دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان
اشنایی کامل با شهرهای ایران وجهان- تاریخ ایران وجهان وهزاران جدول اماری 
قالب وبلاگ

سطح زيركشت ، ميزان توليد و عملكرد چغندر قند ‌كشور

سطح زيركشت :

سطح زيركشت چغندرقند در كشور حدود 178 هزار هكتار برآورد شده است. استان خراسان با 28/36 درصد از اراضي چغندرقند كشور بيشترين سطح را به خود اختصاص داده است.  استانهاي آذربايجان غربي، فارس، كرمانشاه،  همدان و اصفهان به ترتيب با 62/16، 44/10 ، 25/6 ، 69/5 و 04/4 درصد اراضي كل كشور رتبه هاي دوم تا ششم را بخود اختصاص داده‌اند. شش استان مزبور جمعاً 32/79 درصد سطح زيركشت چغندر قند كشور را دارا هستند.

كمترين سطح زيركشت چغندرقند با 60 هكتار متعلق به استان كردستان است.

ميزان توليد :

 توليد چغندر قند كل كشور 93/5 ميليون تن برآورد شده است. استان خراسان با توليد بيش از يك سوم چغندرقند كشور (54/36 درصد) از نظر توليد اين محصول نيز در جايگاه نخست قرار گرفته است و استانهاي آذربايجان غربي، فارس، كرمانشاه، همدان و خوزستان به ترتيب با 52/21، 59/8 ، 61/5 ، 38/4 و 05/4 درصد سهم در توليد محصول چغندرقند رتبه‌هاي دوم تا ششم را بخود اختصاص داده اند.

در شش استان مزبور جمعاً 69/80 درصد چغندرقند كشور توليد شده است.

عملكرد در هكتار:

عملكرد چغندرقند كشور به طور متوسط 33266 كيلوگرم در هكتار مي باشد. بيشترين و كمترين مقدار عملكرد در كشور به ترتيب با 46160 و 21429 كيلوگرم متعلق به استان هاي خوزستان و آذربايجان شرقي مي باشد.


 

برآوردسط‌ح‌،توليدوعملكرددرهكتارچغندرقندبه‌تفكيك‌استان‌   

سال زراعي‌:82-81

عملكرد      (كيلوگرم‌)

توليد                        (تن‌)

سطح‌                     (هكتار)

نام‌استان‌

ديم‌

آبي‌

جمع‌

ديم‌

آبي‌

جمع‌

ديم‌

آبي‌

0.00

21428.57

9000

0

9000

420

0

420

آذربايجان‌شرقي‌

0.00

43059.39

1276711

0

1276711

29650

0

29650

آذربايجان‌غربي‌

0.00

38097.50

106673

0

106673

2800

0

2800

اردبيل‌

0.00

32534.86

234251

0

234251

7200

0

7200

اصفهان‌

0.00

34166.67

8200

0

8200

240

0

240

ايلام‌

0.00

28574.73

106298

0

106298

3720

0

3720

چهارمحال‌بختياري‌

0.00

33500.91

2168045

0

2168045

64716

0

64716

خراسان‌

0.00

46159.81

240031

0

240031

5200

0

5200

خوزستان‌

0.00

26868.89

72546

0

72546

2700

0

2700

زنجان‌

0.00

32706.46

106296

0

106296

3250

0

3250

سمنان‌

0.00

27360.04

509526

0

509526

18623

0

18623

فارس‌

0.00

28393.57

203014

0

203014

7150

0

7150

قزوين‌

0.00

25000.00

1500

0

1500

60

0

60

كردستان‌

0.00

24477.58

80776

0

80776

3300

0

3300

كرمان‌

0.00

29869.37

332924

0

332924

11146

0

11146

كرمانشاه‌

0.00

23333.33

3500

0

3500

150

0

150

كهگيلويه‌وبويراحمد

0.00

26630.43

122500

0

122500

4600

0

4600

لرستان‌

0.00

27456.77

85116

0

85116

3100

0

3100

مركزي‌

0.00

25622.38

259939

0

259939

10145

0

10145

همدان‌

0.00

34205.41

6328

0

6328

185

0

185

يزد

0.00

33266.09

5933174

0

5933174

178355

0

178355

كل‌كشور

 


