به خاک سپرده شده است .

گورستان بیگانگان : در نزدیکی روستای زمان آباد، گورستان کارشناسان نفتی انگلیسی و آمریکایی واقع است . گورستان ارامنه نیز در محله نفتون قرار دارد

+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 16:11  توسط اطلس ایران وجهان  | 

آستانه امامزاده امير نظام الدين : اين امامزاده منسوب به امام محمد باقر(ع) و در ورودي شهر حاجي آباد در جوار مقبره امامزاده سيد محمد واقع شده است .

آستانه امامزاده سيد محمد : امامزاده سيد محمد ، از نوادگان امام موسي بن جعفر(ع) است . بقعه اين امامزاده در ورودي شهر حاجي آباد قرار دارد . با توجه به همجواري با گلزار شهداء شهر يكي از مراكز مورد توجه مردم اين شهرستان است .

امامزاده سید مظفر : این آرامگاه از زیارتگاه های عمده بندر عباس واستان هرمزگان محسوب می شود . امامزاده سید مظفر از نوادگان امام موسی بن جعفر (ع) می باشد كه از سالیان دور مورد توجه عموم مردم ، خصوصاً مردم استان هرمزگان بوده و هر ساله پذیرای زائران بیشمار مشتاق خود می باشد . آرامگاه با چهار مناره ؛ اوج زیبایی را به نمایش گذاشته است. برخلاف سایر آرامگاه ها و زیارتگاه های کشور ؛ این زیارتگاه فاقد آینه کاری بوده و تماماً با کاشی های زیبا منقوش شده است .

امامزاده شاه محمد تقی : امامزاده شاه محمد تقی بعد از اسلام جاده بندرعباس – سورو در محوطه پارک هتل هما واقع شده است .

امامزاده امیر دیوان : امامزاده امیر دیوان در میناب است و مورد توجه بلوچی ها می باشد .

آستانه امامزاده امير نظام الدين : اين امامزاده منسوب به امام محمد باقر(ع) و در ورودي شهر حاجي آباد در جوار مقبره امامزاده سيد محمد واقع شده است .

آستانه امامزاده سيد محمد : امامزاده سيد محمد ، از نوادگان امام موسي بن جعفر(ع) است . بقعه اين امامزاده در ورودي شهر حاجي آباد قرار دارد . با توجه به همجواري با گلزار شهداء شهر يكي از مراكز مورد توجه مردم اين شهرستان است .

امامزاده سید مظفر : این آرامگاه از زیارتگاه های عمده بندر عباس واستان هرمزگان محسوب می شود . امامزاده سید مظفر از نوادگان امام موسی بن جعفر (ع) می باشد كه از سالیان دور مورد توجه عموم مردم ، خصوصاً مردم استان هرمزگان بوده و هر ساله پذیرای زائران بیشمار مشتاق خود می باشد . آرامگاه با چهار مناره ؛ اوج زیبایی را به نمایش گذاشته است. برخلاف سایر آرامگاه ها و زیارتگاه های کشور ؛ این زیارتگاه فاقد آینه کاری بوده و تماماً با کاشی های زیبا منقوش شده است .

امامزاده شاه محمد تقی : امامزاده شاه محمد تقی بعد از اسلام جاده بندرعباس – سورو در محوطه پارک هتل هما واقع شده است .

امامزاده امیر دیوان : امامزاده امیر دیوان در میناب است و مورد توجه بلوچی ها می باشد

بقعه شیخ برخ الاسود : این بقعه در حدود سال 244 ه.ق در قریه گوشه قشم ساخت شده است .

بقعه خضر : بقعه خضر در کنار جاده بندر عبای سرو واقع شده است .

بقعه الیاس : بقعه الیاس یکی از بقعه های است که همواره مورد احترام مردم منطقه است .

نيايشگاه ميترا : در 15 كيلومتري شهر قشم ، در مسير راهي كه به منطقه باستاني جزيره يا خربس و سپس به بندر سوزا منتهي مي شود، يك رشته كوه طولاني وجود دارد كه در دل آن معماري صخره اي شگفتي قرار دارد. ورود به اين فضاي صخره اي از طريق روزنه هاي غار مانندي ممكن است كه تعداد آنها به نه روزن در سه رديف مي رسد. در رديف بالا شش، در حاشيه وسط دو و در پايين يك روزن تعبيه شده است . درپشت روزنه ها ، تالاري به مساحت 25 متر مربع و با ارتفاع 2/70 متر در دل صخره و سنگ حفر شده است. سقف تالار مسطح است . اين تالار محل به جاي آوردن مراسم مذهبي ويژه اي براي بزرگداشت در گذشتگان و به احتمال بسيار قوي مركز پرستش ( ايزدمهر ) يا ( ميترا ) بوده است . بررسي اجمالي و جزئيات داخلي آن ، نشانگر احداث در دوره مادها است . اين مجموعه ، از نظر نما سازي ، با معبد يا آرامگاه صخره اي ( كلات خورموج ) در دامنه كوه مند بوشهر شباهت بسيار دارد . هم جواري اين محل با شهر باستاني خربز نشان مي دهد ، در دوره مادها يك تمدن بزرگ پيشرفته در جزيره قشم وجود داشته است .

 منبع- میراث فرهنگی استان هرمزگان

+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 13:12  توسط اطلس ایران وجهان  | 

امامزاده عبدالمهيمن بوشهر : امامزاده عبدالمهيمن در شهر بوشهر و در محله امامزاده واقع است . اطراف آن قبرستان قديمی و در محوطه محلی برای استراحتگاه زايرين بنام هشتی وجود دارد . در همان خيابان مقبره شيخ حسين چاه کوتاهی معاصر با رييس علی دلواری واقع است . طبق شجره نامه موجود ، امامزاده از اولاد حضرت عباس بن علی بن ابوطالب بوده و به زمان مامون خليفه عباسی می رسد . وفات وی در سال 312 هجری قمری ذکر شده است .

حسينه خان بندر ريگ گناوه : حسينه خان در محله قديمی شهر بندر ريگ از بنادر استان بوشهر قرار دارد . قدمت بنا 200 سال و متعلق به عهد قاجاريه است . بانی آن خان علی خان حيات داوودی سر سلسله خانين حيات داوودی است که در دوره صفويه از محل اصلی خود (از طايفه حيات عينی) از خرم آباد لرستان جدا شده و به بلوک حيات داووده آمدند ، سپس نام طايفه خود را بر اين گذاشتند و بر بلوک حيات داوود حکمرانی می کردند .

بقعه شيخ منصور خزايی دشتستان : بقعه شيخ منصور خزايی در روستای زيارت شهرستان دشتستان واقع شده است . اين اثر مربوط به دوره تيموريان است . تبار امامزاده علا الدين منصور معروف به شيخ منصور خزايی با هشت واسطه به امام علی االنقی (ع) می رسد . شيخ منصور خزايی به دنبال دشمنی خلفای عباسی با اولاد حضرت علی (ع) به همراه 100 نفر در زمان خلافت ابومحمد حسن ، سی و سومين خليفه عباسی به ايران حرکت می کند . او پس از ورود به زيارت و مواجه شدن با محاصره واليان و حاکمان عباسی که از سوی خليفه دستور گرفته بودند ، کشته و در همان روستا به خاک سپرده شد . بقعه و بارگاه اين امامزاده در زمان امير تيمور لنگ گورکانی و توسط معماران سمرقندی ساخته شده است . اين بقعه بنايی مستطيل شکل با گنبدی پلکانی بر فراز آن است که از قسمت زيرين تا بالا از تعداد پلکان ها کاسته شده و يک پله در راس هرم کم شده است . در محل اين مقبره کتيبه ای سنگی متعلق به قرن هشتم هجری که نياکان اين امامزاده بر روی آن نوشته شده ، موجود است .
امامزاده ميرارم دشتي : امامزاده «ميرارم» يا «پيرارم» يا «پيرچل گزو» در جنوب شهر خورموج واقع شده است . درون بقعه كه محل مقبره پير چهل گزو است ، ضريح و معبری وجود ندارد . مقبره با سنگی قديمی و سخت به درازای 12 متر با تراش اسليمی و نقش سروك سازی بسيار ظريف بر روی پايه ای متسطيل شكل به درازای 5/13 متر و پهنای 5/2 متر قرار دارد . بر روی پايه طويل سنگ تراشيده ترنجی و اسليمی به ارتفاع 35 سانتی متر با دو لچك كوچكتر در بالا و پايين و يك اسليمی پهن و عريض در وسط قرار دارد . در كنار اين سنگ اسليمی شكل ، ‌خطوط و نقوش ظريف در اندازه های مختلف به چشم می خورد .

زیارتگاه‌ امامزاده سلیمان : در کنار جاده گناوه – دیلم در محل تل امامزاده ، مرقد امامزاده سلیمان ابن علی واقع شده است . مردم بر این اعتقادند صاحب مقبره یعنی سلیمان بن علی از اولاد حضرت زین‌العابدین است .

بقعه امامزاده میرمحمد (محمد حنفیه) : این بقعه در جزیره خارک واقع شده و از یادگارهای صدر اسلام است . مردم بر این باورند که این بقعه مدفن محمد حنفی فرزند حضرت امیرالمؤمنین (ع) است .
سایر امامزاده ها : امامزاده آقا کوچک ، قدمگاه حضرت علی (ع) و قدمگاه حضرت ابوالفضل(ع) از دیگر اماکن مذهبی هستند که در شهرستان بوشهر واقع شده‌اند .

امامزاده عبدالمهيمن بوشهر : امامزاده عبدالمهيمن در شهر بوشهر و در محله امامزاده واقع است . اطراف آن قبرستان قديمی و در محوطه محلی برای استراحتگاه زايرين بنام هشتی وجود دارد . در همان خيابان مقبره شيخ حسين چاه کوتاهی معاصر با رييس علی دلواری واقع است . طبق شجره نامه موجود ، امامزاده از اولاد حضرت عباس بن علی بن ابوطالب بوده و به زمان مامون خليفه عباسی می رسد . وفات وی در سال 312 هجری قمری ذکر شده است .

حسينه خان بندر ريگ گناوه : حسينه خان در محله قديمی شهر بندر ريگ از بنادر استان بوشهر قرار دارد . قدمت بنا 200 سال و متعلق به عهد قاجاريه است . بانی آن خان علی خان حيات داوودی سر سلسله خانين حيات داوودی است که در دوره صفويه از محل اصلی خود (از طايفه حيات عينی) از خرم آباد لرستان جدا شده و به بلوک حيات داووده آمدند ، سپس نام طايفه خود را بر اين گذاشتند و بر بلوک حيات داوود حکمرانی می کردند .

بقعه شيخ منصور خزايی دشتستان : بقعه شيخ منصور خزايی در روستای زيارت شهرستان دشتستان واقع شده است . اين اثر مربوط به دوره تيموريان است . تبار امامزاده علا الدين منصور معروف به شيخ منصور خزايی با هشت واسطه به امام علی االنقی (ع) می رسد . شيخ منصور خزايی به دنبال دشمنی خلفای عباسی با اولاد حضرت علی (ع) به همراه 100 نفر در زمان خلافت ابومحمد حسن ، سی و سومين خليفه عباسی به ايران حرکت می کند . او پس از ورود به زيارت و مواجه شدن با محاصره واليان و حاکمان عباسی که از سوی خليفه دستور گرفته بودند ، کشته و در همان روستا به خاک سپرده شد . بقعه و بارگاه اين امامزاده در زمان امير تيمور لنگ گورکانی و توسط معماران سمرقندی ساخته شده است . اين بقعه بنايی مستطيل شکل با گنبدی پلکانی بر فراز آن است که از قسمت زيرين تا بالا از تعداد پلکان ها کاسته شده و يک پله در راس هرم کم شده است . در محل اين مقبره کتيبه ای سنگی متعلق به قرن هشتم هجری که نياکان اين امامزاده بر روی آن نوشته شده ، موجود است .
امامزاده ميرارم دشتي : امامزاده «ميرارم» يا «پيرارم» يا «پيرچل گزو» در جنوب شهر خورموج واقع شده است . درون بقعه كه محل مقبره پير چهل گزو است ، ضريح و معبری وجود ندارد . مقبره با سنگی قديمی و سخت به درازای 12 متر با تراش اسليمی و نقش سروك سازی بسيار ظريف بر روی پايه ای متسطيل شكل به درازای 5/13 متر و پهنای 5/2 متر قرار دارد . بر روی پايه طويل سنگ تراشيده ترنجی و اسليمی به ارتفاع 35 سانتی متر با دو لچك كوچكتر در بالا و پايين و يك اسليمی پهن و عريض در وسط قرار دارد . در كنار اين سنگ اسليمی شكل ، ‌خطوط و نقوش ظريف در اندازه های مختلف به چشم می خورد .

زیارتگاه‌ امامزاده سلیمان : در کنار جاده گناوه – دیلم در محل تل امامزاده ، مرقد امامزاده سلیمان ابن علی واقع شده است . مردم بر این اعتقادند صاحب مقبره یعنی سلیمان بن علی از اولاد حضرت زین‌العابدین است .

بقعه امامزاده میرمحمد (محمد حنفیه) : این بقعه در جزیره خارک واقع شده و از یادگارهای صدر اسلام است . مردم بر این باورند که این بقعه مدفن محمد حنفی فرزند حضرت امیرالمؤمنین (ع) است .
سایر امامزاده ها : امامزاده آقا کوچک ، قدمگاه حضرت علی (ع) و قدمگاه حضرت ابوالفضل(ع) از دیگر اماکن مذهبی هستند که در شهرستان بوشهر واقع شده‌اند

+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 13:1  توسط اطلس ایران وجهان  | 

امامزاده ها Minimize

 

1
امامزاده بي بي عصمت
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
تاريخي
شهرستان كهگيلويه-ظلع جنوبي بافت شهر قديمي دهدشت
2
امامزاده معصوم
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
تاريخي
شهرستان كهگيلويه-دهدشت-100 متري شمال خيابان راه وترابري بافت قديمي دهدشت
3
امامزاده پير غازي
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
تاريخي
شهرستان كهگيلويه-دهدشت محله رواق 1 كيلومتري شمال شهر قديمي دهدشت
4
امامزاده جابر انصاري
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
تاريخي
شهرستان كهگيلويه-دهدشت شمال شهر قديمي دهدشت
5
امامزاده ابراهيم
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
تاريخي
شهرستان كهگيلويه-دهدشت خيابان ابوذر غفاري شهر قديمي دهدشت
6
امامزاده سلطان مهدي
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
اسلامي
شهرستان كهگيلويه-دهدشت-بعد از ميدان مركزي شهر بخش رواق
7
امامزاده بي بي شهر بانو چنگلوا
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
اسلامي
شهرستان كهگيلويه-12كيلومتري غرب دهدشتروستاي چنگلوا
8
مسجد امامزاده حيدر
کهگیلویه وبویراجمد
كهگيلويه
تاريخي
شهرستان كهگيلويه–روستای دستگرد   
9
امامزاده شاه عبداله بي منجگان
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
اسلامي
شهرستان كهگيلويه-10 كيلومتري جنوب شهر دهدشت روستاي بي منجگان
10
امامزاده حيدر
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
اسلامي
شهرستان كهگيلويه-8 كيلومتري شمالغرب شهر دهدشت يك كيلومتري جنوب روستاي كوشك
11
امامزاده پير پلنگ
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
اسلامي
شهرستان كهگيلويه-ديشموك داخل قبرستان واقع در جنوب غربي فلكه ديشموك
12
امامزاده شاه جعفر
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
اسلامي
شهرستان كهگيلويه-20 كيلومتري جنوب شرق قلعه رئيسي روستاي سردوه
13
امامزاده اسماعيل
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
اسلامي
شهرستان كهگيلويه-26كيلومتري شمال شرق دهدشت به طرف سرفارياب روستاي كركور(پسر نابينا)
15
محوطه وامامزاده شهسوار
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
اسلامي
شهرستان كهگيلويه-27كيلومتري شمال شرق دهدشت1 كيلومتري روستاي ده بندر
16
امامزاده شهسوار
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
اسلامي
شهرستان كهگيلويه-بخش چاروسا 11كيلومتري جنوب شرق قلعه رئيسي شمال روستاي جاورده
17
امام زاده بی بی حکیمه
کهگیلویه وبویراحمد
گچساران
اسلامی
شهرستان گچساران -
18
امامزاده علي سادات
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
تاريخي
شهرستان كهگيلويه-در دهكده سادات امازاده علي
19
امامزاده ناصر الدين محمود
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
اسلامي
شهرستان كهگيلويه-بخش مركزي 17كيلومتري شهر سوق 3كيلومتري روستاي بي بي زليخا
20
امامزاده بابا احمد
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
تاريخي
شهرستان كهگيلويه-15 كيلومتري شمال غرب بخش بهمئي داخل روستاي فعلي بابا احمد
21
امامزاده مير عبدالله
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
تاريخي
شهرستان كهگيلويه-20كيلومتري شمال بخش بهمئي 2كيلومتري روستاي سندال تنگ ماغر
22
امامزاده شاه زيار
كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه
تاريخي
شهرستان كهگيلويه-44كيلومتري شمال شرق بخش بهمئي 1كيلومتري جنوب شرق روستاي مندال
23
امام زاده شاه قاسم
کهگیلویه و بویراحمد
بویراحمد
تاریخی
شهرستان بویراحمد- روستای گوشه
24
امام زاده شاه عبداله
کهگیلویه وبویراحمد
بویراحمد
تاریخی
شهرستان بویراحمد -یاسوج -خیابان آبشار
25
امام زاده جعفر
کهگیلویه وبویراحمد
گچساران
تاریخی
شهرستان گچساران -
26
امام زاده شاه مختار
کهگیلویه و بویراحمد
بویراحمد
تاریخی
شهرستان بویراحمد روستای مختار
 منبع- میراث فرهنگی استان کهکیلویه وبویر احمد
+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 12:39  توسط اطلس ایران وجهان  | 

امامزاده بابا پيراحمد :بابا پيراحمد پسر سيدبهاء الدين محمد است . اين امامزاده در قريه چم جنگل در نزديكی سامان قرار دارد وساختمان اصلی آن شامل يک گنبد و دو ايوان است . داخل گنبد با آياتی از قرآن مجيد وتصاويری از مجالس مذهبی و گل و بوته تزيين شده است .
امامزاده شيخ شبان (سيد بهاء الدين محمد) :اين امامزاده در منطقه كوهستانی شهركرد قرارگرفته است . اين منطقه در تابستان آب وهوای بسيار مناسبی دارد و از اين نظر يک مركززيارتی - سياحتی جالب توجه به حساب می آيد

امامزاده دستگرد :امامزاده دستگرد يکی از زيارتگاه های مهم منطقه است که بنای آن را می توان به دورانصفويه نسبت داد . اين بنا شامل سردری بلند ، جلوخانی وسيع ، دهليزی با غرفه هایمتعدد ، مسجدی با شبستان ستوندار از سنگ تراشيده شده و سقف آجری است . بقعهامامزاده با طرح هشت ضلعی و از آجر ساخته شده و دارای گنبدی بلند و دوپوش است . برروی در ورودی ضريح اشعاری درباره شخصيت و اهميت اين امامزاده نوشته شده است . اينبنا در دوران سلطنت مظفرالدين شاه، توسط شخصی به نام محمود خان ملقب به خان باباخانرياحی تعمير شده است . در اين مجموعه چند آسياب و يک عصاره خانه وجود داشته كه ازبين رفته اند ، علاوه بر اين وجود غرفه های ويران شده در صحن مجموعه نيز نشان دهندهاهميت و موقعيت ممتاز اين امامزاده در گذشته بوده است . از جمله آثار با ارزش اينبقعه كتيبه ای به خط محمد صالح - خطاط مشهور و كتيبه نويس عهد صفوی - بر روی سنگ بهتاريخ 1124 هـ . ق است .


