مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز

خبرمهم-بزودی این سایت باساختاری جدیدوبامحتواهای جدید وبروز شروع بکارخواهدکرد

معروفترین القاب: حبیب ا... ، خاتم انبیاء، رسول ا...معنای اسم: محمد = ستودهپدر: عبد ا...مادر: امنهتاریخ ولادت: ۶۱۶۳  سال بعد از هبوط ادممدت عمر: ۶۳ سالبعثت: آن حضرت در شبه جزیره عربستان و در مکه مبعوث شدمحل دفن: مدینه منوره در شبه جزیره عربستاننسب ان حضرت: محمد بن عبد ا... بن عبدالمطلب بن هاشم بن غبد مناف که ایشان به اسماعیل بن ابراهیم میرسد، و از طرف مادر: امنه بنت وهب بن مناف بن زهره بن کلاب بوده است مختصری از زند گینامه : اخرین پیامبر الهی در هفدهم ربیع الاول از عام الفیل در مکه چشم به جهان گشود در چهل سالگی در غار حرا به پیامبری مبعوث شد در سال سیزدهم بعثت درسن پنجاه و سه سالگی، واقعه هجرت پیش امد و پیامبر از مکه به مدینه هجرت نمود و این واقعه مبدا تاریخ مسلمانان جهان قرار گرفت. پیامبر اسلام، مکه را که مرکز قدرت دشمنان اسلام بود فتح نمود و وارد کعبه گردید و خانه خدا را از وجود بتها پاک کرد و پرچم اسلام را بر فراز ان بر افراشت در سال دهم هجری ان حضرت به سفر حجه الوداع رفت در باز گشت از این سفر واقعه غدیر به وقوع پیوست سر انجام در سال یازدهم هجرت ان حضرت در مدینه رحلت نمودند.فهرست سوره هایی که در ان نام حضرت ذکر شده:درقران ۴۱۲ ایه درباره حضرت محمد (ص) است،بدین ترتیب: دربعثت ۶۰ ایه . در محامات پیغمبر۱۰۲ ایه. تذکرات پیغمبر۲۲ایه. در مخاطبات ۱۲۷ ایه. در مختصات پیغمبر ۹۲ ایه. در خاتمیت پیغمبر۱ ایه. در شرح خاندایامبر ۴ ایه. درباره مهاجرینبغمبر ۳ آیه.فهرست سوره هایی که نام حضرت محمد درآن ذکر شده:بقره- ال عمران- نساء- مایده- انعام- اعراف- هنفال- توبه- یونس- هود- رعد- حجر- نحل- بنی اسراییل- کهف- انبیاء- حج- مومنون- نور- فرقان- شعراء- نمل- قصص- عنکبوت- سجده- احزاب- سباء- فاطر- یس- صافات- ص- فصلت- شوری   حضرت لوط (ع)معنای اسم: لوط در زبان عبری به معنی پوشش است.پدر: هارانمادر: ورقهتاریخ ولادت: ۳۴۲۲ سال بعد از هبوت آدم.             مدت عمر: ۸۰ سال بعثت: آن حضرت برای هدایت قوم سدوم مبعوث شد. محل دفن: قریه کفر بر یک در یک فرسنگی مسجدالخلیل در فلسطین.نسب: لوط بن هاران بن تارخ بن ناحور ، برادرزاده ابراهیم خلیل ا...تعداد فرزندان: بروایتی آن حضرت۱۲ دختر داشت.مختصری از زندگینامه:حضرت لوط از کسانی است،که ابراهیم خلیل ا... را از سرزمین اصلی خود (اور) به فلسطین همراهی کرد.تفسیر مجمع البیان شهر های قوم لوط را چهار تا نام برده است ، که بزرگترین آنها سدوم بود و لوط نز در آن سکونت داشت. قوم لوط ، اعمال بسیار زشتی انجام میدادند ، که قرآن به بعضی از آنها تصریح فرموده و برخی تنها اشاره کرده است.هرچه آنحضرت سعی نمود ،آنان را از این اعمال باز دارد ،آنها نپذیرفتند.عاقبت عذاب الهی بر آنها نازل شد و قوم لوط را از صفحه روزگار محو کرد.