نمودارتوزيع‌‌سطح‌‌چغندرقنداستان‌ها نسبت‌به‌كل‌كشور

 سال زراعي 82-1381

 

 

 


 

 

نمودارتوزيع‌ ‌ميزان‌توليدچغندرقند استان ها‌ نسبت به كل كشور

سال زراعي 82-1381

 

 

 

 


 

 منبع -سایت http://www.agri-jahad.ir/
[ جمعه دوازدهم شهریور ۱۳۸۹ ] [ 12:55 ] [ اطلس ایران وجهان ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

این سایت درسال1389با هدف ارائه مقالات ومطالب مختلف در زمینه اقلیم وطبیعت ابران اغاز به کارکرد ودرابتدا سعی وافری شد که مقالات مختلف وکاملی درمورد شهرستانهای مختلف ایران از لحاض طبیعت وفرهنگ واداب ورسوم و جمعیت -اثار باستانی-وقابلیتهای اقتصادی وصنعتی وکشاورزی ارائه دهد بدنبال ان در ادامه کار به بررسی کشورهای مختلف جهان پرداخت وطی مقالات مختلف کلیه کشورهای جهان از لحاض طبیعت وفرهنگ واقتصاد و.. . موردبررسی قرار گرفت وشناخت کلی از کشورهای جهان وحتی شهرهای مهم ان به ما ارائه دهد دراین میان سعی شد که با ارائه مقالات مستند وقابل اعتماد کشورهای مختلف وایران را از لحاض صنعتی واقتصادی واموزش و... مورد برسی قرار گیرد واخرین امار مقایسه ای از این کشورها ارائه شود بدنبال ان تاریخ پرافتخار ایران از دوران مادها تا عصرحاضر مورد برسی قرارگرفت دربخشی دیگر از مطالب سایت مطالب کاملی درزمینه مذهب وزندگی پیامبران وامامان وحوداث مربوط به عصر ان بزرگوران ارائه شد دربخشهای دیگر سایت صدها مقاله درزمینه اشنایی با شرکتهای صنعتی ایران وجهان واخرین اختراعات واکتشافات جهان درحوزهای مختلف علم واخرین رکوردهای ورزشی وبرترین های جهان پرداخته است دراین میان باید از مطالب زیبایی دیگر مانند روزشمار حوادث جنگ تحمیلی نام برد بهرحال امید ان است که مطالب سایت که بازحمات فراوان درسالهای اخیر از طریق جمع اوری از صدها سایت دیگر تهیه شده بتواند بخشی از نیاز خوانندگان را رفع کند دراینجا جادارد ازسایتهای مانند همشهری انلاین تیبان- ایران تراول- ویکی بدیا- مرجع شهرهای ایران- کویرها وبیابانها- تاریخ معاصر-پورتال جهاد کشاورزی- ایران اکتور- میراث فرهنگی استانها- پورتال استانها- سایت مرکز امار ایران- وسایت هواشناسی استانها - وسایتهای خبری عصر ایران-انتخاب - خبرانلاین اشاره کرد که از مطالب زیبا ومستند انها استفاده شده واز انان سپاسگزارم دراینجا باید گفت کلیه مطالب سایت بدون هیچگون تحریفی یا تغییری دران ارایه شود واینجانب مسولیتی درزمینه مطالب ارایه شده سایت از لحاض صحت یا کذب بودن ان ندارم وبا توجه موثق بودن منابع باید به ان اعتمادکرد
موضوعات وب
امکانات وب
.gigfa.com/zibasaz/2.js'> WebGozar.com Counter code -->