امامزاده حليمه و حكيمه خاتون :بنایفعلی امامزاده حليمه و حکيمه خاتون بعد از تغييراتی که در دوران های مختلف بر رویآن انجام شد در دوران پهلوی و قاجار نوسازی شده و در شهرکرد قرار دارد . به نظر میرسد که ساختمان اوليه اين بنا جزو مجموعه های اتابكان فارس باشد كه در اثر مرورزمان و حوادث مختلف از بين رفته و به مرور زمان مرمت شده است. ساختمان اصلی اين بناکه از خشت ، آجر و گچ ساخته شده است . در باختر ، دارای رواقی است كه بر روی آنگنبد زيبايی ساخته اند . داخل رواق به صورت هشت ضلعی است و سطح ايوان آن را با گچساده ای پوشانده و با نقاشی های مذهبی تزيين کرده اند . سردر ورودی آن در سمت خاوريک هشتی و يک ايوان دارد كه روی دو ستون سنگی جلو خان قرار دارند و با كاشی های هفترنگ مزين شده اند . در داخل مقبره ضريحی فلزی و در درون آن دو قبر متصل به هم واقعشده كه بر روی معجر چوبی آن تاريخ 1286 ه . ق را می توان خواند . درهای مقبره شاملسه دهنه است كه با شيشه های رنگين به صورت متحرک - ارسی - ساخته شده است . در طرفيندو در بزرگ عبارت «بانی حاجيه خورشيد بيگم صبيه مرحوم حاج محمدرضا خان شهركی 1332قمری» نگاشته شده است . در جوار امامزاده سنگ قبرهايی به تاريخ های 1023 و 1130 هـ . ق نصب شده است


امامزاده عبدالله سورک :امامزاده عبداللهسورک در فاصله 45 کيلومتری جنوب خاوری شهرکرد و در روستای سورک از توابع بخش کيارقرار دارد . ساختمان اين بنا که حدود 40 سال پيش و به دستور بی بی تاج الملوک همسرفريدون خان بختياری ساخته شده ، به شکل هشت ضلعی بوده و نمای بيرونی آن هر چهار جهتاصلی را داشته است . بنای اين امامزاده با الهام از مساجد چهار ايوانی و با مصالحیچون آجر قرمز و گچ ساخته شده است


امامزاده شاه البرز :اینامامزاده از نوادگان موسی بن جعفر(ع) است و در روستای آلیکوه در 36 کیلومتری اردلواقع شده است و دارای جاده آسفالت و برق و لوله کشی آب است . ظرفیت پذیرش در روز200نفراست و هر هفته 50 زائر به امامزاده مشرف می شوند . مساحت بقعه و کل بنا 30 مترمربع است . بنای امامزاده به صورت قدیمی بوده و از سنگ و چوب ساخته شده است .

امامزاده سید علاءالدین : بنای امامزاده سیدعلاء الدین ده كهنه که در میانكوه اردل قرار دارد ، دارای سقف و بنایی كوتاه بوده وفضای داخلی آن نیز بسیار کوچک است . پلان بنای زیبای این امامزاده به شکل چند ضلعیطراحی شده است .

امامزاده عسگر علی گندمان : بنای این امامزادهدر روستای گندمان واقع شده و اهمیت خاص آن از این لحاظ است که قدیمی ترین نوع پلانچهارگوش را دارا می باشد . بنای این امامزاده به دوره اقتدار اتابكان در چهار محالو بختیاری باز می گردد . این بنا که با خشت ساخته شده از بیرون به صورت یک چهارگوشگنبددار و از داخل چند ضلعی است . گنبد این امامزاده به شکل یک پوشه آجری است كهجهت محافظت بیشتر در برابر عوامل طبیعی یک روكش فلزی نیز بر روی آن كشیده اند


امامزاده حمزه علی : امامزاده حمزه علی در روستا - شهربلداجی ، در 35 كیلومتری بروجن ، بالای تپه مرتفعی قرار گرفته و در اطراف آن دشتوسیعی دامن گسترده است . به علت موقعیت طبیعی مناسب ، آب و هوای دلپذیر و دیگرجاذبه های پیرامون آن ، همه ساله هزاران نفر از داخل و خارج استان به این محل میآیند و چند روزی را در آن بیتوته می كنند . البته در سال های اخیر زائرسرای مناسبینیز در محوطه امامزاده احداث شده است . در حال حاضر بدون وجود تسهیلات و تأسیساتكافی و مناسب سالانه حدود 30 هزار نفر به قصد زیارت و سیاحت به این محل می آیند وبا برپا كردن چادر چند روزی در این محل اقامت کرده و از امكانات طبیعی آن بهره مندمی شوند . با احداث امکانات مناسب و تجهیزات ضروری می توان تعداد بازدید کنندگان وسیاحان این منطقه را به چندین برابر افزایش داد . در راستای این اهداف اداره اوقافاستان چهار محال و بختیاری طرح احداث یک شهرک با كلیه امكانات لازم را در دشتی كهدر دامنه این امامزاده واقع است، در دست اجرا دارد و عملیات ساختمانی یكی ازواحدهای زایرسرای آن تمام شده، درختكاری و محوطه سازی در آن انجام گرفته و به وسایلبازی و تفریح كودكان نیز مجهز شده است .


امامزاده علی بن احمد : این امامزاده از نوادگان حضرت علی(ع) است و در پنج کیلومتری شهرفرادنبه و دوکیلومتری دهنو از توابع شهرستان بروجن است و فاصله آن تا مرکز شهرستان 10 کیلومتراست . ظرفیت پذیرش در روز700 نفراست و هر هفته 250 نفر به امامزاده مشرف می شوند . مساحت بقعه 40 و مساحت کل بنا 200 متر مربع است .

امامزاده سلطان ابراهیم :این اما زاده ازنوادگان امام موسی کاظم(ع) است و در روستای سرپیر در 65 کیلومتری بروجن واقع شدهاست . ظرفیت پذیرش در روز50 نفراست و هر هفته 100 نفر به آنجا مشرف می شوند . مساحتبقعه 120 و مساحت کل بنا 326 متر مربع است .

امامزادگان قیس بن علی وشیث بن قیس :ازنوادگانامام علی(ع) هستند و در روستای امام قیس در40 کیلومتری بروجن واقع شده است . ظرفیتپذیرش در روز200 نفر است و هر هفته 50 نفر به امامزاده مشرف می شوند . مساحتبقعه100 و مساحت کل بنا 364 متر مربع است .

امامزاده سید اسماعیل :این امامزاده از نوادگانامام کاظم (ع) است و در روستای برنجکان در120 کیلومتری بروجن واقع شده است . ظرفیتپذیرش در روز 200 نفراست و هر هفته 50 نفر زائر به امامزاده مشرف می شوند . مساحتبقعه 20 و مساحت کل بنا نیز20 متر مربع می باشد .

امامزاده سیداسماعیل :ازنوادگان امام موسی کاظم (ع) است و در روستای اسماعیل شلیل در 250 کیلومتری بروجن واقع شده است . ظرفیتپذیرش در روز500 نفراست و هر هفته 50 نفر به آنجا مشرف می شوند . مساحت بقعه و کلبنا 16متر مربع است . این امامزاده در منطقه کوهستانی و پوشیده از درختان جنگلی استو چشمه های پرآب و سرد دارد که تابستان ها عشایر بختیاری در اطراف آن چادر زده و بهزندگی ییلاقی خود ادامه می دهند

امامزاده میرشاه حیدر :این امامزاده از نوادگانامام جعفرصادق(ع) است که همراه با عده ای از انصار و شیعیان برای عزیمت به طوس ازطریق اروندرود به خاک عجم ایران حرکت نمودند و موقعی به خاک ایران رسیدند که امامرضا(ع) را مسموم کرده بودند و حاکمان عباسی ، دستور تعقیب و دستگیری و به شهادترساندن آل ابوتراب را به حکام منطقه صادرکرده بودند و امامزاده شاه حیدر را در کنارروستای نقنه (پنج کیلومتری بروجن ) به شهادت رساندند . درزمان سلطنت قاجار گنبد وبارگاهی زیبا به سبک معماری قدیم به صورت هشت ضلعی بر روی مرقد امامزاده ساخته اند . در کنار امامزاده تأسیسات از جمله محل اسکان برای زائران تهیه نمودند که از اینمکان ها برای مراسم سوگواری استفاده می شود و دارای چشمه آب آشامیدنی و جاده آسفالتو برق و روشنایی است . ظرفیت پذیرش در روز3000 نفر است و هر هفته 100 نفر بهامامزاده مشرف می شوند . مساحت بقعه و بنا 40متر مربع است .

زیارتگاه حیدر در روستای نقنه :این امامزادهنوه امام موسی كاظم(ع) است و از زمان امام رضا(ع) به این جا آمده است . متولیزیارتگاه عقیده دارد كه این مکان قدمت زیادی دارد . شهدای جنگ تحمیلی این روستا رادر حیاط این زیارتگاه دفن كرده‌اند . اهالی عقیده دارند كه این امام‌زاده معجزاتزیادی نشان داده است . این زیارتگاه قبلاً یك ضریح چوبی داشت ولی اكنون یك ضریحآلومینیومی به وسیله هیأت امنای اداره‌ اوقاف با بودجه خود زیارتگاه برای آن ساخته

امامزاده سیدمحمد بن موسی بن جعفر :اینامامزاده پسر امام کاظم علیه السلام است و در مدخل شهر فارسان قرار دارد . دارایجاده آسفالت و آب لوله کشی و از برق شهر استفاده می شود . این امامزاده تابستانیمعتدل و زمستانی سرد دارد . مساحت بقعه 60 و مساحت کل بنا 240 متر مربع است . منابعتأمین اعتبار جهت اجرای طرح امامزاده کمک های مردمی و نذورات امامزاده است . بقعه وبارگاه در زمان فرمانروایی اتابک اعظم پادشاه ایران در سنه 564 ه. ق ساخته شده و بهمرور زمان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است .

امامزاده سید میراحمد :این امامزاده از نوادگانامام موسی کاظم علیه السلام است و در روستای باباحیدر شهرستان فارسان قرار دارد . مساحت بقعه225 و مساحت کل بنا345 متر مربع است . بقعه اولیه بنا به فرمان اتابکساخته شده و به مرور زمان بازسازی شده است .

امامزاده سید محمد :این امامزاده از نوادگانامام حسن مجتبی (ع) است . این امامزاده در روستای کران واقع در هفت كیلومتری فارسانواقع شده است . جاده این امامزاده تا روستا آسفالته و از روستا تا امامزاده خاكیمی‌باشد . امامزاده سید محمد همچنین دارای آب لوله‌كشی و شبكه برق‌رسانی است . فصلمراجعه زائرین بیشتر بهار و تابستان و هر هفته 100 نفر به این امامزاده مشرفمی‌شوند . ساختمان این امامزاده در سال 546 ه.ق به دستور اتابك پادشاه ایران ساختهو در سال‌های اخیر مرمت و به شكل اولیه بازسازی شده است .

امامزاده سید میراحمد :از نوادگان امامموسی كاظم(ع) است . این امامزاده در شهر بابا حیدر شهرستان فارسان واقع شده است .

امامز اده ملك خاتون :از نوادگان حضرت امامموسی كاظم(ع) است . این امامزاده در روستایی به نام گوشه و در مركز روستا واقع شدهاست و در 15 كیلومتری شهرستان فارسان است . قسمتی از جاده آسفالت و بقیه خاكی است واز آب لوله‌كشی و برق نیز برخوردار است . بنای اولیه‌ آن امامزاده در سال 546 ه.قبه دست اتابك گذاشته شده است كه در طی سالهای اخیر بازسازی و مرمت شده است .

امامزاده آب مراد : امامزاده سید سعید معروف بهآب مراد از نوادگان امام موسی کاظم (ع) در قسمت شمال روستای چلیچه که یكی ازروستاهای بزرگ میزدج است ، قرار دارد که همه ساله عده زیادی از روستاهای اطراف بهاین امامزاده می آیند و به نیت روا شدن حاجات در چشمه ها و حوضچه های مجاور آناستحمام می كنند .


امامزاده عباس علی :این امامزاده ازنوادگان امام موسی کاظم(ع) است و در 10کیلومتری روستای آلونی و درکنار روستا واقعشده است . فاصله آن تا لردگان 35 کیلومتراست . این امامزاده دارای آب لوله کشی وجاده آسفالت است . برق و روشنایی ندارد و درحال حاضر ظرفیت پذیرش امامزاده در روز 1000نفر است . آب و هوای آن در تابستان ملایم و در زمستان سرد است . فصول مراجعهزائرین در تابستان و پائیز است و هر هفته 20نفر به امامزاده مشرف می شوند . مساحتبقعه 30 متر مربع و مساحت کل بنا90 متر مربع است .

امامزاده سید پیرمحمدعلی                                                                               :
این امامزادهازنوادگان امام کاظم(ع) است و در روستای منجرموئی در10کیلومتری لردگان واقع شده است . امکانات امام زاده : جاده آسفالت دارد ولی آب آشامیدنی وبرق وروشنایی ندارد . ظرفیت پذیرش امامزاده در روز150 نفراست . تابستان گرم و زمستان معتدل دارد و فصولمراجعه زائرین بهار و تابستان است و هر هفته30 زائر به امامزاده مشرف می شوند . مساحت بقعه 17 و مساحت کل بنا50 متر مربع است .

امامزاده سید جعفرثیامی :این امامزادهازنوادگان امام کاظم(ع) است و در روستای ثیامی در50 کیلومتری لردگان قراردارد . جاده آسفالت دارد و برق و آب آشامیدنی ندارد . مساحت بقعه 12و مساحت کل بنا 50 متر 

امامزاده شاه عبدالرحمن :این امامزاده ازنوادگان امام موسی کاظم(ع) است . ظرفیت پذیرش آن در روز 200 نفر است و فصول مراجعهزائران بهار و تابستان است و هر هفته 20 نفر به امامزاده مشرف می شوند . مساحتبقعه20 و مساحت کل بنا60 متر مربع است .

امامزاده محمد حنفیه :این امامزاده از نوادگانامام موسی کاظم(ع) است و در روستای مال خلیفه در 55 کیلومتری لردگان واقع است . ظرفیت پذیرش امامزاده در روز50 نفر است و فصول مراجعه تابستان و پائیز بیشتر ازسایر فصول است . هرهفته 10 نفر به امامزاده مشرف می شوند . مساحت بقعه30 و مساحت کلبنا50 متر مربع است .

امامزاده حسن علی اکبر :امامزاده از نوادگانامام کاظم(ع) است و در روستای علی اکبر در 77 کیلومتری لردگان واقع است . مساحتبقعه 16 و مساحت کل بنا 60 متر مربع است . هر هفته 20 نفربه امامزاده مشرف می شوند . در حال حاضر ظرفیت پذیرش امامزاده در روز400 نفر است و فصول مراجعه زائرانتابستان بیشتر از سایر فصول است . این امامزاده در ارتفاعات بلند که دارای چشمانداز زیباست ، قرار گرفته و رودخانه نزدیک آن باعث جذب مردمی شود .

امامزاده سید محمد :این امامزاده از نوادگانامام کاظم (ع) است و در بالای روستای سید محمد در40 کیلومتری لردگان واقع شده است . ظرفیت پذیرش در روز10 نفر است و هر هفته 20 نفر به امامزاده مشرف می شوند . مساحتبقعه 42 و مساحت کل بنا نیز 42 متر مربع است .

 امامزاده احمد :امامزاده احمد از نوادگان امامکاظم (ع) است و در وسط روستای شیرمرد در54 کیلومتری لردگان واقع شده است . ظرفیتپذیرش در روز 150نفر است و هر هفته 30 نفر زائر به امامزاده مشرف می شوند . مساحتبقعه 40 و مساحت کل بنا100متر مربع است .

 امامزاده شاه عبدالباقی :این امامزاده ازنوادگان امام موسی کاظم(ع) است و در روستای کل گچی در پنج کیلومتری لردگان واقع است . ظرفیت پذیرش در روز800 نفر است و هر هفته20 نفر به امامزاده مشرف می شوند . مساحتبقعه30 و مساحت کل بنا60 متر مربع است .

 امامزاده جعفر :این امامزاده از نوادگان امامکاظم(ع) است و در روستای پیران در چهار کیلومتری لردگان واقع شده است . امامزادهجعفر دارای جاده آسفالت و آب لوله کشی و برق است . ظرفیت پذیرش در روز700 نفر است وهر هفته 80 زائر به آنجا مشرف می شوند . مساحت بقعه70 و مساحت کل بنا100 متر مربعاست . بنای امامزاده به علت مخروبه بودن در سال1350بازسازی و مرمت شده است .

 امامزاده سید احمد :ازنوادگان امام موسی بنجعفر(ع) است و در روستای ارمند در20 کیلومتری لردگان واقع شده است و دارای جادهآسفالت و آب آشامیدنی و برق و روشنایی می باشد . ظرفیت پذیرش در روز300 نفر است وهر هفته 50 زائر به امامزاده مشرف می شوند . مساحت بقعه 12 و مساحت کل بنا40 متر

 امامزاده سید سلطان : این امامزاده از نوادگانامام موسی کاظم(ع) است و در روستای زرین درخت در 17کیلومتری لردگان واقع شده است . ظرفیت پذیرش در روز300 نفر است و هر هفته 50 نفر زائر به امامزاده مشرف می شوند . مساحت بقعه25 و مساحت کل بنا 160متر مربع است . محل امامزاده جایی است که از درختانجنگلی پوشیده شده و دارای رودخانه نیز می باشد و می تواند در آینده محل سیاحتیوزیارتی خوبی گردد.