فهرصت سوره هایی که نام لوط در آن ذکر شده: انعام ، اعراف ، هود ، حجر ، انبیاء ، حج ، شعرا ، نمل ، عنکبوت ، صافات ، ص ، ق ، قمر ، تحریر           حضرت شعیب(ع)لقب: خطیب آلانبیاءپدر: صیفونمادر: میکاءتاریخ ولادت: ۳۶۱۶ سال بعد از هبوت آدم.      مدت عمر: ۲۴۲ سالبعثت: برای هدایت مردم مدین وایکه مبعوث شد.محل دفن: بروایتی آن حضرت در بیت المقدس مدفون است.بروایتی نسب آن حضرت: شعیب بن صیفون بن عنفاء بن ثابت بن مدین بن ابراهیم(ع)تعداد فرزندان: آن حضرت ۷ دختر داشت.مختصری از زندگینامه:حضرت شعیب پدر زن حضرت موسی بود او در شهر مدین زندگی مکرد. زمانی که اهل مدین به لهو  و لعب و بت پرستی روی آورده و کم فروشی را پیشه خود ساخته بودند.خداوند حضرت شعیب را بر انگیخت ، تا آنها را هدایت نماید.آن حضرت قوم خود را موعظه کرده و از کارهای زشت منع می نمود و می فرمود: در خرید وفروش به دیگران خیانت نکنید ، که می ترسم عذاب خداوند برشما نازل شود. اما سران قوم وی را تهدید نمودند که تو و پیروانت را از شهر بیرون خواهیم کرد.عاقبت شعیب آنان رانفرین نمود و زلزله عظیمی رخ داد و تمام آبادی ها و عمارات را بر سر مردم ناسپاس در هم شکست. حضرت شعیب  و پیروان مومنش آن شهر را دوباره بنا نمودند.فهرست سوره هایی که نام حضرت شعیب(ع) درآن ذکر شده: اعراف،هود،شعراء،عنکبوت حضرت ادریس(ع)ادریس : نام آن حضرت در زبان عبری اخنوخ است.پدر: یاردمادر: برهتاریخ ولادت: ۸۳۰ سال بعد از هبوت آدم.مدت عمر: ۳۶۵ سالبعثت: در کوفه مبعوث شد.محل دفن: آن حضرت به آسمان ها عروج کرد.نسب: ادریس بن یارد بن مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن ادم(ع)تعداد فرزندان: آن حضرت ۲ پسر داشت.مختصری از زندگی نامه :برخی آن حضرت را از این جهت ادریس نامیدند،که حکمتهای خداوند وسنت های الهی را درس میداده است. وی با ۷۲ زبان  مردم را به سوی خدای یگانه دعوت می نمود. محل اقامت او در مسجد سهله در شهر کوفه بوده است . چنانکه معروف است حضرت ادریس اولین کسی بوده است،که خط نوشت،جامه دوخت وخیاطی را تعلیم داد .آن حضرت در زمینه ی علم نجوم و هندسه وحساب و فلسفه و...تبحر داشت وآنها را به مردم زمان خود می آموخته است.نقل شده است:خداوند ۳۰ صحیفه بر ادریس نازل نمود.فهرست سوره هایی که نام حضرت ادریس درآنها ذکرشده: مریم ، انبیاء  حضرت الیاس (ع) معنای اسم: لفظ الیاس یا الیا در زبان عبری به معنای((بزرگوار من خداست))می باشدپدر: یاسینمادر: امٌ حکیمظهور: ۴۵۰۶ سال بعد از هبوط ادمدعوت بحق: ۲۲ سال مردم را دعوت بحق نمودیعثت: خداوند او را برای مردم بعلبک مبعوث کردمحل دفن: ان حضرت به اسمان عروج کردبروایتی نسب ان حضرت: الیاس بن یاسین بن فنحاص بن عزاربن هارون بن عمرانتعداد فرزندان : ان حضرت ۱ فرزند داشت. مختصری از زندگینامه:چنانچه بعضی نوشته اند: حضرت الیاس یکی از انبیاء بنی اسراییل و اهل بعلبک لبنان بود و در زمان اخار (احهب) می زیست . ان حضرت مردم بنی اسراییل را به راه راست و ترک بت پرستی دعوت می کرد. ولی قوم او دعوتش را اجابت نمی کردند عاقبت الیسع را در نبوت جانشین خود قرار داد. و به اسمان عروج کرد. البته در پاره ای از روایات و تواریخ امده است که الیاس همچون خضر پیامبر از اب حیات نوشیده و همیشه زنده است و موکل بر دریاهاست همانطوریکه خضر پیامبر ، موکل برخشکی است فهرست سورههایی که در ان نام الیاس ذکر شده: انعام- صافات.حضرت داود(ع)لقب: نبی ا...   الحکاممعنای اسم: داود= محبوبپدر: ایشیتاریخ ولادت: ۴۳۳۳ سال بعد از هبوط ادممدت عمر: ۱۰۰ سالبعثت: خداوند او را در فلسطین مبعوث کرد و به او سلطنت و حکومت دادمحل دفن:  بیت المقدس واقع در قریه داود در کشور فلسطیننسب: داود بن عوید بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمی نادب ین رام بن حضرون بن فارص ین یهود ین اسحاق بن ابراهیم (ع)تعداد فرزندان: ان حضرت ۸ پسر داشت.مختصری از زندگینامه:حضرت داود یکب از پیمبران بنی اسراییل است که در بیت اللحم متولد گردید در ابتدای جوانی شبانی می کرد و به خاطر شجاعت و دانایی وصدای خوبی که داشت شهرت یافت ودر نزد (شانول)پادشاه وقت تقرب پیدا کرد و دختر او را به همسری گرفت و ورث سلطنت گردبد ان حضرت (مزامیر)را تصنیف کرد و بیت المقدس را پاییتخت خود قرار داد حضرت داود حضرت سلیمان را به عنوان وصی و جانسین خویش معرفی کرد و طرح و نقشه مسجد الاقصی را به حصرت سلیمان داد تا ان را بنا کند.فهرست سورههایی که نام حضرت داود در ان ذکر شده: بقره- نساء- مایده- انعام- اسراء- انبیاء- نمل- سباء- ص     حضرت ابراهیم(ع)لقب: خلیل ا...معنای اسم: ابراهیم یا ابرام بزبان عبری به معنی پدر عالی است.پدر: تارخمادر: ورقهتاریخ ولادت: ۳۳۲۳ سال بعد از هبوت آدم. مدت عمر: ۱۷۵ سال بعثت: آن حضرت دربابل مبعوث شد.محل دفن: در شهر خلیل الرحمان واقع در کشور فلسطین. نسب: ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعوبن فالج بن عابربن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح(ع).تعداد فرزندان: بروایتی آن حضرت ۱۳ فرزند داشت. مختصری از زندگینامه:حضرت ابراهیم(ع) از پیامبران اولواالعزم است. محل تولدش شهر(اور)در نزدیکی رودخانه  فرات میباشد.آنحضرت در زمان سلطنت نی نیاس (نمرود ثانی) پسر سمیرا میس ملکه ی افسانه ای متولد شد و در همانجا رشد نمود .چون آن حضرت بت ها را نکوهش می کرد و آنها را در هم می شکست ، در طول تاریخ به ابراهیم بت شکن مشهور شده است.حضرت ابراهیم نیز مانند دیگر پیامبران مردم را از بت پرستی منع و به پرستش خدای یگانه دعوت می نمود ، به همین جهت نمرود فرمان داد، او را به آتش اندازند، ولی آتش بر وی سرد شد و آنحضرت سالم ماند.تجدید بنای خانه کعبه بدست آنحضرت و فرزندش ، اسماعیل که به ذبیح ا... معروف میباشد ، صورت گرفته است.فهرصت سوره هایی که نام ابراهیم در آن ذکر شده: بقره،آل عمران،نساء،انعام،توبه، هود، یوسف، ابراهیم، حجر، نحل، مریم ،انبیاء، حج ،شعراء، عنکبوت ،احزاب، صافات، ص، شوری، زخرف، ذارایات، نجم، حدید، ممتحنه، اعلی        حضرت هود(ع)معنای اسم : هود =هدایت یافته(در زبان عبری نام آن حضرت عابر است).پدر: شالخ.