 منبع- میراث فرهنگی استان چهارمحال بختیاری

+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 12:16  توسط اطلس ایران وجهان  | 

باکلیک بروی هرگزینه اطلاعات لازم را می یابید
> آرامگاه شخصیتهای تاریخی و مذهبی

منبع- میراث فرهنگی استان زنجان
+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 0:3  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2010/10/20ساعت 23:51  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مقبره فاضل توني  

امامزاده ابراهيم كنگاور  

امامزاده باقر گودين  

امامزاده دده بكتر  

امامزاده شيرخان  

بقعه سيده فاطمه  

سر قبر آقا  
آرامگاه باباحيدر  

مقبره ابودجانه  

مقبره احمد ابن اسحاق  

مقبره بابا يادگار  

مقبره حمزه قاري  

مقبره پيرمراد  

مقبره سنگي دكان داود
امام زاده كوسه هجيج  

امامزاده  

امامزاده احمد  

امامزاده باقر گودين  

امامزاده خليل اله  

امامزاده حاجي  

امامزاده پير يافته  
امامزاده سيد جمال الدين  

امامزاده سيد شهاب  

امامزاده كلاكبود  

امامزاده عباسعلي  

بناي امامزاده حسن زوردار  

بناي سنگ قبر حاجي هاجر  

بقعه مالك  
بقعه امام زاده  

بقعه پيرعبدالقادر  

بقعه حضرت اويس قرن  

بقعه حضرت عباس  
باکلیک برروی هریک از گزینه ها اطلاعات لازم بدست میایید
+ نوشته شده در  2010/10/20ساعت 13:52  توسط اطلس ایران وجهان  | 

در فاصله حدود 14 کیلومتری شمال شرق اراک و در حاشیه سمت راست جاده اراک به فرمهین، برج و گنبدی آجری بسیار زیبایی وجود دارد که به بقعه پیر مراد معروف می باشد. این بنا که در دوره سلجوقیان ساخته شده از یک پایه 12 ضلعی به ارتفاع حدود 14 متر و گنبدی آجری به ارتفاع حدود 5 متر که بر روی آن قرار گرفته، تشکیل شده است.

از داخل بنا راه پله ای به پشت بام وجود دارد که برای موارد خاص استفاده شده است. تمامی این بنا از آجر چهار گوش ، گچ و ساروج ساخته شده است.

در مرکز بقعه و در زیر گنبد دوپوش، دو عدد سنگ قبر کوچک و بزرگ با اشکال ویژه و خط کوفی بر روی مقبره مربع شکل نصب گردیده است.

ارتفاع مقربه از کف بقعه حدود یک متر می باشد.

نقل کرده اند شاپور ساسانی برای نبرد با دشمن از این منطقه می گذشته است که با پیرمردی برخورد می کند، شاپور از پیرمرد سؤال می کند که آیا در این نبردی که می رویم پیروز می شویم یا خیر؟ پیرمرد جواب می دهد که تو در این جنگ پیروز می شود. اتفاقاً چنان هم شد و شاپور پیروز شد و بعد از برگشت نزد پیرمرد رفت ولی او مرده بود. لذا دستور داد تا بقعه ای مرتفع به یاد و گرامیداشت پیرمراد در این مکان بسازند. این بقعه در تاریخ 1/11/1356 به شماره 1568 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

در کنار بقعه پیرمراد یک تپه تاریخی هم وجود دارد که هنوز کاوشی در آن صورت نگرفته است.

 مجموعه زیارتی هفتاد و دو تن ساروق

روستای ساروق فراهان یکی از مناطق مهم تاریخی و مذهبی کشور است که توانسته مجموعه ای از آثار، ابنیه، تپه های باستانی و بقاع متبرکه را در خود جای دهد. نام روستا که برگرفته از تعداد شهدای مدفن شده در قرون اولیه اسلامی در این مکان می باشد، مورد توجه و احترام ویژه مردم ایران، بویژه ساکنان منطقه فراهان اراک است. طبق اسناد و مدارک موجود در مجموعه زیارتی ساروق امامزاده طاهر(ع) و شاهزاده علی(ع) و همچنین چهار تن از فرزندان و نوادگان امام سجاد(ع) به نامهای حضرت علی الصالح، عبیدالله، محمدبن علی و نصرت خاتون و 66 نفر از نوادگان امامان معصوم، مریدان و شهدای اسلام، دفن می باشند. بنای بقعه امامزاده طاهر و امامزاده علی(ع) در مقابل دروازه ورودی قرار دارد. این بنا از خشت و گل ساخته شده و دارای دو گنبد بزرگ و کوچک به ارتفاع حدود 8 و 6 متر می باشد. بنای ساختمان متعلق به قرن ششم هجری است. ضریح امامزادگان معصوم در زیر دو گنبد قرار گرفته که حدود یک متر از کف زمین و صحن اطراف گودتر است. در داخل روضه چهار ضریح(صندوق) نصب شده که ضریح مقابل در ورودی از نقره با آب طلا، ضریح شمال غربی از آلومینیوم، ضریح جنوبی از چوب و ضریح جنوب شرقی از آلومینیوم می باشد. سقف گنبد از پوشش گچ بوده و با خط کوفی و اشکال بسیار زیبای هندسی تزئین شده است. ضریح چوبی با مهارت ویژه ای به صورت گره های مشبک معرق کاری شده، اثر هنرمندانه منحصر به فردی است که قدمت آن به دوره سلجوقیان می رسد. در جنب امامزاده یک آب انبار قدیمی وجود دارد که برای مصارف روستا مورد استفاده قرار می گرفته است. همچنین در جنب آب انبار بقعه دیگری است که به چهل دختران معروف می باشد. نقل کرده اند که چهل نفر از دختران ساروق جهت در امان ماندن از شر دشمنان در این محل غیب شده اند.

در بخش شمالی صحن امامزادگان، بقعه نسبتاً بزرگی قرار دارد که دارای دو گنبد آجری به ارتفاع حدود 10 متر می باشد. در داخل این بنا مقبره های متعددی وجود دارد که با صندوق چوبی و انواع کاشی و سنگ مرمر پوشش داده شده است. محراب این مجموعه و همچنین کتیبه موجود در آن بسیار قدیمی می باشد. سقف و دیوارهای روضه با اشکال هندسی بسیار زیبایی همراه با آیات قرآنی به خط ثلث تزئین گردیده است. گویند در این محل معجزه ای رخ داده و پیرمرد روستایی که بدون سواد بوده به یکباره حافظ کل قرآن می شود.

در حیاط و صحن امامزادگان 72 تن امکانات مناسبی برای استراحت و اقامت کوتاه مدت زائران فراهم شده است. در ضلع جنوبی صحن، قبرستان مردم ساروق می باشد.

 بقعه شاه غریب انجدان

این بقعه که به شاه خلیل الله هم معروف است در شمال روستای انجدان اراک در قرن هشتم هجری قمری ساخته شده است. شاه غریب از پیشوایان و رهبران فرقه اسماعیلیه بوده که از منطقه الموت قزوین به این منطقه مهاجرت نموده است. ارتفاعات شمال روستای انجدان از جملع مناطق کوهستانی بوده است که در هنگام حمله هلاکو خان مغول به فرقه اسماعیلیه و تصرف قلعه ی الموت در قزوین تعدادی از پیروان و رهبران این فرقه برای نجات جان خود به ارتفاعات انجدان پناه آورده و در آنجا به تبلیغ برای مذهب خود پرداخته اند . بقعه شاه غریب در دامنه کوه و در داخل باغهای روستایی انجدان به صورت هشت ضلعی ساخته شده است. در هر ضلع بنا، یک طاق آجری تعبیه شده و دارای چهار در ورودی در چهار جهت می باشد. ارتفاع بقعه حدود 5 متر و ارتفاع گنبد و ساق آن حدود 6 متر است. گنبد ساده و همچنین داخل بنا با گچ پوشیده شده است. این بنا دارای در و ضریح چوبی مربوط به قرن دهم هجری قمری بوده که متاسفانه از بین رفته اند. بقعه در تاریخ 19/7/1378 به شماره 2453 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

 بقعه شاه قلندر

در فاصله حدود 200 متری شمال غرب بقعه شاه غریب آرامگاه شاه قلندر در شمال روستای انجدان قرار دارد. شاه قلندر از همرزمان شاه غریب و او هم از رهبران فرفه اسماعیلیه الموت قزوبن بوده که به این منظقه پناه آورده است. بقعه او تماماً از آجر به صورت هشت ضلعی در اوایل قرن هفتم احداث شده و ساق گنبد آن دارای 16 ضلع می باشد. ارتفاع بنا حدود 5 متر و ارتفاع گنبد حدود 7 متر است. تا چند سال قبل در و ضریح بقعه شاه قلندر که متعلق به دوره صفویه بوده ، در محل وجود داشته که هم اکنون از بین رفته است. در کنار بنا به فاصله حدود 50 متری سرچشمه و سراب معروف انجدان قرا دارد که دارای آب بسیار زیاد و زلالی است که مورد استفاده شرب و کشاورزی اهالی انجدان قرار می گیرد. آب این سرچشمه به طرز ماهرانه ای توسط حوضچه ها و کانال های سنگی به طور مساوی برای محله های مختلف روستا تقسیم می شود.

این بقعه در تاریخ 19/7/1378 به شماره 2452 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

 بقعه آقا نورالدین اراکی

در دروازه تهران شهر اراک و در فاصله حدود 50 متری ضلع غربی ، بقعه آقا نورالدین در میان قبرستان قدیمی شهر اراک واقع شده است. آقا نورالدین از مشاهیر و پیشوایان دینی شیعه در اراک بوده است که در دوره قاجاریه زندگی می کرده است. ساختمان بنا در ضلع شمالی قبرستان قرار گرفته و بوسیله دیوار ها و حصارهای آجری از بخش جنوبی قبرستان جدا شده است. این بنا به صورت چند ضلعی متوازن ساخته شده و از یک ایوان ورودی ، روضه و نمازخانه تشکیل شده است. بر روی روضه گنبدی دو پوش به ارتفاع حدود 15 متر ساخته شده است که قوس و کمربند آن به صورت کامل با کاشی های معرق لاجوردی و طلایی پوشش داده شده است. بر روی مقبره آقانورالدین ضریح نقره ای قلمکار بسیار زیبایی نصب گردیده است. دیوارها و سقف روضه به طرز باشکوهی آینه کاری شده است. در حیاط و صحن سنگ قبرهای بسیار قدیمی دیده می شود همچنین در ضلع شمالی حیاط آرامگاههای اختصاصی وجود دارد که با ستون های سنگی و آجری و نقوش اسلیمی و گلبوته های مینیاتوری از جنس آجر احداث و تزئین شده اند.

آرامگاه خاندان مرحوم خوانساری در این بخش قرار دارد.

 کلیسای مسروپ مقدس

از مهمترین کلیساهای استان مرکزی می توان به مسروپ مقدس در مرکز شهر اراک اشاره نمود. این کلیسا در سال 1914 با همیاری ارامنه مقیم اراک و شهرهای مهاجران، شازند و لیلیان احداث شده است.

مجموعه بناهای ساخته شده در محوطه حیاط کلیسا شامل ، مدرسه ویژه ارامنه، تالار اجتماعات، منزل کشیش، منزل سرایدار و کلیسا می باشد.

ساختمان اصلی کلیسا به صورت مستطیل شکل ساخته شده و از سه بخش مردم نشین، محراب و دو اتاق جانبی در مجاورت محراب تشکیل شده است. محراب در داخل طاق ساده و بزرگی ایجاد شده که این بخش ایوان مانند حدود یک متر از کف کلیسا بلندتر است. برای استحکام بنای کلیسا در داخل دیوارها و ستونها، تیرهای چوبی تعبیه شده است. نمای بیرونی کلیسا با آجر سفال تزئین گردیده است.

چهار ستون 8 ضلعی و دیوارهای جانبی سقف کلیسا را نگهداشته است. این کلیسا در تاریخ 25/12/1379 به شماره 3533 به ثبت رسیده است.

 مرقد امام محمد عابد

این امام زاده یکی از بناهای مذهبی ومهم منطقه است که در 12کیلو متری شمال شهر اراک ودر مجاورت روستای مشهد میقان واقع شده است. این بقعه ،مد فن ((امام زاده محمد عابد))فرزند امام موسی کاظم(ع) از بناهای دوره صفویه است که گنبد رفیع این بقعه با طاق رومی و تماماً از آجر بوده ودر دوره قاجاریه مرمت گردیده است. در چهار طرف صحن آن، حجره هایی ساخته شده که مخصوص بیتوته زائران است.

 مسجد و مدرسه علمیه سپهداری اراک

در بافت قدیمی شهر اراک و جنب بازار بزرگ این شهر، مجموعه مسجد و مدرسه بسیار زیبایی قرار دارد که در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار و توسط مرحوم یوسف خان گرجی ساخته شده است. این مسجد که از ابتدا به صورت حوزه علمیه اراک درآمده است، مرکز مهمی برای تحصیل و تدریس مشاهیر و علمای استان مرکزی بوده است. سبک و نوع معماری بکار رفته در ساخت گنبد، ایوان، حجره های اطراف و کاشیکاری ها، اقتباسی از معماری دوره صفویه می باشد. این مجموعه به صورت نگینی در مرکز شهر اراک می درخشد . ایوان ورودی و گنبد آجری و کلاه خودی زیبای آن از هر نقطه قابل رویت می باشد. ایوان ورودی حدود 12 متر و گنبد مسجد حدود 18 متر ارتفاع دارد. امام خمینی(ره) در این مدرسه تدریس می نموده و و در حجره جنب ایوان ضلع شرقی اقامت داشته است. همچنین علمای بزرگواری همانند مرحوم آیت الله محمدرضا گلپایگانی و آیت الله اراکی در این مدرسه تدریس می نموده اند.

 منبع- میراث فرهنگی مرکزی

+ نوشته شده در  2010/10/20ساعت 13:11  توسط اطلس ایران وجهان  | 

امامزاده ها و زیارتگاهها:

 

آرامگاه بابا سیف الدین:

آرامگاه بابا سیف الدین در شمال شرقی دره شهر ، در دامنة تپه ای موسوم به " چهار طاق " قرار دارد . در داخل مقبره ، دو قبر است که روی آن ها سنگ نبشته ای وجود ندارد .مصالح به كار رفته در مقبره از سنگ ، گچ و آجر است وروی بقعه رانیز با گچ سفید کاری کرده اند . در اطراف این آرامگاه درختان چند صد سالة تاریخی وجود دارد . 

                                        

زیارتگاه امامزاده علی صالح:

بقعة امام زاده صالح (ع) فرزند عبید الله الاعرج فرزند حسین فرزند امام چهارم  حضرت سجاد است . امام زاده علی صالح از معاصرین حضرت امام موسی کاظم (ع) بوده است که همزمان با طغیان خلفای عباسی به ایران هجرت نموده ودر زمان امام رضا (ع) در محل صالح آباد به شهادت رسیده است . در زمان هلاکو خان مغول ساختمانی کوچک بر روی مقبره آن احداث گردیده بود ولی این ساختمان در زمان قاجار به دستور والی ابوقداره تجدید بنا شده وپس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور کلی تجدید بنا گردیده است .

                                             

 

وجود مزار شهدای جنگ تحمیلی استان به اهمیت زیارتی آن افزوده و شاخص ترین مکان زیارتی استان بشمار می آید.این بقعه در شهر صالح آبادواقع در شهرستان مهران قرار دارد.

 

بقعه امامزاده صالح :

بقعة امام زاده صالح در گورستان ماژین از توابع دره شهر واقع شده است . این بقعه ، بنایی چهار گوش است که در دو طبقه با گنبد هرمی شکل ساخته شده است . مرقد اصلی در طبقة زیرین بنا قرار دارد . این طبقه تماماً با آجر ساخته شده و با طاق جناغی پوشش یافته است . در طبقة دوم بنا صورت قبری با سنگ،گچ و پوشش سفالی ساخته شده است . این بنا که به قرن هشتم هجری قمری تعلق دارد ، به مرمت و با سازی کامل احتیاج دارد . گچ بری های داخل مقبره از جمله آثار ارزنده و بی نظیر دورة مربوطه می باشد .

 بقعه جابر:

درة خِر جابر، بین کوه های مله ریته و چال می قرار دارد. در انتهای دره و در دامنة کوه چال می ، مقبره دانیال شوش احداث شده است. در ورودی آن رو به شمال است و به کفش کن باز می شود. مقبره 15 متر طول و 9 متر عرض دارد. این بنا 8 ستون دارد و 9طاق شمالی- جنوبی و 9 طاق شرقی – غربی به ارتفاع دو متری روی آن ها زده شده اند.

درقسمت پایین آن کتیبه ای گچ بری شده وجود دارد که در اطراف آن کلمات مقدس و برسطح میانی آن چندگل نقش برجسته نوشته شده اند. در گوشة بالای کتیبه ، کلمات محمد (ص) و لااله الا الله بطور برجسته نوشته شده اند .  این بقعه از بقعه های زیارتگا هی مهم دره شهر می باشد.

 

امامزاده سیداکبر:

زیارتگاه امام زاده سیداکبر در10 کیلومتری دهلران قراردارد . مردم محل براین باورند که وی پسر حضرت امام موسی کاظم (ع) است که به همراه حضرت معصومه به منظور دیدار از حضرت امام رضا (ع) از عراق به ایرام آمده و در دهلران دراثر بیماری فوت کرده  و در این محل مدفون شده است .

می گویند سید صلاح الدین محمدکه در آبدانان مدفون است، برادر امام سید اکبر است .

 امامزاده سید ابراهیم:

درفاصلة 7 کیلومتری پهله زرین آباد و مسیر سیاحتی قلعه شیاخ امام زاده سید ابراهیم (ع) از نوادگان امام باقر (ع) قرار دارد که فاصلة آن تا مرکز استان 180 کیلومتر است. ساختمان این امام زاده به دوران سلجوقی مربوط است و بشکل مخروط و هندسی خاصی بنا گردیده است .

 

امامزاده سید محمد عابد ( پیرمحمد ):

در روستای گنبد دربخش ارکواز ملکشاهی و در 36 کیلومتری جاده ملکشاهی – مهران امام زاده سید محد عابد که درزبان محلی به پیر محمد معروف است ، واقع شده است .

این امام زاده فرزند بلافصل امام موسی کاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) است و یکی از زیارتگاههای مهم مردم استان ایلام محسوب می شود. مردم اعتقاد خاصی به ایشان دارند.

امامزاده سید حسن :

امامزاده سید حسن (ع) در 3 کیلومتری جادة مهران – دهلران واقع شده است.ایشان فرزند بلافصل امام موسی کاظم (ع) است.

 

امامزاده سید فخرالدین:

طبق شجره نامه موجود این امامزاده (ع) از نوادگان امام هفتم شیعیان حضرت امام موسی کاظم(ع) است که در روستای زرآب بخش زرین آباد شهرستان دهلران در کنار جاده ایلام به میمه زرین آباد قرار دارد. بنای آن دارای گنبدی ساده است که بیشتر مصالح بکار رفته در آن از سنگ ساخته شده است. این بنا در نهایت سادگی ساخته شده و قدمت آن به درستی مشخص نمیباشد.

 امامزاده سیدناصرالدین:

امامزاده سیدناصرالدین از نوادگان امام هفتم شیعیان حضرت امام موسی کاظم(ع) است . بارگاه ایشان در کنار روستای علی آباد بخش زرین آباد دهلران قرار گرفته ودارای سبک معماری مربوط به دوره قاجار میباشد.

 امامزاده عبدالله:

امامزاده عبدالله در روستای هلشی از توابع شهرستان ایوان در دامنه جنوبی کوه رنو واقع شده است. این امامزاده بنا به روایات از نوادگان امام هشتم شیعیان امام جعفر صادق (ع) میباشد و هم اکنون  مرقد او یکی از زیارتگاههای مهم مردم منطقه است.