مادر: بکیهتاریخ ولادت:۲۶۴۸سال بعد از هبوت آدممدت عمر:۴۶۰سالبعثت: برای هدایت قوم عاد مبعوث شد.محل دفن: نجف اشرف در عراقبروایتی نسب آن حضرت: هود بن شالخ بن ارفشخد بن سام بن نوح(ع).تعداد فرزندان: آن حضرت3 پسر داشت. مختصری از زندگینامه:خداوند حضرت هود را برای هدایت قوم عاد مبعوث گردانید آن حضرت قوم خود را موعظه میکرد و فرمود: ای قوم ، اکنون من پیغمبر خدا هستم و به راستی آمده ام ، تا شما را به پرستش خدای یگانه دعوت کنم. ای مردم، بت پرستی را رها کنید تا سعادتمند شوید.آن قوم چون این سخنان را شنیدند،برسر وی ریختند و او را سخت زدند ، بطوری که بی هوش شد . بعد از این واقعه باز هم از سوی خدا ندا رسید،که قوم خود را موعظه کن، به درستی که ما تو را فراموش نخواهیم کرد.حضرت هود دوباره مردم را به خدا پرستی دعوت کرد. ولی آنها ایمان نیاوردند و سر انجام به خاطر بی ایمانی مورد خشم خداوند قرار گرفتند و در اثر وزش بادهای مسموم همه بجز گروه مومنین هلاک شدند. فهرست سورههایی که نام هود(ع)در آنها ئکر شده است: اعراف، هود، شعراءحضرت یحیی(ع)لقب: آن حضرت به تعمید دهنده معروف است.معنای اسم: یحیی=زندگی بخشپدر: زکریامادر: عیشاعتاریخ ولادت: ۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.مدت عمر: ۳۰ سالبعثت: در فلسطین مبعوث شد.محل دفن: قبر ان حضرت در مسجد جامع اموی دمشق است.نسب  : یحیی بن زکریا بنبرخیاء بن شوبن نحراییل بن سهلون بن ارسو ابن شویل بن یعود بن موسی بن عمران بود. مختصری از زند گینامه :سالها از عمر حضرت زکریا گذشته بود که خداوند به او فرزندی بنام یحیی عنایت کرد این فرزند به درجه نبوت رسید و همه مسایل و مباحث تورات را مورد دقت قرارداد و در بین مردم شهرت پیدا کرد روزی به حضرت یحیی خبر رسید :هرود عاشق دختر برادر خود بنام هرودیا شده است و قصد ازدواج با او را دارد ان حضرت با این ازدواج غیر قانونی مخالفت کرد خبر مخالفت یحیی به هرود رسید هرودیا  سر یحیی را به عنوان مهریه طلب نمود شاه با این درخواست موافقت کرد و دستور داد سر یحیی را ببرند سپس سر او را در ظرفی زرین به هرودیا تقدیم کرد فهرست سورههایی که در ان نام یحیی ذکر شده: ال عمران- انعام- مریم-انبیاء   حضرت نوح(ع)حضرت نوح (ع) یکی از پیامبران بزرگ خدا و نخستین پیامبر اللعزم بود.او 9 قرن یا همان 900 سال عمر کرد و تنها پسری که به او ایمان نیاورده بود کنعان نام داشت.لقب: شیخ الانبیاءمعنای اسم: نوح=نوحه و اسامی دیگری نیز دارد . عبدالغفار ، عبدالملک ، عبدالسلامپدر: لمکمادر: قینوشتاریخ ولادت: ۱۶۴۲سال بعد از هبوط ادممدت عمر: بیش از هزار سال نوشته اندبعثت: پیامبری ایشان در بابل،عراق و شام بودمحل دفن: نجف اشرف درکشور عراقنسب: نوح بن متوشلخ بن اخنوخ بن یارد بن مهلا ییل بن قینان بن انوش بن شیث بن ادم(ع)تعداد فرزندان: حضرت ۴پسرداشت مختصری از زندگینامه:حضرت نوح(ع) نخستین پیامبراولواالعزم است که خداوند او را با کتاب و شریعت جداگانه ای بسوی مردم ان روزگار مبعوث نمود. هرچند ان حضرت