  امامزاده عباس:

این امامزاده در شهرستان شیروان چرداول بخش شیروان در روستای عباس آباد و در 45کیلو متری شهر ایلام قرار دارد.این امامزاده از نوادگان امام چهارم شیعیان حضرت امام زین العابدین است. بنای آن بر روی تپه ای تقریبا بلند و مشرف به آبادی عباس آباد و رود خانه بزرگ سراب کلان قرار داردو هم اکنون یکی از زیارتگاه های مردم منطقه محسوب میگردد.

 

امامزاده پیر محمد:

در 5 کیلومتری جنوب شهر آبدانان در حد فاصل بین دو روستای پشت قلعه و جابر بنایی گنبدوار مربوط به قرن هفتم و هشتم واقع شده که به نام امامزاده پیر محمد معروف است.

 در اطراف این امامزاده قبرهای قدیمی وجود دارد که قدمت بعضی از آنها به 170 سال میرسد.بر روی بعضی از سنگ قبرهای این منطقه تصاویری از سوار کار با نیزه و شمشیر حکاکی  شده است.مردم به این امامزاده اعتقاد خاصی دارند و یکی از زیارتگاهی مردم منطقه محسوب میشود.

 

امامزاده مهدی صالح:

بقعه مهدی صالح در بخش ماژین شهرستان دره شهر و در 145 کیلو متری جنوب خرم آباد قرار دارد و از شاهکارهای معماری قرن هشتم است.بر روی دیوارها آن آیاتی از قرآن کریم به طرز زیبا و هنر مندانه ای گچبری شده است.این بقعه از شاهکارهای معماری دوره اسلامی است.

                                                  

بقعه ابراهیم قتال:

بقعه ابراهیم قتال در 38 کیلو متری جاده دهلران به مهران بعد از روستای بیشه دراز قرار دارد. این بقعه در سمت چپ جاده و نزدیک مرز ایران و تا جاده اصلی 10 کیلومتر فاصله دارد.ایشان از نوادگان محمد حنفی از فرزندان امام علی(ع) است و دارای شجره نامه به خط عربی میباشد.

 بقعه سید صلاح الدین محمد:

این امامزاده در جنوب شرقی شهر آبدانان در انتهای شهر و برروی تپه ای ساخته شده است. در اطراف آن قبرستان عمومی شهر واقع شده است. این بقعه هم اکنون  یکی از زیارتگاههای  شهر و منطقه میباشد.

                                               

بقعه حاجی حاضر:

بنای بقعه حاجی بختیار در 13  کیلومتری شمال غرب شهر ایوان و در قسمت شمالی روستایی به همین نام واقع شده است.این بقعه تنها زیارتگاه موجود در استان ایلام میباشد که ورودی آن در ضلع جنوبی قرار دارد.

 

بقعه حاجی بختیار:

بقعه حاجی بختیار در 27 کیلو متری شمال غربی شهر کوچک چوار از توابع شهرستان ایلام و در روستای حاجی بختیار قرار دارد. بنای فعلی حاجی بختیار در شال 1369 باز سازی شده است. این مکان مذهبی در حال حاضر یکی از مهمترین زیارتگاه های  منطقه بوده و مردم اعتقاد عجیبیبه آن دارند.

 

مشهد شهیدان جنگ 8 ساله ایران و عراق:

استان ایلام یکی از جنگزده ترین شهرهای ایران در طول جنگ نابرابر و تحمیلی 8 ساله عراق بر علیه ایران بود.

نقطه به نقطه این استان شهرها و حتی روستاهای استان 

شاهد وقایع تلخ و دفاع جانانه مردان وزنان از خاک عزیز مهین مان ایران بودند.

بعد از پایان جنگ به دلیل وجود شواهد وآثار متعدد باقی مانده از جنگ در طول مرز 420 کیلومتری مشترک استان با عراق، هر ساله دوستداران حفظ آثار جنگ در قالب کاروانهای راهیان نور به خصوص در فصل بهار راهی این مناطق میشوند.مناطق مورد بازدید کاروانهای راهیان نور شهرها و مناطق ایلام – مهران و دهلران میباشند.

+ نوشته شده در  2010/10/20ساعت 12:39  توسط اطلس ایران وجهان  | 

آرامگاه

1.آرامگاه بوعلي

طرح ونقشه گنبد آرامگاه با توجه به سبك معماري قرني كه حكيم در آن مي زيسته واز روي قديميترين بناي تاريخ دار عصر اسلام در ايران يعني بناي معظم گند قابوس كه يكي از شاهكارهاي معماري به شمار مي رود اقتباس شده است .

اما به جاي ده ترك در اينجا دوازده ترك منظور شده وبيانگر دوازده رشته علوم ودانشهاي عصر ابن سينا ست كه اين دانشمند بزرگ در آنها تبحر داشته است .

ارتفاع هر پايه برج از كف زيرين آرامگاه تا زير گنبد جمعاً 95/22 متر وپهناي هرپايه كه قسمت كوچكي از شعاع برج بشمار مي رود،در پايين 17/1 متر ودر بالا 92س.م است . ضخامت هر پايه كه طبعاً قسمت كوچكي از محيط برج را تشكيل مي دهد 35س.م است .

شعاع گنبد مخروطي شكل آرامگاه 05/2 ،ارتفاع مخروط 40/3 ، وارتفاع تمام هيئت گنبدي شكل آرامگاه 23متر از روي سقف آرامگاه است .ارتفاع اتاق اصلي آرامگاه 10/6 وبلندي مجموع بنا تا نوك برج كمي بيش از 28متر است .مدخل اصلي بنا از سمت مشرق است وايواني به طول 30متر وعرض 15/3 متر با يك رديف ستون ساده شامل ده ستون مدور كه قطر هر كدام در پايين 95س.م ودر بالا 75س.م است با ارتفاع 10/4 متر از سنگ يكپارچه گرانيت ساخته شده كه هركدام نمودارگذشت يك قرن از ولادت حكيم مي باشد.(جمعاً هزار سال )

ايواني كه در جلو بنا تعبيه شده با دري چوبي به ارتفاع 24/3 به سراسري آرامگاه متصل مي شود .در طرفين سرسرا دو سنگ قبر مشاهده مي شود .آنكه در سمت راست گذارده شده است سنگ قبر قديم بوعلي سيناست كه قدمتش به 110سال مي رسد. سنگ قبر ديگر مربوط به ابوسعيد دخدوك دوست ابوعلي سينا ست كه شيخ مدتي نزد اوميهمان بوده ومنزلش د رهمين محل كه فعلاً‌ آرامگاه هردو مي باشد قرارداشته است .يك تخته سنگ مرمرين يكپارچه بطول 55/2 وعرض يك متر روي هر دو سنگ قبر را پوشانده  و  كتيبه اي به خط ثلث شيوا (به خط آقاي احمد معصومي زنجاني)بر آن نوشته شده است .دربالاي ديوارهاي داخلي محوطه آرامگاه، بيست قصيده معروف عينيه كه از آثار شيواي ابن سينا در حكمت وفلسفه است روي چهل لوح سنگ مرمر به خط ثلث مرقوم است .

در طرفين سرسراي اوليه ، دو تالار به طول 75/9 وعرض 80/5 وجوددارد كه يكي از آنها به عنوان كتابخانه وديگري به عنوان موزه مورد استفاده قرارگرفته است .در قسمت جنوب شرقي ساختمان پلكاني است كه رو به جنوب بالا ميرود وپس از رسيدن تمام بنا از سنگ خارا ساختخ شده است . در وسط برج آرامگاه صندوق چهار گوشي بركف فوقاني آرامگاه قراردارد كه ضلع قسمت پاييني آن 12/1 وضلع قسمت بالاي ارتفاع آن 37 س.م است وبر چهار بدنه آن كتيبه اي عربي به خط ثلث برجسته بسيار شيوا مرقوم شده است.مجسمه بوعلي سينا كار استاد هنرمند ابوالحسن صديقي از سنگ يك پارچه مرمر سفيد قم به ارتفاع 10/3 متر وپهناي 90س.م ووزن تقريبي چهار تن ونيم بر فراز پايه تخته سنگ گرانيت با لوحه سنگي به ارتفاع 18/1 متر در شرق ميدان آرامگاه نصب شده است.متن لوح چنين است :

دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت                      يك موي ندانست ،ولي موي شكافت

اندر دل من هزارخورشيـــد بتافت                     آخــر به كمـــال ذره اي راه نيافت

 

 

 

2.آرامگاه باباطاهر

 بناي اصلي آرامگاه در مربعي به ابعاد 10در 10 است كه از مجموعه منشورهايي تشكيل شده كه داراي مدخلهاي ورودي ومنفذهاي نوراست وباكلافهاي بتوني داخلي استحكام ودوام آن كاملاً تامين شده است .پي سازي آن از سنگ وآهك وداراي عايق كاري است واستخوانبندي آن از آجرو كلاف كشيهاي بتوني در گردشهاي منشورهاست .

برج آرامگاه كه بر قاعده هشت ضلعي قرارگرفته واز سطح فوقاني تپه 35/20 متروازكف خيابان 35/25 متر ارتفاع دارد .ستونهاي هشتگانه برج آرامگاه وقطعه سنگ روي مزار وپوشش كف مقبره وهمچنين پله اطراف برج آرامگاه از سنگ گرانيت حجاري شده عالي استفاده شده است ونماي قسمتهاي خارجي ساختمان از سنگ سفيد مرغوب است .درسطح محوطه داخلي آرامگاه كاشيكاري معرق وتزئينات معقل بسيار ظريفي بكار رفته كه جلوه خاصي به قسمتهاي داخلي مزار داده است .بيست وچهار دوبيتي از سروده هاي باباطاهر روي بيست وچهار قطعه سنگ مرمر در قسمت پايين اطراف محوطه داخلي جايگاه نصب شده است. مساحت كل زير بنا وباغ آرامگاه 8965 متر مربع است وكار ساختمان درسال 1349 به اتمام رسيده است .

 

 

 

3.برج قربان

اين بناي تاريخي در محله زنديها ودر نزديكي دبيرستان ابن سينا قرارگرفته واز قرارمعلوم مدفن شيخ الاسلام حسن بن عطار حافظ ابوالعلاء وجمعي از امراء‌ سلجوقي است كه در قرن هفتم وهشتم هجري به طرز ساده وبي پيرايه اي ساخته شده است. بنا از يك برج دوازده ضلعي آجري با گنبدي هرمي شكل دوازده ترك آجري تشكيل شده است. طول اضلاع دوازده گانه برج از بيرون بيش از دومتر واز درون كمي بيش ازيك متر است . جبهه خارجي بنا را طاقنماهايي با عمق 15سانتيمتر وپهناي 23/1 متر(درهرضلع)تشكيل ميدهد كه هريك بوسيله يك گوشواره از سطح خارجي جرزهاي دوازده گوشه به عقب نشسته است ودر جبهه داخلي برج نيز طاقنماهايي به عمق 20سانتيمتر وعرض 90سانتيمتر وجوددارد . اين بنا فاقد هرگونه كتيبه وگچبري وتزئينات است .درزير برج سردابي قراردارد كه در وسط برج برروي طاق سردابه سنگ قبري ساده ومعمولي بطول 25/1 وعرض 50 سانتيمتر قراردارد كه متن زير بصورت برجسته ودر شش سطر روي آن حجاري شده است.

 

 

يا غفار الذنوب هذا قبر المرحوم المغفور الواصل الي رحمه اله تعالي محمد في شهر ذيحجه الحرام عند له سنه 1090 "

اين سنگ به دوره صفويه تعلق دارد وربطي به تاريخ بنا ندارد . برج قربان در تاريخ 28/3/1354 به شماره 1078 فهرست آثار تاريخي ثبت شده است . در وجه تسميه اين بنا از قربان نامي نام مي برند كه اين محل را در حمله افاغنه سنگرگاه خودقرار داده واز اهل محل خود دفاع نموده است .از اينرو مسجد وبقعه بنام اومشهور شده است . در حال حاضر اين بنا بوسيله ساختمانهاي مسكوني اطراف محاصره شده وجلوه ونمود خودرا از دست داده است . از گنبد هرمي شكل اين برج تقريباً‌ 50/2 متر باقي مانده است وبقيه آن منهدم شده وبعداً در سالهاي 1328و1329 هجري شمسي تعمير ومرمت شده است .

 

4.گنبد علويان

اين بنا از لحاظ هنر گچبري وآجركاري از آثار ارزشمند وكم نظير سده هاي مياني دوره اسلامي (قرن 6و7) وهيئت ظاهري آن شبيه گنبد سرخ مراغه كه داراي تاريخ ساخت " 542 هجري قمري " است ونيز ابعاد داخلي (8در 8متر) وتزئينات غني ومتراكم ودرعين حال رمزآلود وچشم نواز درون بنا در مقام قياس مشابه " گنبد حيدريه " قزوين است كه از ابنيه ساخته شده ودر اوايل قرن 6هجري قمري محسوب ميگردد .بنابراين گنبد علويان همدان را نيز بايد از ابنيه اين دوره (قرن 6- سلجوقي) بشمار آورد .بنا بصورت چهار ضلعي در ابعاد 8/12 در 25/12 متر وارتفاع 5/11 متر ساخته شده وچهار جرز ستون مانند به ارتفاع 5/9 متر وقطر قريب به 2متر شبيه بر جهايي در چهار گوشه آن را در ميان گرفته اند .هريك از برجها داراي 5طاقنماي فرورفته مثلثي به ارتفاع 8متر وعرض يك متر وعمق نيم متر است كه از حيث مقطع جرزها (برجها)را بصورت نيمي از يك ستاره 8پر در آورده است .

در جبهه شمالي بنا طاقنمايي جناغي از نوع هفت وپنج به ارتفاع 10متر وعرض قريب به 5/5متر ديده ميشود ودرون آن قابي مستطيل شكل به ارتفاع 60/5 وعرض 90/3بصورت برجسته مشاهده ميشود كه ورودي بنا با طاقي جناغي به عرض 60/1 وارتفاع 40/3 درون آن تعبيه گرديده است .عرض ورودي 60/1وارتفاع آن 40/3 متر مي باشد .برفراز ورودي ودرون كادر مستطيل شكل يادشده گچبريهاي برجسته لانه زنبوري شامل گل وبوته هاي درهم پيچيده به شكل زيبايي خودنمايي ميكند .برحاشيه خارجي كادر نيز كتيبه اي گچبري شده مشتمل بر آياتي از قرآن مجيد به خط كوفي مشاهده ميشود ،پيشاني طاقنما را نيز گچبري مثلثي وستاره اي شكلي بصورتي بديع تزئين نموده است .حد فاصل طاقنما وبرجهاي پيراموني رانيز دوسطحه مستطيل شكل هم ارتفاع يا كل بنا وبه عرض 80سانتيمتر كه پوشيده از تزئينات گچبري است ونيز دوسطح نيم دايره كه باآجرهاي راسته وخفته تزئين شده تشكيل ميدهد .اضلاع غربي وشرقي هركدام داراي دوطاقنما به ارتفاع 5/8 وعرض 4متر است كه درون آنها با كاري برجسته مشتمل ر طرحهاي تودر توي لوزيها تزئين گشته است .برفراز طاقنما ها وقسمتهاي انتهايي برجها بقايايي از كتيبه اي آجري وبرجسته به خط كوفي مشتمل بر آيات نخستين سوره دهر مشاهده ميشود .سطح شبستان ورودي بنا نسبت به زمينهاي اطراف وديوارهاي خارجي بنا در ارتفاع 2/1 متر واقع شده كه در حال حاضر 7پله ارتباط بيرون وداخل را ميسر مي سازد . شبستان داراي ابعاد 8د ر8متر است .در هر كنج بنا دوطاقچه رفيع ونيز دوطاقنما در اضلاع غربي شرقي واقع شده كه سراسر پوشيده از طرحهاي انبوه وبسيار زيباي گچبري است.محراب اين بنا كه در ضلع جنوبي واقع شده نيز با تزئينات بديع گچبري برغناي اين اثر افزوده است .نور گيرهاي نزديك به سقف روشنايي مناسبي را به محوطه داخلي بنا مي بخشد و راه پله اي كم عرض از درون برج شمال شرقي وصول به سقف ونيز راه پله اي كه بصورت غير متعارف درون محراب ايجاد شده راه يابي به سرداب بنا كه دوقبر متعلق به بزرگان خاندان علويان در آن واقع شده را ميسر مي سازد .سرداب از 6حجره با طاقنماهاي جناغي نيز تشكيل شده وقبور ياد شده به شكل حجمي مكعب مستطيل شكل كه پوشيده از آجرهاي لعابدار فيروزه اي است در وسط آنها قرارگفته است .

 

 
 

 

آرامگاه ميررضي الدين آرتيماني

ميرزا محمد رضي معروف به مير رضي الدين آرتيماني از شعرا وعرفاني عصر صفوي است كه در نيمه دوم قرن دهم هجري قمري در روستاي آرتيمان از توابع تويسركان بدنيا آمد . وي در دربار شاه عباس اول مقام وجايگاه عالي داشت وبا يكي از دختران اووصلت نمود.

مير رضي به منصب وجاه التفاتي نداشت وپيوسته برتكميل نفس همت مي گماشت لذا پس از مدتي اقامت در اصفهان جهت تدريس وبحث وفحص وپرداختن به سير وسلوك عارفانه به تويسركان مراجعت نمود وتا پايان عمر در قريه آرتيمان طرح اقامت افكند .شهريار صفوي نيز به مقتضاي رتبه وشان او منشور شيخ الاسلامي تويسركان را به نامش صادر وزمام امور دينيه را بدو سپرده بود . از اين شاعر وعارف بزرگ حدود 1200 بيت شعر به ما رسيده است از معروفترين آثارش ساقي نامه است كه با اين مطلع آغاز ميشود:

 

الهــــــــي به مستان ميخانه ات                    به عقل آفرينان ديوانـــه ات

به دردي كش لجه كـــــــــبريا                    كه آمد به شانش فرود" انما"

به دري كه عرشست او را   صدف                     به ساقي كوثر به شاه  نجف

به نور دل صبح خيزان عشــــق                     زشادي،به اندوه گريزان عشق

به رندان سرمـــــست آگاه دل                      كه هرگز نرفتند  جز  راه  دل

خدايا به جان خراباتــــــــيان                      از  اين تهمت  هستيم وارهان

به ميخانه وخدمتـــــــم راه ده                    دل زنــــــده وجان آگاه ده

 

مير رضي در سال 1037 هجري قمري (1005ش)ديده از جهان فرو بست او را در محل خانقاهش بخاك سپردند.اين محل پس ازمرگش همانگونه كه در زمان حياتش حلقه ياران اهل دل بود ،زيارتگاه عارفان پاك انديش ودرويشان پاكيزه كيش شده ولي گذشت زمان وقهر طبيعت بتدريج آرامگاه سابق ميررضي را بدل به مخروبه اي نمود تا اينكه در سال 1354 از طرف انجمن آثار ملي بنايي درخورشان آن شاعر وعارف نامي ساخته شد . اين آرامگاه در محدوده شمال شرقي شهرتويسركان ومشرف به دره سرسبز وباصفاي تويسركان وسرابي واقع شده ومتشكل از بنائي آجري وچهاروجهي است به ابعاد ده در ده وارتفاع 6متر.نماي بنا در هر ضلع داراي سه دهنه طاق زيبا ورفيع است كه تشكيل چهار ايوان را در اطراف ميدهد ودر هر يك از اين ايوانها يك ورودي به داخل بنا تعبيه شده است .بخش داخلي آرامگاه نيز داراي تزئينت ساده وآجري است كه مزار مير رضي با لوحي فلزي حاوي شرح حالش در وسط آن قراردارد . سقف آرامگاه با شيوه اي بديع ساخته شده بدين نحو كه چهار رديف ديواره آجري در قالب كادري مربع وميان تهي بصورت متقاطع برروي هم قرار گرفته ومساحت هر يك از مربعها از پايين به بالا نصف ميشود . كار ساختمان اين آرامگاه در سال 1356 ش به پايان رسيد .

 

 

 

بقعه حبقوق نبي

اين مقبره درفاصله نه چندان ذوي از شهرتويسركان واقع شده است وقدمت تاريخي بناي آن را به قرن هفتم نسبت مي دهند .حبقوق نبي يكي از پيامبران بني اسرائيل است كه نگهبان معبد سليمان در اورشليم بوده ونامش در كتاب تورات (عهد عتيق)ذكر شده است .

به هنگام حمله بخت النصر وبابليان ، همراه با خيل يهوديان به اسارت در آمده وساليان متمادي رادر زندان بابل بسر برده است.پس از فتح بابل توسط كوروش هخامنشي وآزادي يهوديان ، به ايران آمده ودر اكباتان (همدان)مسكن گزيده وپس از مرگ در تويسركان بخاك سپرده شده است . بقعه حبقوق نبي يك بناي برجي شكل آجري با گنبد مخروطي شكل است كه پوشش داخلي آن مدور وپوشش خارجي آن مخروط ناوي شكل مي باشد.در نماي طاقنماها اختصاص به در ورودي بقعه دارد. مابين طاقنماها يك ترك بدون تزئينات وساده واقع شده است .در وسط بنا قبري قراردارد كه مشخصات صاحب قبر به دو خط نوشته شده است .

در حفاريهاي سال 1368، بقاياي حصار مربع شكل با چهار برج مشخص گرديد كه بنظر مي رسد از خود بنا قديمي تر باشد.اين بنا به شماره 969 در تاريخ 8/2/1353 در فهرست آثار تاريخي به ثبت رسيده است .

   
 

بقعه استر ومرد خاي

از جمله يادمانهاي مذهبي بجاي مانده از قوم كليمي درهمدان بقعه آرامگاه استر ومردخاي مي باشد،اين مكان همه ساله پذيراي زائرين كليمي وبازديد كنندگان زيادي از نقاط مختلف ايران وجهان است وزائرين كليمي در ايامي ويژه مراسم مذهبي خويش را در اين مكان اجرا مي كنند.اين مراسم كه به جشن پوريم شهرت دارد در اواخراسفند واوايل فروردين ماه (15-13 آدار ـ گاهشمار كليميان ) در بزرگداشت سالروز نجات كليميان از قتل عام ، توسط استر ـ ملكه حشايار شا(445-486 ق.م) ـ وعموي وي مردخاي با دعا ونيايش وگرفتن روزه ومراسم افطار وخواندن طومار مگيلا آغاز وطي روزهاي (14و15آدار) با دادن هدايا وديد و بازديد وبزم وشادماني ادامه  ميابد. بنا بر روايات مشهور تاريخي ، ((هدسه )) دختري كليمي بوده كه پس از آنكه از جانب خشايارشا(سومين پادشاه هخامنشي)بعنوان ملكه دربار انتخاب شد به جهت زيبايي اش استر(ستاره)نام گرفت ومردخاي پسر يائير واز نژاد بنيامين ، عموي استر ونگهبان دربار هخامنشي در شوش بوده وتربيت استر را برعهده داشته است واو بود كه هدسه را به دربار آورد . هامان وزير خشايارشا، نقشه قتل عام كليميان ايرا را در سر داشت ومردخاي كه از اين توطئه اگاهي يافته بود شاه راآگاه ساخت وبه جهت موقعيتي كه استر ومردخاي در دربار داشتند سبب نجات قوم كليمي در ايران شدند وبعدها به پاس اين خدمت آرامگاه اين دوتن به يكي از زيارتگاههاي مهم كليميان ايران تبديل گرديد .

اين بناي چهارگوش آجري با گنبدي برفراز آن ،يادگاريست از قرن هفتم هجري قمري كه به دستور ارغون شاه مغول برپايه هاي بنايي قديميتر با نهاده شد،ورودي اين آرامگاه در كوتاه سنگي اي است كه توسط كلون باز وبسته مي شود وبه جهت ارتفاع اندك اين در، بايد خميده وارد آرامگاه شد.در ابتداي ورود اتاقي است درجهت شمالي ـ جنوبي كه حدود 7متر طول وقريب 3متر عرض دارد ،از وسط اتاق يك ورودي به حرم تعبيه شده است ،فضاي حرم مربع شكل وبه ابعاد 5/3 متر مي باشد.دو صندوق چوبي منبت كاري شده با نقوش بسيار بديع وزيبا در اين قسمت ديده ميشود كه بر روي يكي نوشته اي بدين مضمون حكاكي شده است:‌(( عمل عنايت الله ابن حضرت قلي تويسركاني )).اين صندوقها د ركنار يكديگر قرارگرفته اند وقبرهاي استر ومردخاي در زير اين صندوقها مي باشد ،گنبدي آجري برفراز حرم جاي گرفته است وديوارهاي داخلي بنا را كتيبه هاي كوچك وبزرگ سنگي وگچبري هايي به خط عبري وآرامي در برگرفته است. درباره پيشينه سكونت كليميان در مناطق غربي ايران ، در تورات چنين آمده است: (( وپادشاه آشور،اسرائيل را به آشور كوچانيده ايشان را در حلح وخابور نهر جوزان ودر شهرهاي ماديان برده وسكونت داد)).

كوروش كبير(559-530 ق.م )پس از لشگر كشي به بابل ،كليمياني را كه نبوكد نصر- پادشاه بابل از فلسطين به اسارت وبردگي گرفته وبه بابل برده بود آزاد كرد ، برطبق استوانه مشهور كوروش فرمان بازگشت ايشان در سال 537 ق.م به بيت المقدس صادر شد ، پس از اين فرمان به نظر ميرسد تعدادي از اين قوم در پي بازگشت شاه ايراني به ايران آمده ودر شهرهاي شوش، اصفهان، همدان و... ساكن شدند .

 

+ نوشته شده در  2010/10/20ساعت 0:39  توسط اطلس ایران وجهان  | 

آرامگاه شاه نعمت الله ولی : آرامگاه و خانقاه شاه نعمت الله ولی (بقعه ماهان) در جنوب شرقی شهر کرمان و در شهرک زیبا و آباد ماهان واقع شده است . شاه نعمت الله ولی ، عارف و مؤسس سلسله نعمت اللهیه(834-730 ه.ق) است .


مقبره خواجه اتابک : این مقبره که در محله جنوب شرقی نزدیک بازار قرار دارد ، از بناهای ارزنده دوره سلجوقی در قرن ششم هجری است .

 
بقعه پیر برحق(جارسوز) : این بقعه یادگاری از قرن هفتم هجری در بردسیر کرمان است . بقعه پیر برحق به شماره 491 جزو بناهای تاربخی ایران به ثبت رسیده است .

مقبره میر حیدر(گور خان) : این مقبره یادگاری از دوره صفویه که در باغ بسیار زیبا و محصور از درختان مختلف ، در اسفندقه جیرفت قرار دارد .

آرامگاه آخوند : این مقبره بنای آجری گنبد داری است به شکل کثیرالاضلاع که نمای خارجی آن دارای طاقنماهای مضاعف و نه دهنه ایوان است . این اثر به شماره 528 به ثبت تاریخی رسیده است .

آرامگاه شاهزاده حسین جوپار : شهزاده جوپار یکی از بقاع متبرکه بخش جوپار از توابع کرمان است . بنای این زیارتگاه به دوره صفویه مربوط است . این بنا به شماره 529 به ثبت آثار تاریخی ایران درآمده است .

آرامگاه امیر حیدر : این بنا در دولت آباد اسفندقه از توابع جیرفت واقع شده و متعلق به دوره صفوی است . این بنا تحت شماره 532 به ثبت تاریخی رسیده است .

آرامگاه شاه فیروز : این بنا در فاصله پنج کیلومتری جنوب شرقی قلعه سیرجان در نزدیکی روستای وحدت آباد بر فراز صخره ای از سنگ سبز تیره به ارتفاع 30 متر واقع شده و در محل به نام شاه فیروز معروف است . مردم محلی بنای شاه فیروز را آرامگاه ابوکالیجار بن عضدوالدوله و یا فرزند او می دانند که بر اثر خوردن گوشت شکار در شکارگاه در گدشته و بر فراز این صخره دفن شده است . با توجه به شیوه معماری به نظر می رسد که این بنا متعلق به دوره ایلخانی- قرن هشتم و نهم هجری باشد .

آرامگاه میر زبیر : این بنا در شرق روستای شریف آباد از توابع دهستان سعادت آباد سیرجان در کنار قبرستان روستا قرار دارد .

بقعه پیر بابا مسافر : این بنا در 60 کیلومتری شرق کرمان در شهداد واقع شده و امروز به نام های خانقاه آقوس ، آقوس کلیسا یا پیر مسافر خوانده می شود . این بنا به شماره 331 به ثبت تاریخی رسیده است .


مقبره مشتاقيه : بناي مشتاق با شماره ثبت تاريخي ‪ ۵۲۵ در شرق مسجد جامع و مزار يكي از پيشوايان صوفيه مرسوم به مشتاق عليشاه است كه از دوره قاجار به يادگار مانده است . اين محوطه ابتدا مزار ميرزاحسين‌خان جد اعلاي سادات معروف به ميرحسيني كرماني بوده است . پس از قتل مشتاق در قرن سيزدهم سال ‪ ۱۲۰۶ه.ق نعش او را در مقبره ميرزا حسين خان دفن كردند كه اينك معروف به مشتاقيه است. اين بنا به "سه گنبد" نيز شهرت دارد . اين گنبدها بر روي سه مقبره به نام مشتاق عليشاه ، شيخ اسماعيل و كوثر عليشاه بنا شده‌اند . بر فراز دو مقبره مشتاق و كوثر عليشاه دو گنبد كاشيكاري وجود دارد كه در قرن اخير ساخته شده است . كاشيكاري و ترئينات داخلي بناي مشتاقيه كه شامل تزئينات گچبري و نقاشي سقف گنبد مي‌باشد از آثار ارزنده هنري به شمار مي‌رود .

امامزاده حسین جوپار : این بنا كه آرامگاه یكی از فرزندان امام موسی كاظم (ع) می‌باشد مشتمل بر حیاط ، حرم ، گنبد و رواق است در دوره صفویه بنا گردیده است . روستای میمند در 36 كیلومتری شمال شرقی شهر بابك قرار گرفته است و زمان بنای آن در دوره‌های قبل از اسلام می‌رسد . این بنا حدود 350 اثر معماری صخره‌‌ی دارد كه در دل كوه كنده شده و عمق برخی از آنها به 25 متر می‌رسد .

+ نوشته شده در  2010/10/20ساعت 0:21  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مسجد جامع عباسی (مسجد شاه)

ساختمان مسجد جامع عباسی، درضلع جنوبی میدان تاریخی اصفهان در سال 1020 هجری قمری به فرمان شاه عباس اول در بیست و چهارمین سال سلطنت وی شروع شد. كتیبه سردر مسجد به خط ثلث ” علیرضا عباسی“ در سال 1025 نگاشته شده و حاكی از آن است كه شاه عباس این مسجد جامع را از مال خالص خود بنا كرده وثواب آن را به روح جد اعظم خود ” شاه طهماسب “‌ اهدا نموده است، در ذیل این كتیبه، كتیبه دیگری است كه از استاد علی اكبر اصفهانی ( مهندسی معمار مسجد ) تجلیل شده است.

مسجد شیخ لطف الله

این مسجد بی نظیر شاهكار دیگری از هنر معماری و كاشی كاری قرن یازدهم هجری قمری است كه به فرمان شاه عباس اول در مدت 18 سال ساخته شده است . ساخت سردر معرق آن در سال 1011 هـ . ق اتمام یافت و ساختمان تزئینات آن در سال 1028 هجری قمری به اتمام رسیده است. كتیبه سردر آن به خط ثلث علیرضا عباسی و به تاریخ سال 1012 هجری قمری است معمار و بنای مسجد ” استاد محمدرضا اصفهانی “ است كه نام او در داخل محراب زیبای مسجد در لوحه كوچكی ذكر شده است . باستان شناسان خارجی در مورد عظمت معماری این مسجد گفته اند : ” به سختی می توان این بنا را محصول دست بشر دانست. “ شیخ لطف الله از علمای بزرگ شیعه واز مردم ” میس “‌ از قراء ” جبل عامل “‌ در لبنان امروزی بود كه به دعوت شاه عباس اول در اصفهان اقامت گزید. این مسجد به منظور تجلیل از او احداث گردید.

مسجد و مناره برسیان

این مسجد در 42 كیلومتری شرق اصفهان واقع شده و یك اثر خالص سلجوقی است. مناره آن را در سال 491 و محراب آن را در سال 498 هجری قمری ساخته شده است. تزئینات آجری داخل مسجد شبیه به گنبد تاج الملك در مسجد جمعه اصفهان است و به احتمال قوی معمار هردو بنا یكی بوده است.

مسجد گار

این مسجد كه از دوره سلاجقه است در دهكده ” گار “ كه امروزه آن را ” جار “ تلفظ می كنند و در جنوب بستر زاینده رود واقع شده است قرار دارد. از این مسجد جز ویرانه هایی باقی نمانده است ولی مناره آن وضع خوبی دارد و به موجب كتیبه كوفی موجود در آن، در سال 515 هـ .ق به وسیله شخصی به نام ” سید الرْوسا ء ابوالقاسم“ بنا شده است.

مسجد سرخی

این مسجد كوچك كه نماز خانه آن در سالهای اخیر بازسازی شده است در سال 1014 هـ .ق توسط خلف نامی كه سفره چی شاه عباس اول بود بنا گردیده است. در گذشته این مسجد را مسجد سفره چی می نامیدند. ولی كلمه سفره چی در طول زمان به سرخی تبدیل شده است. سردر این مسجد حاوی كتیبه ای است به خط ثلث كه با كاشی معرق سفید به زمینه ای به رنگ آبی نوشته شده است.

مسجد لبنان

این مسجد در حاشیه غربی اصفهان و در محله لبنان از محلات قدیمی شهر اصفهان واقع شده است. از آثار تاریخی آن جز چند قطعه گچبری از قرن هشتم و چند قطعه كاشی كاری از دوره شاه سلیمان به خط ( امامی ) و لوح سنگی سردر، چیز دیگری باقی نمانده است. منبر قدیمی این مسجد از نمونه های جالب توجه عهد صفویه است. گنبد و مناره كاشی كاری شده این مسجد از الحاقات نیم قرن اخیر است.

مسجد ركن الملك

این مسجد به وسیله ( میر سلیمان خان شیرازی ) ملقب به ” ركن الملك “ در ابتدای تخت فولاد اصفهان بنا شده و یكی از بناهای مشهور دوره قاجاریه است. سردر، گنبد و داخل آن با تزئینات كاشی كاری آراسته شده و آرامگاه ”ركن الملك “ در یكی از اتاق های سرسرای ورودی صحن آن قرار دارد. كتیبه های این مسجد و مدرسه كوچك متصل به آن كه تاریخ سال های 1319 تا 1325 هجری قمری را دارد، دارای اشعار فارسی است كه در اطراف صحن مسجد با كاشی كاری زیبا بسته اند.

مسجد اریزان

مسجد اریزان كه سال ها به دست فراموشی سپرده شده بود، بسیار زیباتر از دوبنای مساجد كاخ و دشتی است و داخل آن با تزئینات گچ بری نیز آراسته شده است. طی سال های اخیر، تعمیراتی در این مسجد به عمل آمده است.

مسجد قطبیه

این مسجد، در دوره ”شاه طهماسب اول“‌ به وسیله ” قطب الدین علی باب الدشتی “‌ بنا شده است. سردر زیبای این مسجد را برای محافظت به باغ چهل ستون انتقال داده اند. در كتیبه آن، سال 950 هـ .ق ثبت شده است.

مسجد سین

این مسجد در 24 كیلومتری شمال اصفهان واقع شده و از آثار دوره سلاجقه است. به موجب یك كتیبه خط كوفی موجود، مسجد را ”ابوغالب یحیی“ در سال 529 هجری قمری بنا كرده است. مناره مسجد ”سین“ در سال 529 هـ. ق. بنا گردیده است. مناره مسجد ” سین “ در سال 526 هـ .ق به وسیله ” ابو اسماعیل محمد “ بنا شده است.

مسجد اشترجان ( اشترگان )

این مسجد در دهكده ” اشترگان “ لنجان كه امروزه اشترجان تلفظ می شود و تا شهر اصفهان 38 كیلومتر فاصله دارد واقع شده است. سردر مسجد آن 13 متر ارتفاع دارد و با كاشی های سبك اوایل قرن هشتم هجری قمری و تزئینات گچبری به شیوه همان دوره، آراسته شده است. مناره های این مسجد مانند منارجنبان متحرك است. تاریخ ساختمان سال 715 هـ .ق و بانی آن ” فخرالدین محمدبن محمد اشترجانی “ است.

مسجد جارچی

این مسجد در بازار بزرگ اصفهان واقع شده است و داخل آن تزئینات كاشی كاری معرق دارد . كتیبهْ سردر آن نام (شاه عباس اول ) و ( ملك سلطان جارچی باشی ) را كه بانی ساختمان مسجد بود دربردارد وسال 1019 هـ .ق در آن ذكر شده است. جارچی باشی كسی بود كه فرمان های شاهان صفوی را در میدان های شهر به اطلاع مردم می رساند.

مسجد ایلچی

این مسجد در محله ( احمدآباد ) اصفهان واقع شده است این بنا در دوره سلطنت شاه سلیمان صفوی بنا گردیده است و سردر و قسمت هایی از داخل آن كاشی كاری شده است.

امامزاده اسماعیل

در حاشیه شرقی خیابان هاتف كه قدیمیترین قسمت شهر اصفهان است، مجموعه جالب توجهی وجود دارد مشتمل بریك مسجد بسیار قدیمی به نام شعیا و مقبره امام زاده اسماعیل كه رواق و سردر صحن و گنبد زیبا و آجری بزرگ آن كه از نوع گنبدهای چهارسوی اصفهان است، جلب توجه می كند. این مجموعه نفیس نمونه ای از معماری و تزئینات عهد سلجوقی و صفوی است.