سالیانی دراز ، قوم خود را به یکتا پرستی دعوت کرد، ولی نتیجه ای نبخشید ، تا اینکه به امر خداوند کشتی بزرگی ساخت و از هر نوع حیوان یک جفت (نر و ماده) در ان قرار داد و سپس خود و عده کمی از همراهان به علاوه سه فرزندش (سام- یافث - حام) و همراهانش در کشتی نشستند پس از ان چهل شبانه روز باران سیل اسایی بارید و بعد از اینکه اب فرو نشست کشتی بر قله کوه جودی و به روایت تورات ، بر کوه ارارات یا اغاری به خشکی نشست بدین ترتیب نوع بشر از بازماندگان کشتی نوح بوجود امد. فهرست سورهایی که نام نوح در ان ذکر شده استال عمران-نساء-انعام-اعراف-توبه-یونس-هود-ابراهیم-اسراء-مریم-انبیاء-حج-مومنین-فرقان- شعراء -عنکبوت-احزاب-صافات-ص-غافر-شوری-ق-ذاریات-نجم-قمر-حدید-تحریم-نوح.    حضرت یونس (ع)لقب: ذوالنونمعنای اسم: یونس در لفظ یونانی به معنای کبوتر استپدر:  متیمادر: تنجیسظهور : ۴۷۲۸ سال بعد از هبوط ادمدعوت بحق: ۴۰ سال مردم را دعوت بحق کردبعثت: خداوند او را پس از یسع برای هدایت مردم نینوا بر انگیختمحل دفن: شهر کوفه در کشور عراقنسب: یونس بن متی از طرف پدر به هود واز طرف مادر به بنی اسراییل می رسد.مختصری از زندگینامه:حضرت یونس در نینوا مردم را به خداپرستی دعوت می نمود. ولی انها از دستورات او سر پیچی کرده و به گفتار او عمل نمی کردند. حضرت یونس از لجاجت ان مردم ناراحت شد و با حالت قهر انها را ترک کرد وسوار کشتی شد ماهی بزرگی سر راه کشتی امد و مانع عبور ان گردید قرعه زده شد سه یا هفت بار قرعه به نام یونس افتاد عاقبت او را به دریا انداختند و ماهی بزرگی وی را بلعید ولی از سوی خداوند ندا امد : ای ماهی! ما یونس را روزی تو نکرده ایم انگاه ان حضرت به مدت ۳ روز یا بیشتر در شکم ماهی بود تا به امر خداوند ماهی یونس پیامبر را به ساحل افکند.فهرست سورههایی که در ان نام یونس ذکر شده : نساء- انعام- یونس- صافات حضرت زکریا(ع)معنای اسم: زکریا= در زبان عبری به معنای کسی که خدا او را یاد می کندپدر: برخیاءظهور: ۵۵۰۰ سال بعد از هبوط ادممدت خمر : ۱۱۵  سالبعثت: در فلسطین مبعوث شدمحل دفن: ان حضرت در بیت المقدس مدفون استروایتی نسب ان پیامبر: زکریا بن برخیاء بن شو بن نحراییل بن سهلون بن ارسوا بن شویل بن یعود بن موسی بن عمران بودتعداد فرزندان: ان حضرت فرزندی بنام یحیی داشت.مختصری از زند گینامه: حضرت زکریا بیشتر اوقات خود را به عبادت حق تعالی و موعظه و اندرز بندگان خدا می گذرانید، تا اینکه به دستور پادشاه جبار ان زمان ،فرزندش یحیی را به قتل رساندند و حضرت زکریا نیز مورد تعقیب حکومت قرار گرفت. زکریا از شهر خارج شد و در یکی از باغهای اطراف بیت المقدس در میان درختی پنهان کردید. مامورین شاه به راهنمایی شیطان کنار درخت امده و ان را با اره به دو نیم کرده و بدین ترتیب حضرت زکریای پیامبر نیز به دو نیم شد (ا... اعلم).فهرست سورههایی که در ان نام زکریا ذکر شده: ال عمران- انعام- مریم- انبیاء

منبع-سایت نواب

+ نوشته شده در  2010/9/9ساعت 14:13  توسط اطلس ایران وجهان  |