امامزاده جعفر

بقعه ” جعفریه “ كه از بناهای قرن هشتم، با تاریخ 725 هجری قمری است در حاشیه خیابان هاتف روبه روی امام زاده اسماعیل قرار گرفته است. این بنا همانند یك برج آجری است كه نمای خارجی گنبد و اطراف آن با كاشی كاری و كتیبه های زیبایی تزئین یافته است.

امامزاده ابراهیم

بنای امام زاده ابراهیم در24 كیلومتری شرق اصفهان در روستای زمان آباد برخوار واقع شده است. این امام زاده صحنی وسیع با اتاق هایی در اطراف دارد. این امام زاده به حضرت موسی بن جعفر (ع) منسوب است.

بقعه هارون ولایت

بقعه هارون ولایت در دوره شاه اسماعیل اول صفوی و درسال 918 هـ ق به دستور یكی از امرای مشهور او به نام ”دورمیش خان “ و با نظارت وزیر او ” میرزا شاه حسین اصفهانی “ بنا شده است. نام ” دورمیش خان “ سردار مشهور شاه اسماعیل و ” حسین “ كه اشاره ای به نام میرزا شاه حسین وزیر است. ” هارون ولایت “ از دوره صفویه به بعد همواره از زیارتگاه های مورد علاقه مردم اصفهان مخصوصاُ مردم روستاها بوده است. صاحب مدفن را از اولاد حضرت امام علی النقی (ع) ذكر كرده اند.

بقعه ستی فاطمه

یكی از اماكن مقدس اصفهان به نام ستی فاطمه، در مجاورت بقعه شاه زادگان قرار دارد. بقعه ستی فاطمه، مقبره و ضریح دارد ومعروف است كه شخص مدفون در این آرامگاه، فاطمه صغری بنت حضرت امام موسی بن جعفر (ع) است. ساختمان صحن و بقعه آن از دوره صفویه به یادگار مانده است.

بقعه شاه سید علی اكبر

این بقعه كه در 18 كیلومتری شمال شرقی شهرضا واقع شده، از آثار دوره صفویه است و كتیبه زیبای كاشی كاری شده ای دارد. ضریح آن در گوشه ای از بقعه، متصل به دیوار جنوبی آن، نصب شده و تزئینات آن منبت كاری ساده و با مشبك های برنجی است كه در سال 1251 هجری قمری ساخته شده است.

بقعه شاه رضا

زیارتگاه شاه رضا در مسیر اصفهان به شیراز، در 84 كیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است. تزئینات كاشی كاری گنبد آن ابتدا در زمان صفویه صورت گرفته است سپس در قرن سیزدهم هجری قمری تعمیر و تجدید بنا شده است و داخل آن نیز با تزئینات آینه كاری آراسته شده است. این امام زاده، زیارتگاه عمومی مردم ” شهرضا “ و دهات اطراف آن است.

كلیسای بیت اللحم

این كلیسا در میدان جلفا، به فاصله كمی از كلیسای مریم قرار دارد. ساختمان آن را یكی از ارامنه نیكوكار آن دوره به نام ” خواجه پطرس ولی جانیان “‌ احداث كرده است. تصویر او در دیوار كلیسا جای داده شده است.

كلیسای وانك

این كلیسا بزرگ ترین و زیباترین كلیسای جلفای اصفهان است كه از نظر تزئینات و نقاشی های فضای داخلی بسیار جالب توجه است. تاق كلیسای وانك كه در زبان ارمنی كلیسای اعظم معنی می دهد از نظر طلاكاری سقف و سطح داخلی گنبد و نقاشی های تاریخی یكی از زیباترین كلیساهای جلفای اصفهان است و درنوع خود بی نظیر است. این كلیسا به نامهای ” سن سو“ و ” دوآمناپركیج “‌ نیز معروف شده است. كتیبه تاریخی ناقوس، نامهای شاه سلطان حسین و خلیفه بزرگ و بانی ساختمان را در بردارد. این كتیبه به زبان و خط ارمنی است و درسال 1702 میلادی در آنجا نصب شده است.

 ادرس امامزادههای ستان اصفهان

 • امامزاده دوقلو شریف ابراهیم و اسماعیل                                     خیابان شریف واقفی
 • امامزاده علی ابن سهل                                                       طوقچی میدن قدس
 • امامزاده شاهزاده ابراهیم طوقچی                                             میدان طوقچی
 • امامزاده صاحب بن عباد                                                    خیابان طوقچی
 • امامزاده جوربران شمالی                                                ناحیه دو روستای جور
 • امامزاده با با قاسم                                                        چهار راه ابن سینا
 • امامزاده شهشهان                                                                    ابن سینا
 • امامزاده شوری ابن سینا                                                             ابن سینا
 • امامزاده محمد عبداله منارجنبان                                       آتشگاه محله کارلادان
 • امامزاده مقبره کلباسی                                             عبدالرزاق کوچه مسجد حکیم
 • امامزاده شاه مردان مختار خوراسگان                                          چریان کرارج
 • امامزاده شمس اله بران شمالی                                                روستای برسیان
 • امامزاده سید موسی جوزدان                                              خیابان آیت اله کاشانی
 • امامزاده شاه قاضی  خوراسگان                                             روستای خاتون آباد
 • امامزاده علی دستجردماربران                                        جرقویه روستای دستجرد
 • امامزاده قاسم راشنان                                                         روستای راشنان
 • امامزاده محسن حسن چهارمیان ابوالحسن                              زیار روستای چهارمیان
 • امامزاده شاه الحق                                                ناحیه دو اصفهان خوراسگان
 • امامزاده حسن کیجلی قهاب                                                  روستای قهاب
 • امامزاده شاه نوری                                                  جنب بیمارستان شهید چمران
 • امامزاده حصه                                                     اتوبان فرودگاه روستای حصه
 • امامزاده ابودردا                                                            خیابان میرزا طاهر
 • امامزاده علامه مجلسی                                                        خیابان هاتف بازار
 • امامزاده کرارجی                                                خیابان جی کوچه سنگتراشی
 • امامزاده ابوالعباس                                                ناحیه دو اصفهان خوراسگان
 • امامزاده ابراهیم مستهلک                                  خیابان ابوذر کوچه امامزاده ابراهیم
 • امامزاده عبدالمظفر                                                      روستای سیان جرقویه
 • امامزاده هارونیه (هارون)                                    میدان قیام خیابان هارون ولایت
 • امامزاده عبداله – افاران                                    جاده قدیم رهنان خیابان شهیدان
 • امامزاده ابراهیم سودان                                                          کهندژ
 • امامزاده محمد                                                                   خیابان وحید
 • امامزاده محسن                                                    خیابان وحید خیابان رودکی
 • امامزاده شاه کرم پایگاه هشتم شکاری                     جاده فرودگاه جنب انتظامات
 • امامزاده باقر                                             خیابان چهارباغ خواجو خیابان عافیت
 • امامزاده اسماعیل                                                                 خیابان هاتف
 • امامزاده اسحاق                                           خیابان پروین کوچه امام زاده اسحاق
 • امامزاده احمد                                                      خیابان نشاط دروازه حسن آباد
 • امامزاده شاه میر حمزه                                                         خیابان سروش
 • نذورات مسجد سید                                                          خیابان مسجد سید
 • امامزاده پیر محمد                                                              خیابان کهندژ
 • امامزاده دوطفلان                                                                  خیابان زینبیه
 • امامزاده درب امام                                             خیابان ابن سینا محله درب امام
 • امامزاده راس موسی الرضا                                  میدان طوقچی کوچه صاحب ابن عباد
 • امامزاده زینبیه                                                                 خیابان زینبیه
 • امامزاده شاه زید                                                         بزرگمهر خیابان زید
 • امامزاده ستی فاطمه                          خیابان آیت اله کاشانی کوچه امامزاده ستی
 • امامزاده حسن ابوابراهیم عطشاران جی                                   خیابان جی ابهر
 • امامزاده علی فرزند موسی ابن جعفر                                          اصفهان ناحیه یک
 • امامزاده سید ابراهیم فرزند سید محمد                                  اصفهان ناحیه یک
 • امامزاده ابوالقاسم زیار واقع دربرکان                                            روستای زیار
 • امامزاده احمد                                               جاده دولت آباد محله باطان زینبیه
 • امامزاده محمد باقر                                                               خوراسگان
 • امامزاده مسجد حسن عسکری اسفندداران                                               جرقویه
 • امامزاده بابا پیر محمد                                                                    دشتی
 • امامزاده ابوسعید                                                   جرقویه روستای محمد آباد
 • امامزاده ابراهیم دار البطیخ                                                  خیابان ولی عصر
 • امامزاده احمد                                            خیابان آتشگاه خیابان شهید نبوی منش
 • امامزاده جعفر                                                                      خیابان هاتف
 • امامزاده شاه مراد                                                     قهاب روستای جلادران
 • امامزاده آرامگاه واله                                                            خیابان فیض
 • امامزاده ابوالقاسم                             جاده کوهپایه نائین روستای جیلان آباد قهاب
 • امامزاده ابراهیم                                                             کوهپایه روستای کاج
 • امامزاده بابا سلطان                                                                 کاوه یونارت
 • امامزاده محمد بن عبداله                                                میرزا طاهر، ناحیه یک
 • امامزاده سلطان محمد                                                       فنارت، ناحیه دو
 • امامزاده علی                                                                   روستای کوهان
 • امامزاده یحیی                                                                       جلوان قهاب
 • امامزاده سید علی                                                               شریف واقفی
 • امامزاده سلطان ابراهیم                                             بران جنوبی روستای زیار
 • امامزاده مختار                                                                          جی
 • امامزاده ابراهیم                                                                          ردان
 • امامزاده سید محمد صمصام                                  خیابان سعادت آباد جنب نان ماشینی
 • امامزاده یوشع النبی                                                       جنب گلستان شهدا
 • امامزاده مقبره آبت اله شمس آبادی                 خیابان سعادت آباد داخل گلستان شهدا
 • امامزاده ابراهیم                                                      خیابان پروین محله هفتون
 • امامزاده مسجد نو بازار                                                    عبدالرزاق اصفهان
 • امامزاده مالواجرد                                                       روستای مالواجرد
 • امامزاده قوام الدین                                                    خوراسگان خیابان ابوذر
 • امامزاده سید علی قریه دشتی                                             روستای دشتی
 • امامزاده اسحاق  خوراسگان                                                  خیابان مسجد علی
 • امامزاده مسجد لنبان                                                      خیابان دکتر بهشتی
 • امامزاده شاهزاده ابراهیم محمد قهاب                                               اصفهان
 • امامزاده مقبره سید اصفهان                                                            اصفهان
 • امامزاده تکیه گرکیراق                                                              اصفهان
 • امامزاده مقبره محمود بن جابر انصاری                                                اصفهان
 • امامزاده تکیه گرک یراق                                                               اصفهان
 • امامزاده بابا علمدار                                                                      اصفهان
 • امامزاده ابواحسن دیداران                                                              اصفهان
 • امامزاده سلطان زینب                                                                   اصفهان
 • امامزاده ابراهیم چریان                                                                  اصفهان
 • امامزاده شاه میران                                                                      اصفهان
 • امامزاده شمس الدین                                                                   قائمیه
+ نوشته شده در  2010/10/18ساعت 22:25  توسط اطلس ایران وجهان  | 


اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان خراسان جنوبي

 

منبع : راسخون

 

 

رديف نوع مكان متبركه  نام مكان متبركه  جنسيت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادي
1 امامزاده بی بی چهارشنبه(س) خانم 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران فريزنوك
2 امامزاده  خواجه نجم الدین(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   جلگه ماژان گيو
3 امامزاده  بی بی علیا(س) خانم 1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   جلگه ماژان ماژان
4 امامزاده  سیدجلال الدین اولاد موسی بن جعفر(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   خوسف كلاته ملك
5 امامزاده  سیدمحمدپری(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   خوسف فدشك
6 امامزاده  سلطان ابوالقاسم(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   خوسف نصراباد
7 امامزاده  شاه سلیمان علی (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ شادان
8 امامزاده  شاه پیر سلیمان(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ عماري
9 امامزاده  شاه سید ابوالقاسم (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ گودمحمدخان
10 امامزاده  صدیق مراد(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ بصيران
11 امامزاده  سلطان قریش(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات سرحد
12 امامزاده  سیدتاج الدین(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات ساقي
13 امامزاده  امیرسیدابوالفضل وامیر سیداسحق(ع) آقا  2 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات القور
14 امامزاده  سیدابراهیم رضا(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   فشارود حمبل
15 امامزاده  سیدالحسین (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   فشارود حصارسنگي
16 امامزاده  زیدبن ابراهیم موسی(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران بجد
17 امامزاده  سیدمرادبن موسی کاظم(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران گيوك سفلي
18 امامزاده  سیدمحمد نقیب(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران يشت
19 امامزاده  سیدعبدالعزیز(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران بهلگرد
20 امامزاده  سید ابوالقاسم موسی بن جعفر(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   خوسف دهن رود
21 امامزاده  سیدالیاس(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي درميان قهستان   فخررود اويجان
22 امامزاده  سیدمرتضی اولاد موسی بن جعفر(ع) آقا  1 خراسان جنوبي درميان قهستان   فخررود سيدان
23 امامزاده  سلطان ابراهیم رضا(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي درميان گزيك   گزيك ابگرم
24 امامزاده  سلطان محمد(ع) آقا  1 خراسان جنوبي درميان مركزئ   درميان تاغان
25 امامزاده  بی بی معصومه(س ) خانم 1 خراسان جنوبي درميان مركزئ   مياندشت مقدر
26 امامزاده سلطان مصیب(ع) آقا  1 خراسان جنوبي سرايان مركزئ   مصعبي  
27 امامزاده سلطان کریمشاه(ع) آقا  1 خراسان جنوبي سرايان مركزئ   مصعبي كريمو
28 امامزاده  سیدعبداله(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي سربيشه مركزئ   درح نوده عليا
29 امامزاده  بی بی زینب خاتون(س) خانم 1 خراسان جنوبي سربيشه مود   مود كاهي
30 امامزاده  سید رضا(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي سربيشه مود   مود بيژائم
31 امامزاده سلطان ابوالقاسم(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   علي جمال قاسم اباد
32 امامزاده  ده كرم(ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   ارسك ده كرم
33 امامزاده  بي بي نجمه خاتون(س) خانم 1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   رقه مجد
34 امامزاده  محمد بن اصغر(ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   رقه هوگند
35 امامزاده  محمد بن اسحاق0ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   علي جمال كرند
36 امامزاده  سلطان احمد(ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   علي جمال هنويه
37 امامزاده  سلطان ابوالحسن(ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس مركزئ   باغستان مهويد
38 امامزاده  سلطان ابراهیم(ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس مركزئ   باغستان سرند
39 امامزاده سید حسین(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه دوست ابادبالا
40 امامزاده زیدبن موسی کاظم(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات سده   پسكوه رومشتيك
41 امامزاده  شاه مسعود(ع) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   پيشكوه شندان
42 امامزاده  سعیدبن موسی بن کاظم (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   پترگان شاهرخت
43 امامزاده  شاه زاده زینل(ع) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   زيركوه شوشك
44 امامزاده  شاه سلیمان رضا آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   زيركوه كلاته نو
45 امامزاده  بی بی نور(س ) خانم 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه كريزان سفلي
46 امامزاده  شاهزاده قاسم (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ داخل شهرخ جانبازان    
47 امامزاده  زیدبن موسی(ع) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن  
48 امامزاده  طفلان موسی بن جعفر(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن ورنجان
49 امامزاده  قطب الدین علی (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن كلاته سعيد
50 امامزاده  اسماعیل(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات نيمبلوك   كرغند خشكان
51 امامزاده  عبداله(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات نيمبلوك   نيمبلوك كارشك
52 امامزاده  عمربن داود(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زهان   افين افين
53 امامزاده  داود(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زهان   زهان كلاته مزار
54 امامزاده  زیدبن موسی بن جعفر(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز  
55 امامزاده  بی بی زینب خاتون(س) خانم 1 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز سراب
56 امامزاده  سلطان مرادوباقر(ع ) آقا  2 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز نيگ
57 امامزاده  بی بی صفیه(س) خانم 1 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز افريز
58 امامزاده  بی بی عفت وبی بی عصمت(س) خانم 2 خراسان جنوبي قائنات سده   پسكوه تيغدر
59 امامزاده  شاه سلیمان وبی بی خدیجه(س) آقا- خانم 2 خراسان جنوبي قائنات سده   پسكوه كرچ
60 امامزاده  حسن وافضل(ع ) آقا  2 خراسان جنوبي قائنات سده   پسكوه شهرك هاشميه
61 امامزاده  سلطان حسین آقا  1 خراسان جنوبي قائنات سده   سده روم
62 امامزاده  بی بی یهمان(س) وبی بی خدیجه(س) خانم 2 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   زيركوه دارج عليا
63 امامزاده  بی بی فاطمه زهرا(س ) خانم 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه ميراباد
64 امامزاده  یحیی(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن ورزق
65 امامزاده  سام ولام وزبیده خاتون(س) آقا- خانم 3 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن اسفشاد
66 امامزاده  سلطان سیدمحمد(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه بيچند
67 امامزاده  سلطان محمد آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه دهسلم
68 امامزاده  حضرت عباس (ع) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه خوان شرف
69 آرامگاه مزاراستخر نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   كاهشنگ استخر
70 آرامگاه مزارحسینی نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند        
71 آرامگاه مزارشیخ سلیمان(ره) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   براكوه گل
72 آرامگاه مزارشیخ ابودردا(ره) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   براكوه كاريزنو
73 آرامگاه همند نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   خوسف همند
74 آرامگاه مزارشیخ سلطان حسین(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ  
75 آرامگاه مزارچهل دختر نامشخص 40 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ سرچاه شور
76 آرامگاه مزارآبلو نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ      
77 آرامگاه مزار غیوک نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات غيوك
78 آرامگاه بلنجر نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات بلنجاب
79 آرامگاه مزار بدیشوک نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات اغلدر
80 آرامگاه مزار شیخان(ره) نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   كاهشنگ شيخان
81 آرامگاه مزارحسین آباد نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران حسين اباد
82 آرامگاه مزاردزک نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران رزگ
83 آرامگاه مزارشیخ محمودجلیلی(ره) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران محموداباد
84 آرامگاه مزاراکبرآباد  نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران بهدان
85 آرامگاه شهدای دره شیخان نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ بيرجند    
86 آرامگاه مزارفسون(درخت زیتون) نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ بصيران
87 آرامگاه مزارشیخ ابوسعیدخلوتی آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   براكوه گل
88 آرامگاه مزارشاه آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   جلگه ماژان ماژان
89 آرامگاه مزارگلبانگ خراسان نامشخص 1 خراسان جنوبي سربيشه مركزئ   مومن آباد بركوه
90 آرامگاه مزار پیر(ینگ باردیده) نامشخص 1 خراسان جنوبي سربيشه مركزئ   مومن آباد گوريدبالا
91 آرامگاه مزار گسیک نامشخص 1 خراسان جنوبي سربيشه مود   مود بشگز
92 آرامگاه مزار میان کوه نامشخص 1 خراسان جنوبي سربيشه مود   مود ميان كوه
93 آرامگاه آقاسیدحامدعلوی آقا  1 خراسان جنوبي سربيشه مود   نهارجان چنشت
94 آرامگاه مزارشاه ابواسحاق شیرازی(ره) آقا  1 خراسان جنوبي سربيشه مركزئ   درح درح
95 آرامگاه پير(ره) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   علي جمال زين اباد
96 آرامگاه پيركلكلي(ره) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   علي جمال هنويه
97 آرامگاه مزارشنبه نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات        
98 آرامگاه مزارغیب نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   زيركوه  
99 آرامگاه مزارآخوند شیخ درویش محمد(ره) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه اسفادجديد
100 آرامگاه مزاراسفاد نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه اسفادجديد
101 آرامگاه مزارخواجه ربیع آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه حاجي آباد    
102 آرامگاه مزار دهنه نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   پيشكوه شندان
103 آرامگاه مزارنوخونیک نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن خونيك پائين
104 آرامگاه مزار ورزگ نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن وارزگ / ورزگ/
105 آرامگاه مزارنهروک نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن اسفشاد
106 آرامگاه مزار بیدشک(گمنام) نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن بيدمشك
107 آرامگاه مزار زول نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن زول
108 آرامگاه مزارگمنام نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن علي ابادعليا
109 آرامگاه مزار گوشیک نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن گوشيك
110 آرامگاه مزارمیغ آباد نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   مهيار بخش اباد
111 آرامگاه مزارمقری نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   مهيار جوزاندر
112 آرامگاه مزارپیرسلطان قیصر(ره) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات نيمبلوك   نيمبلوك عباس اباد
113 آرامگاه مزارکبودان نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زهان   افين كبودان
114 آرامگاه مزار سردوان نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زهان   زهان سردوان
115 آرامگاه مزارفخران نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زهان   زهان شهرك فخران
116 آرامگاه مزار نوخنج نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز نارگندل
117 آرامگاه مزار سلطان حسین مرادی(ره) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز افريز
118 آرامگاه مزار خنجوک نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات سده   پسكوه خنجوك/ سونو/
119 آرامگاه مزار چهارطاق نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه استندجديد
120 آرامگاه مزار پیرچران آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن علي ابادعليا
121 آرامگاه مزار چهارطاق نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه استندجديد
122 آرامگاه مزار جعفرآباد نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات سده   سده جعفراباد
123 آرامگاه مزارعلی موسی(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان        
124 آرامگاه مزار ابراهیم ادهم(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف طارق
125 آرامگاه مزارسه کوهه  نامشخص 1 خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف كلچه
126 آرامگاه مزارشیخ شکرگنج آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان شوسف   عربخانه ميراباد
127 آرامگاه مزارشیخ احمد(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان شوسف   عربخانه دهك
128 آرامگاه مزارشهسوار نامشخص 1 خراسان جنوبي نهبندان شوسف   عربخانه حسن اباد
129 آرامگاه مزارشیخ صالح(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   بندان نصرت اباد
130 آرامگاه مزار خواجه الیاس(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   ميغان ده نو
131 آرامگاه مزارحاجی اله(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه خونيك پائين /خونيك /
132 آرامگاه مزار ملک چاه رویی نامشخص 1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه چاه روئي
133 زيارتگاه زیارتگاه جبرائیل     خراسان جنوبي بيرجند خوسف   براكوه گل
134 زيارتگاه پیرغیب(ره)     خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف اسماعيل اباد
135 زيارتگاه پیرمقرب(ره)     خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف اسماعيل اباد
136 زيارتگاه ابوالفضل العباس(ع )     خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   بندان بندان
137 زيارتگاه پیر بزرگوارحاجیان(ره)     خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه ارويز
138 زيارتگاه پیر بزرگوار(ره)     خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه گوش
139 زيارتگاه پیربزرگوار(ره)     خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف خونيك عليا
140 قدمگاه نظرگاه وقدمگاه عبوری امام رضا (ع )     خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران بهدان
141 قدمگاه شیخ مقربی(ره)     خراسان جنوبي بيرجند خوسف   براكوه زادنبه بالا
142 قدمگاه انجیره     خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ دم روباه
143 قدمگاه قدمگاه     خراسان جنوبي سربيشه مركزئ   مومن آباد اسكيونگ
144 قدمگاه علی بن ابیطالب(ع )     خراسان جنوبي سربيشه مود   نهارجان اصغول
145 قدمگاه فریزه     خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه اسفادجديد
146 قدمگاه کلاته زرد     خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه نيار
147 قدمگاه شمس     خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه استندجديد
148 قدمگاه سراب     خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه استندجديد
149 قدمگاه سرخ     خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه استندجديد
150 قدمگاه رزدنبل     خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن رزدنبل
151 قدمگاه شیرخند     خراسان جنوبي قائنات زهان   افين شيرخند
152 قدمگاه قدمگاه     خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز اويج
153 قدمگاه ابوالفضل (ع )     خراسان جنوبي قائنات سده   سده  
154 قدمگاه پیرطریق     خراسان جنوبي قائنات سده   سده بركوك
155 قدمگاه انجیری     خراسان جنوبي قائنات س

+ نوشته شده در  2010/10/18ساعت 22:18  توسط اطلس ایران وجهان  | 

گنبد خشتی

بنای تاریخی- مذهبی موسوم به «گنبد خشتی» در یکی از گذرهای قدیمی مشهد منشعب از میدان طبرسی به نام چهار سوق نوغان قرار دارد. این بنا مدفن «سلطان غیاث‌الدین محمد» از سادات مشهور موسوی شهر مشهد است که نسب شریفش با هفده واسطه به امام موسی بن جعفر(ع) می‌رسد. بر روی سنگ مزارش این چنین کتیبه شده: « مرتضی، اعظم سلطان النقباء، غیاث‌الدنیا والدین، امیر سلطان محمد بن سلطان النقباء بدرالمله والدین طاهر...» و در ادامه تاریخ وفاتش ماه رمضان المبارک سال 832ه.ق آمده است.

جایگاه اجداد وی بسیار متعالی و اشخاص ذی نفوذی بوده‌اند به نحوی که در سده پنجم تا نهم هجری اداره اصلی حرم حضرت رضا(ع) را به عهده داشتند به همین علت نام آن‌ها بر روی اغلب اشیاي تاریخی آستان قدس رضوی مانند کاشی‌های سنجری، سنگاب خوارزمشاهی و در مسجد بالا سر کتیبه شده است. ایشان در قرون هفتم تا نهم هجری نقیب سادات شهر مشهد و در سده نهم تا یازدهم هجری از جمله بزرگان این شهر بوده اند. گویا بنایی که بر مزار وی ساخته شده همزمان با وفاتش در زمان سلطنت شاهرخ تیموری بوده است. بنابراین قدیمی‌ترین بنای مشهد پس از حرم مطهر بر جای مانده از سادات موسوی است. وجه تسمیه بنا به «گنبد خشتی» نیز به دلیل آجری یا خشتی بودن آن بوده است. فضای ورودی بنا از ضلع جنوبی آن وارد رواقی چهار ضلعی می‌شود و سپس به محوطه اصلی، با چهار شاه‌‌نشین منتهی می‌گردد. در زمان احداث بنا «سوره ملک» با خط خوش ثلث در زیر پوشش داخلی، کتیبه شده، لبه‌های چهار ایوان نیز با سوره واقعه به قلم شیوای ریحان آراسته گردیده است. بنابر شواهد، گنبد خشتی در زمان قاجار مرمت و فضای داخلی آن با نقاشی وکتیبه مزین شده است.

بقعه ابوزید ربیع بن خثیم اسدی (خواجه ربیع)

یکی از رویدادهای مهم تاریخی توس در نیمه دوم قرن اول ه.ق مهاجرت «ربیع بن خثیم» به خراسان و توطن و سرانجام وفات او در نوغان است. بنابر قراين تاریخی دوران اقامت خواجه ربیع در خراسان از حدود سال‌های 35 و 36 ه.ق آغاز گردیده و تا سال‌های پایانی حکومت یزید بن معاویه ادامه داشته است که سرانجام در سا ل61 تا 63ق وفات یافته است، وی در تاریخ اسلام از جمله تابعین و از یاران صمیمی ابن مسعود صحابی بزرگ پیامبر و در زمره زهاد ثمانیه و از پیشگامان تفسیر و حدیث نام برده شده است. می‌نویسند: وی در ورع و پارسایی شهره بوده و در نزد مردم مقام و منزلتی عظیم داشته است. تاریخ احداث آرامگاه اولیه خواجه‌ربیع مشخص نیست اما نوشته‌‌های تاریخ نویسان بیشتر معرف بنیان بنای فعلی در عصر صفوی است که در سال 1031ق به امر شاه عباس صفوی و به دست الغ‌الرضوی خادم ساخته شده است. بر روی قبر ضریحی مجلل قرار گرفته و دیوارهای بقعه با کاشیکاری‌های معرق و ممتاز و گچبری‌های زیبا تزيین گردیده است. همچنین کتیبه‌های خوش نقش با زمینه لاجوردی که با خط سفید و به قلم زیبای علیرضا عباسی خطاط معروف عصر صفوی مرقم گردیده به آن زینت بخشیده است. در بالای یکی از این کتیبه‌ها نوشته شده: قال الرضا(ع): «ما حصل لی من القدوم بخراسان الزیاره ربیع بن خثیم». آرامگاه وی در انتهای خیابان عبادی و یا خواجه ربیع قرار دارد.

آستان متبرکه امام‌زادگان سید ناصر و سید یاسر (علیهما السلام)

روستای گلستان واقع در 4 کیلومتری شهر طرقبه علاوه بر جاذبه‌های طبیعی و ییلاقی دارای جایگاه مذهبی بوده و آستان متبرکه امام‌زادگان سید ناصر و سید یاسر (علیهما السلام) در ابتدای ورودی به این روستای زیبا قرار دارد. بنا بر متون کهن از جمله کنزالانساب به قلم سید مرتضی، این امام زادگان از برادران بلاواسطه امام رضا(ع) می‌باشند. یادگارهایی از سلاله پاک رسول‌الله(ص) که پس از عزیمت آن امام همام به خراسان به همراه انصار و برادران خود به این سرزمین به ویژه توس هجرت نمودند. این مکان مقدس جایگاهی است که نسیم ولایت و امامت روح عاشقان را نوازش می‌‌‌دهد و زبان‌ها به بیان عشق و ارادت امام‌زادگان به نجوا در می‌آ ید و در زمره مکان‌هایی است که به سبب خاکسپاری اولیاء خدا، به آن بزرگواران انتساب یافته و همواره از مزیت‌های معنوی و ارزش‌های خاص برخوردار می‌باشد.

به درستی روشن نیست اولین بنای بقعه بر مزار امام‌زادگان سید یاسر و سید ناصر (علیهما السلام) در چه زمانی و در کدام دوران اسلامی بنیان شده است. گویا تا سال 1342ش محل مزار منحصر به بقعه‌ای گلین بوده که به همت خیرین به تدریج متحول گردید و اکنون این آستان متبرکه مشتمل بر بنایی جدید الاحداث با نمای امروزی آراسته به کاشی‌های معرق است که در میان فضای داخلی دو ضریح فلزی بسیار زیبا بر روی مضجع شریف امام‌‌زادگان نصب گردیده است. اخیراً این مکان با افزایش فضاهای گوناگون توسعه و گسترش بسیاری یافته است. این مکان در حال حاضر علاوه بر زائرین ایرانی، پذیرای مسافران از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بوده و یکی از اماکن زیارتی – مذهبی مهم شهر مشهد به شمار می‌آید.

 آرامگاه خواجه اباصلت هروی

 به استناد بعضی از روایات و منابع معتبر تاریخ اسلام، عبدالسلام بن صالح بن سلیمان ایوب بن میسره مشهور به «خواجه اباصلت هروی» از دانشمندان، محدثین، متکلمین و راویان به نام عصر خود بوده که به نقل از مجالس‌المؤمنین ولادت وی حدود 160ه.ق یا نیمه دوم سده دوم هجری در مدینه روی داده و بدین سبب که اجدادش از هرات بوده‌اند به «اباصلت هروی» معروف گردیده است. وی پس از ورود امام رضا(ع) به خراسان به این ناحیه آمد و در سفر و حضر ملازم و همراه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و راوی صریح چگونگی شهادت آن حضرت به دست مأمون عباسی بود. وی با توجه به رخدادهای سیاسی دوران عباسیان تا هنگام وفاتش به دور از انظار زندگی می‌کرد. بنا به قول سمعانی اباصلت در سال 232ق و بنابر نقل «خطیب بغدادی» در تاریخ بغداد و «ابن تغری بردی» در آخر شوال 236ه.ق در زمان حکومت طاهر بن عبد الله بن طاهر در خراسان، دارفانی را وداع گفت. بنای پیشین آرامگاه گویا بقعه‌ای نیمه مخروبه بوده که مقارن با گسترش شهر مشهد و به همت کربلايی محمد علی درویش از عرفای سده هشتم هجری به صورت یک بنای چهارضلعی و گنبدی بر فراز آن تجدید بنا گردید و در حدود سال‌های 1310 و 1352ش مرمت‌ها و الحاقاتی در آن صورت گرفت. همچنین در سال‌های اخیر بنای آرامگاه با زیر بنای 920 مترمربع با شیوه جدید بازسازی شده و نمای ضریح هشت ضلعی بقعه متبرکه این بنا امام هشتم(ع) ساخته شده است و پیرامون آن نیز تسهیلاتی را از جمله خدمات رفاهی، رستوران، چایخانه، بخش اداری، تجاری و پارکینگ برای زائرین فراهم آورده‌اند این مجموعه در فاصله 10 کیلومتری شرق شهر مشهد در حاشیه جاده فریمان – مشهد قرار دارد.

آرامگاه هرثمه بن اعین

بنای آرامگاه منسوب به ابوحبیب هرثمه بن اعین مشهور به «خواجه مراد» از اصحاب خاص حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در 12 کیلومتری شرق مشهد از سمت راست جاده فریمان در دامنه کوه واقع گردیده است. با استناد به کتب معتبر شیعه نظیر معاجن الائمه (باب هشتم)، تحفه المجالس، تحفه الاحباب، سفینه البحار ، نور الابصار و... چنین استنباط می‌گردد، هرثمه بن اعین از محبت کامل و اخلاص شایسته‌ای نسبت به امام هشتم(ع) برخوردار بوده است، همچنین علامه مامقانی مولف تنقیح المقال فی علم الرجال می‌نویسد: به رغم این که وی راوی چگونگی شهادت حضرت رضا(ع) بود، در زمره شیعیان پاکباخته آن امام بزرگوار به شمار می‌آمد که با همین اعتقاد و تفکر شیعی جان خود را از دست داد و در سال 210 ه.ق به شهادت رسید. برخی منابع وی را از سرداران مأمون معرفی می‌نمایند که از مدینه تا توس حضرت رضا(ع) را همراهی کرد و پس از شهادت آن امام اقدام به افشاگری علیه مأمون نمود. گویا تا سال 1300ه.ق، بنای قابل توجهی بر فراز مدفن هرثمه بن اعین وجود نداشته زیرا مولف "مرات السفر" در عصر قاجار تنها به ابنیه مجاور آن مانند ایوان طرق و مزار خواجه اباصلت هروی در همان حدود اشاره کرده است. بنای پیشین آرامگاه شامل گنبد خانه‌ای به طول و عرض30×4×4 متر با گلدسته‌های کم ارتفاع مزین به کاشی‌کاری و ایوان بوده است که در تغییر و تحولات امروزی بنایی جدیدالاحداث جای آن را گرفته و تسهیلاتی از جمله اتا‌ق‌های اقامت و زائرسرا، رستوران، فضای اداری، پارکینگ و بازارچه برای زائرین و مجاوران ایجاد نموده‌اند.

 

 

 

مزار سید عبد الله الاسحاقی

بنای آرامگاه این امام‌زاده در فاصله 10 کیلومتری مشهد و در جاده امرقان سفلی در روستای برزش‌آباد، در میان آرامستان واقع شده است. علاوه بر زائرین محلی، از نقاط اطراف، ارادتمندانش برای زیارت این شخصیت به محل آرامگاه مشرف می‌شوند.

بر روی سنگ قبر قدیمی موجود به خط نستعلیق بسیار زیبا نام و نسبت وی: امیر نظام الدین علی الحسینی العلوی الشوشتری المشهور به برزش آبادی و تاریخ وفاتش 869ق ذکر شده است.

اطراف این بنا سنگ قبرهایی است که به صورت‌های مختلف دیده می‌شود.

آرامگاه امام‌زاده اسماعیل

بقعه متبرکه امام‌‌زاده اسماعیل یا شاهزاده اسماعیل در فاصله 30 کیلومتری مشهد به سمت نیشابور و در روستای امان‌آباد واقع شده است. در کنار بنا زائرسرایی نیز برای اطراق و عبادت ارادتمندان ایجاد شده است. همچنین ضریح فلزی جدیدی نیز بر روی مزار نصب شده است. باستناد شواهد موجود، نسب ایشان به امام حسین(ع) می‌رسد.

بقعه متبرکه خواجه شیخ محمد زمان

این بقعه متبرکه در فاصله 25 کیلومتری شهر مشهد به سرخس در روستای شرشر، بر روی یک بلندی واقع شده است. زائرین بسیاری از اهالی و روستاهای اطراف برای زیارت خواجه بدین سوی مشرف می‌شوند. محل مزار محصور در ضریحی فلزی و فضای داخلی بقعه آراسته به تصاویر و عبارات مذهبی است.

کرامات و نشانه‌های حضور امام هشتم(ع) در روستای دهسرخ

روستای دهسرخ علاوه بر بقعه سید عبدالعزیز(ع) دارای دو نشانه متبرک از هجرت هدفمند تاریخی - سیاسی حضرت علی بن موسی الرضا(ع) از مدینه به مرو و کرامات آن موسوم به تخت امام و چشمه امام می‌باشد توجه اهالی و مناطق مجاور است.

1) تخت امام

در باور اهالی دهسرخ، تخت امام همان مکانی است که حضرت رضا(ع) با یاران خود در آن جا نماز به پای داشتند و از کرامات آن امام قطعه زمینی که بر روی آن ایستاده بودند حرکت کرده و به صورت پشته‌ای برجسته از زمین‌های اطراف متمایز گردیده است. تخت امام زمینی است به مساحت تقریبی 600 مترمربع که در فاصله چند قدمی از چشمه امام قرار دارد. در ورودی این مکان اشعاری به چشم می‌خورد که مضمون آن اشاره به چگونگی ورورد حضرت به روستای دهسرخ دارد. از طرفی در فصل بهار و تابستان این مکان جایگاهی متبرک برای اجرای مراسم مذهبی یا تعزیه‌خوانی و توزیع غذای نذری است.

2) چشمه امام

مولف منتهی الامال و بعضی منابع معتبر شیعه درباره کیفیت ظهور این چشمه در دهسرخ از عبدالسلام بن هروی روایت نموده‌اند، حضرت رضا(ع) در راه توس به قریه‌الحمراء (دهسرخ) رسید. یاران همراه امام عرض کردند یابن رسول‌الله آفتاب وقت ظهر را نشان می‌دهد آیا نماز به جای نمی‌آورید، حضرت زمانی که خواستند وضو بگیرند با دستان مبارک زمین را حفر نمودند و در این حال آب زلالی از زمین جوشیدن گرفت و تا به امروز اثرش باقی‌مانده است. مردم معتقدند آب این چشمه شفابخش است.

مقبره امام‌زاده سید عبدالعزیز(ع)

با عبور از سنگفرش‌های معابر و گذرهای روستای دهسرخ، در ضلع شمالی بنايی جلب‌نظر می‌‌نماید که در میان اهالی و مناطق مجاور به بقعه "سید عبدالعزیز بن موسی بن جعفر(ع)" برادرزاده حضرت رضا(ع) مشهور است. از بنای اولیه این مکان شواهدی مکتوب در دست نیست، اما بقعه فعلی در دوره قاجار بنیان گرفته است. این بنا با نمای شش وجهی و گنبدی بر فراز آن فضای معنوی خاصی را برای این روستا ایجاد نموده و در سال‌های اخیر با احداث حسینیه‌ای متصل به آرامگاه بر وسعت آن افزوده شده است‌. در میان گنبدخانه نیز مضجع شریف آن بزرگوار و محصور در ضریحی فلزی است.

 

 

آرامگاه امام‌زادگان بی‌بی صنوبر و میر سبحان ولی

از جمله اماکن و زیارتگاه‌های شهرستان مشهد مقبره‌‌ای است منسوب به مدفن امام‌زادگان «بی‌بی صنوبر و میر سبحان ولی» که این آستانه متبرکه در 45 کیلومتری جاده مشهد - کلات به طرف سد کارده در روستای ییلاقی خواجه حسین واقع است. بنابر روایات مدفونین در این بنا از منسوبین به حضرت موسی بن جعفر(ع) می‌باشند. مقبره میر سبحان ولی در فضای داخلی بنایی جدید و مزار بی‌بی صنوبر در محوطه‌ی مقابل با ضریح فلزی کوچک روی آن قرار دارد دیده می‌شود. بنای مقبره این امام‌زادگان مورد احترام اهالی و مناطق مجاور می‌باشد.

مزار سید عبادالله الصالحین

بقعه متبرکه امام‌زاده سید عبادالله الصالحین در 45 کیلومتری مشهد در جاده التیمور و امرغان در روستای "هندل‌آباد" واقع شده است. در کنار این بنا محل یک باب زائرسرا برای استراحت و اطراق موقتی در حال ساخت است. همچنین اخیراً ضریح جدیدی در فضای داخلی بقعه نصب شده است. این بقعه در نزد اهالی به خزر که معروف است.

آستانه متبرکه امام‌زاده یحیی(ع)

این آستانه متبرکه و مکان زیارتی در فاصله حدود 50 کیلومتری شمال‌شرقی شهر مشهد و در یک کیلومتری روستای میامی در بخش رضویه قرار دارد مدفون در این مکان امام‌زاده یحیی بن حسین بن زید یکی از فرزندان زید بن علی بن حسین(ع) می‌باشد. وی که حسین نام داشته دارای چندین فرزند بوده که یکی از آنها به نام یحیی با کینه ابوالحسن شناخته می‌شد. بنای مزبور مشتمل بر رواقی چهار ضلعی، گنبد فیروزه‌ای رنگ دو پوسته، مناره‌های طرفین ورودی و کتیبه‌ای سنگی بر سردر آن به تاریخ 937ق است. بنای مزبور مقارن با سال‌های اولیه حکمرانی شاه طهماسب صفوی بنیان گرفته است. به استناد مضمون کتیبه هویت صاحب مزار در زمان ساخت مقبره برادرزاده یحیی بن زید تصور شده، اما ارادتمندان این آستانه میامی را آرامگاه یحیی بن زید می‌پندارند. بنابر تواریخ موجود یحیی بن زید هم ظاهراً در سال207 یا 209ق در بغداد دارفانی را وداع گفته است. با این همه علاوه بر گردشگران مذهبی داخلی در سال‌های اخیر مسلمانان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس توجه ویژه‌ای به این مکان معطوف داشته‌اند. طرح جامع توسعه اماکن این آستانه مقدسه در محدوده‌ای به وسعت 55 هکتار توسط اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در حال اجرا می‌باشد که در این کاربری‌ها زائرسرا، کشتارگاه جهت نذورات، آشپزخانه عمومی، فروشگاه و محل اسکان موقت پیش‌بینی شده است. همچنین در نزدیکی این مجموعه تفریحی – زیارتی چشمه آب معدنی در دامنه کوه جریان دارد. سنگفرش اطراف بنای مرکزی همواره محل اطراق مناسبی برای ارادتمندان این امام‌زاده به شمار می‌آید.

آرامگاه متبرکه امام‌زاده سید محمد علوی

بنای آرامگاه در فاصله 60 کیلومتری جاده مشهد – تربت حیدریه و در حاشیه جاده بر روی یک بلندی واقع شده است. شخصیت مدفون در این بنا، امام‌زاده سید محمد علوی از نوادگان حضرت موسی بن جعفر(ع) می‌باشد. در حال حاضر این مکان با امکانات نسبی و زیارتی پذیرای زائرین و مسافرانی است که از این راه تردد می‌نمایند. پوشش طبیعی و مناظر اطراف این مکان آکنده از درختچه‌های کوتاه است. اخیراً نسبت به عمران و توسعه فضاهای اطراف و صحن امام‌زاده و ساختمان اقداماتی از جمله محوطه‌سازی، نهال کاری و... انجام گرفته است.

آرامگاه امام‌زاده سید نورالله

در فاصله 70 کیلومتری شهرستان مشهد و در جاده تربت حیدریه روستایی موسوم به زیارت قرار دارد که نام آن به واسطه وجود بقعه منسوب به امام‌زاده سید نورالله می‌باشد و در بین اهالی و مناطق اطراف از جایگاه و مذهبی ویژه‌ای به لحاظ قداست و احترام برخوردار است. سنگ قبری که بر روی مزار وی قرار گرفته نشان می‌دهد که ایشان از نوادگان امام موسی بن جعفر(ع) بوده و در این مکان به شهادت رسیده‌اند. در میان فضای داخلی بقعه ضریح فلزی جدیدی نصب شده است.

بقعه امام‌زادگان هاشم و محتشم

به فاصله 75 کیلومتری از شهر مشهد و در روستای پیوه‌‌ژن توفقگاهی قرار دارد که علاوه بر جنبه مذهبی از نظر گردشگری نیز حايز اهمیت است. بنابر اقوال گوناگون، شخصیت‌های مدفون در بنا، امام‌زادگان هاشم و محتشم (علیهماالسلام) از نوادگان حضرت موسی بن جعفر(ع) می‌‌باشند. همه روزه زائرین و مسافران بسیاری برای زیارت آرامگاه به این مکان می‌آیند. وجود قنات با آب فراوان سبب سرسبزی محوطه با سایه‌های کوهستانی شده و از نظر امکانات رفاهی در حد مطلوبی قرار دارد.

بقعه امام‌زاده سید ابوالقاسم صالح

روستای ابوالقاسم از نظر موقعیت در 75 کیلومتری شهرستان مشهد در جاده نیشابور واقع گردیده و با وجود کوهستانی بودن آب و هوای مساعدی دارد. در کنار این روستا بنایی به چشم می‌خورد که بنابر شواهد مرقد مطهر امام‌زاده سید ابوالقاسم صالح از نوادگان امام موسی بن جعفر(ع) است که در سال 227ق در این مکان به شهادت رسیده است ضریح فلزی و سنگ لوح قبر داخل بنا در ساماندهی اخیراً به این مکان افزوده شده است.

بقعه امام‌زاده سید جلال

بقعه متبرکه منسوب به امام‌زاده سید جلال در فاصله 80 کیلومتری شهرستان مشهد و در روستایی به نام گونجوک علیا در منطقه‌ای سرسبز و خوش اقلیم واقع شده است. این امام‌‌زاده در بین اهالی و مناطق پیرامون از احترام خاصی برخوردار می‌باشد. بر روی سنگ قبر تازه نصب شده وی که در ضریحی فلزی در فضای داخلی بنا دیده می‌شود نوشته شده:

«مرقد مطهر امام‌زاده سید جلال از نوادگان امام موسی بن جعفر(ع) که در این محل به شهادت رسید.»

همچنین فضای یک حسینیه نیز متصل به بنای بقعه دیده می‌شود که محل تجمع ارادتمندان امام‌زاده مزبور برای عزاداری و برپايی مراسم‌های مختلف دینی است.

+ نوشته شده در  2010/10/18ساعت 22:17  توسط اطلس ایران وجهان  | 

معرفی امامزاده های استان یزد


 

معرفی امامزاده های استان یزد

امامزاده جعفر یزد(ع)

این بنا در محله «مصلی عتیق» شهر یزد قرار دارد. در کتاب یادگارهای یزد آمده است؛ امامزاده جعفر(ع)، نسبتشان به امام جعفر صادق (ع) می رسد. قدیمی ترین قسمت این زیارتگاه که امروزه توسعه یافته است، حرم مطهر و گنبد آن است.

کاشیکاری گنبد مزار- با کاشی های منقوش سفید و لاجوردی- متعلق به سال های اخیر است. این بنا دارای چهار صحن است و فقط صحن ورودی آن قدیمی است و صحن های شمالی، جنوبی و شرقی آن کاملاً باز سازی شده است. همچنین بر مزار ایوان صحن شرقی، دو گلدسته بلند الحاق شده است.

نقشه این بنا، مربع شکل است و در وسط آن ضریح به چشم می خورد در چهار طرف حرم، شبستان هایی قرار دارد که محل دفن اموات است.

امامزاده سید نورالدین(ع)

امامزاده سید نورالدین احمد(ع) در محلی به نام "گاپله" در مسیر جاده تهران- یزد، حد واسط اردکان –عقدا قرار دارد. قدمت این بنا با روش قیاسی، به دوره صفوی می رسد. ساختمان این امامزاده دارای ایوانی بلند و نماسازی آجری است و از کف زمین به اندازه پنج پله ارتفاع دارد. این بنا دارای گنبد، یک غلام گرد در پیرامون ساختمان و غرفه هایی به قرینه در اطراف غلام گرد است. سر در ورودی مشرف به صحن امامزاده، دارای دو مناره نسبتاً کوتاه با نماسازی آجر لعاب دار است.

در داخل بنا در قسمت کمر بند گنبد، دو نوار و در مرکز گنبد، شمسه ای به شکل ستاره هشت پر دیده می شود. در ضلع شمال غربی گنبد و ایوان، ساختمان مدرسه علمیه قرار دارد. این ساختمان شامل یک حیاط و چهار حجره قرینه در اضلاع شمال شرقی و جنوب شرقی و دو حجره قرینه در طرفین ورودی ضلع شمال غربی است.

امامزاده حسین ابن موسی (ع)

آرامگاه حسین ابن موسی (ع) در سه کیلومتری شمال غربی شهرستان طبس قرار دارد. اصل بنا به تاریخ 494هـ. ق تعلق دارد و در سمت غربی صحن امامزاده، ایوانی به نام ایوان "امیر علی مشیر" دیده می شود از ملحقات این آرامگاه، ساختمان چهل چراغ است که مدفن چندی از حکام و بزرگان پیشین طبس است. این امامزاده به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده یزد، مشهد و حمایت های آستان قدس رضوی (ع)، رونق بسیار یافته و به مکان زیارتی، سیاحتی با شکوهی تبدیل شده است.

امامزاده عبدالله بافق (ع)

امامزاده عبدالله (ع) در حومه شهرستان بافق قرار دارد و در قرن هفتم هـ. ق ساخته شده است. بنای این امامزاده شامل سردر، هشتی ورودی، اتاق مدخل و اتاق اصلی است. بر سر در ورودی این امامزاده، دوکتیبه آجری هم اندازه (ابعادی بین آجر خطایی و نظامی) دیده می شود و در میان هر یک، یک قطعه سنگ تاریخی نصب شده و اشعاری به خط نستعلیق روی آن ها حک شده است. سنگ تراشیده شده وسط، دارای خط نسخ است و در آخر آن تاریخ رجب المرجب سنه 1224 هـ. ق دیده می شود. از ویژگی های این بقعه، گنبد بلند، کاشیکاری های داخلی و خارجی آن و نیز چراغ های کوچک گلی با لعاب فیروزه ای است که از قدیم خارج گنبد را روشن می کرده است.

امامزاده سید محمد عقدا (ع)

این امامزاده در آبادی "هفتادر" از توابع بخش عقدای شهرستان اردکان قرار دارد. براساس کتیبه های موجود در بنا از جمله چند لوح کاشی قبر مربوط به قرن سیزدهم هـ. ق و سنگ قبر مربوط به سال 1036 هـ. ق و نیز باقی مانده کاشیکاری گنبد امامزاده، قدمت این بنا حداق به دوره صفویه می رسد. امامزاده سید محمد دارای گنبد و ایوانی بلند در ضلع شرقی و سه ایوان- سر پوشیده در سه سمت دیگر است. در پاکار گنبد از داخل، کتیبه ای گچی دیده می شود. پوشش غرفه های اطراف گنبد در داخل آجری با بندکشی گچی است. ورودی ضلع جنوبی حرم، دارای دری چوبی با نقش های هندسی است. دو صحن یکی در ضلع جنوبی و دیگری در ضلع شمالی بنا ساخته شده و غرفه هایی در اطراف هر دو صحن به چشم می خورد.

کتاب میراث فرهنگی استان یزد

تهیه و تنظیم: زهره پری نوش

لینک:
+ نوشته شده در  2010/10/18ساعت 22:5  توسط اطلس ایران وجهان  | 

معرفی امامزاده های استان آذربایجان غربی

امامزاده برکشلو

امامزاده برکشلو

این مقبره مدفن امامزادگان "محمد" و "ابراهیم" از نوادگان امام موسی الکاظم (ع) است و در روستای "برکشلو" در ده کیلومتری شرق شهرستان ارومیه قرار دارد. امامزاده برکشلو از بزرگ ترین و مهم ترین زیارتگاه های مردم استان محسوب می شود و بنای آن مربوط به دوره زندیه و اوایل قاجار است.

این مقبره به شکل مستطیل با یک گنبد مرکزی – مانند چهار طاقی های دوره ساسانی – است و چهار جرز قوس دار دارد و به وسیله گوشواره هایی طاق آن به هشت ضلع تقسیم شده است. در هر ضلع از مقبره یک ورودی با قوس جناقی دیده می شود و در طرفین آن پنجره هایی با قوس هلالی وجود دارد.

مصالح به کار رفته در بنای مقبره از سنگ – از اره تا یک متر – و آجر است. نمای خارجی آن طاق نما و آجرکاری زیبایی دارد. مقبره دارای ضریح زیبا و آب طلاکاری شده است.  نمای داخلی مقبره نیز از نظر تقسیم بندی و ترکیبات معماری چشم گیر و خوش تناسب است.

امامزاده سید بهلول (ع)

امامزاده سید بهلول (ع)

مقبره سید بهلول در محله امامزاده در فاصله سه کیلومتری مرکزی شهر خوی قرار دارد و مدفن یکی از نوادگان امام علی النقی (ع) است. در سنگ قبر مزار آن آمده است: "یا مونس الوحید هذا المرقد المرحوم السعید بهلول طیب الله مثواه فی...". متأسفانه بقیه مطالب و تاریخ روی سنگ از بین رفته و خوانده نمی شود.

در فروردین ماه سال 1376 ش در حیاط مجاور این امامزاده، سنگ مزاری از جنس مرمر کرم رنگ از زیر خاک به دست آمد و این عبارت روی آن نوشته شده بود: "المرحوم المغفور سلاله السادات العظام آقا سید میر جلال ابن آقا علی النقی ابن سید محمد ابن سید علی سنه 327" ساختمان این امامزاده شامل صحن، شبستان و حسینه است. امامزاده دارای تزیینات داخلی زیبا، گچ بری، کاشی کاری، آیینه کاری های متعدد و گلدسته زیبایی است. اخیراً نیز به همت یکی از خیرین، درهای زیبای آن با آیات قرآن کریم، طلاکاری و منبت کاری مزین شده است.

امامزاده آقا میرهادی(ع)

امامزاده آقا میرهادی(ع)

در شمال شرق امامزاده سید بهلول خوی، آرامگاهی کوچک ولی مجلل با دو مناره و گنبدی کوچک و آجرهای زیبا و آیینه کاری قرار دارد. این امامزاده مربوط به سید جلیل القدر "آقا میرهادی" و زیارتگاه عامه مردم است.

این بنا باز سازی شده و ساختمان جدیدی بر روی مقبره قدیمی ساخته شده است. همچنین دری مطلا (زراندود) و کنده کاری شده و مزین به آیات قرآن مجید در ورودی این آرامگاه نصب شده است.

امامزاده سید یعقوب(ع)

امامزاده سید یعقوب(ع)

مقبره امامزاده آقا سید یعقوب در خیابان طالقانی شهرستان خوی قرار دارد. وی در سال 1354 هـ . ق وفات می نماید و دوستاندارنش جنازه وی را در منزل مسکونیش در کوچه بیک دفن می کنند و گنبد و بارگاهی بر روی آن می سازند. به تدریج صحن،  حجرات رواق و ضریحی نیز به این بنا افزوده شد. بنای مقبره بعد از راهرو به چهار قسمت تقسیم می شود و یک قسمت محل اسکان زائرین است. در سمت شمال مقبره، مسجد شیخ واقع است و با یک پنجره زیبای ارسی از مقبره جدا می شود. در سال های اخیر چند تن دیگر از این خاندان از جمله " میر یعقوب دوم" و مرحوم "آیت الله علوی" در جوار این مزار به خاک سپرده شدند از تزیینات مقبره می توان به آیینه کاری دو گنبد و بالای ضریح اشاره کرد. بنای مقبره احتمالاً به دوره صفویه تعلق دارد.

 امامزاده تازه شهر

امامزاده تازه شهر

این امامزاده در پنج کیلومتری شهر سلماس قرار دارد و مدفن چهار تن از فرزندان حضرت علی النقی(ع) به اسامی "اسحق بن محمود"، "ابراهیم بن محمد"، "محمود بن عمر" و "جعفربن محمد" و زیارتگاه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت است. این امامزاده از سده های گذشته زیارتگاه مردم تازه شهر و سلماس بود و پس از زلزله سال 1309 ش دوباره باز سازی شد. مصالح به کار رفته در بنا آجر، سنگ و ملاط آهک و گچ است و در داخل با طاق های جناقی و آجرکاری زیبا تزیین شده است.

+ نوشته شده در  2010/10/18ساعت 22:3  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مطالب قدیمی‌تر