دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان
اشنایی کامل با شهرهای ایران وجهان- تاریخ ایران وجهان وهزاران جدول اماری 
قالب وبلاگ
توليدات جهاني خودروهاي باري سنگين به تفكيك مناطق مختلف

در سال 2003 تعداد 1/3 ميليون دستگاه خودروي باري سنگين در جهان توليد شده كه در مقايسه با سال 2001 كه تعداد خودروهاي توليدي مورد نظر 2 ميليون دستگاه بوده است، در حدود 55 درصد رشد داشته است. جدول شماره (11)، ميزان توليد خودروهاي باري سنگين به تفكيك مناطق مختلف جهان و كشورهاي عمده را نشان مي‌دهد:

جدول (11) - توليدات جهاني خودروهاي باري سنگين به تفكيك مناطق مختلف سال 2003

مناطق و كشورها

تعداد توليد خودروهاي باري سنگين (هزار دستگاه)

اروپا

544

آلمان

163

اسپانيا

63

فرانسه

46

CIS

54

امريكا

419

ايالات متحده

251

برزيل

79

آسيا و اقيانوسيه

2124

ژاپن

773

چين

1087

ماخذ: OICA

 

2-1-5-4-4- توليدات جهاني اتوبوس و ساير وسائط حمل جمعي به تفكيك مناطق مختلف

در سال 2003 تعداد 645 هزار دستگاه اتوبوس و ساير وسايط حمل جمعي افراد در جهان توليد شده كه در مقايسه با سال 2002 كه خودرو توليدي مورد نظر 530 هزار دستگاه بوده است، در حدود 6/21 درصد رشد داشته است. جدول شماره (12)، ميزان توليد اتوبوس و ساير وسائط حمل جمعي افراد به تفكيك مناطق مختلف جهان و كشورهاي عمده را نشان مي‌دهد.

جدول (12) - توليد جهاني اتوبوس و ساير وسائط حمل جمعي افراد به تفكيك مناطق مختلف در سال 2003

مناطق و كشورها

تعداد توليد اتوبوس و ساير وسايط حمل جمعي افراد (دستگاه)

اروپا

66550

آلمان

10423

سوئد

8050

بلژيك

5458

آسيا و اقيانوسيه

550188

چين

516700

كره جنوبي

16354

ژاپن

11406

آفريقا

933

ماخذ: OICA

 

2-2- شركتهاي بزرگ توليد كننده خودرو

   در صنعت خودرو سازي مقياس اقتصادي توليد نقش حياتي را ايفا مي كند. تا جايي كه برخي مطالعات حاكي از آن است كه يك بنگاه توليد كننده براي حفظ بقاي خود در كشورهاي پيشرفته صنعتي حداقل بايد 4 ميليون خودرو توليد كند كه اين ميزان در كشورهاي در حال توسعه نبايد كمتر از 1 ميليون دستگاه باشد.

از اين روست كه در سالهاي اخير تعدادي از شركتهاي بزرگ توليد كننده خودرو در يكديگر ادغام شده اند كه دليل عمده  آن را مي توان دسترسي به صرفه جويي هاي حاصل از مقياس و همچنين كسب سهم بالاتري از بازار عنوان كرد. 

2-2-1-تقسيم بندي بازار جهاني:

‌درحال حاضر بازارهاي جهاني خودروسازي بين شركتهاي چندمليتي تقسيم شده‌ است. بطوريكه اين شركتها در يك كشور تحقيق مي‌كنند، در كشور ديگر قطعه مي‌سازند، در كشور سوم مونتاژ مي‌كنند، در كشور چهارم خودرو را به فروش مي‌رسانند و درنهايت‌ سود حاصل را در كشور پنجم سرمايه‌گذاري مي‌كنند. بنابراين شرايط براي‌ كشورهايي كه بتوانند از اين مراحل سود ببرند فراهم است. شركتهاي چندمليتي در سراسر دنيا به‌دنبال‌ ارزانترين قطعات هستند براي مثال از هر خودروي پونتياك كه در بازار آمريكا ارزشي معادل ده هزار دلار دارد، مبلغ 3000 دلار آن به كشور كره براي‌ كارگر و عمليات مونتاژ ، معادل1750 دلار به ژاپن براي قطعات پيشرفته‌ (موتور، اكسل، و قطعات‌ الكترونيك)، مبلغ 750 دلار به آلمان غربي براي طراحي‌ و مهندسي مدل، مبلغ 400 دلار به تايوان، سنگاپور و ژاپن براي قطعات كوچكتر داده مي‌شود. همچنين 250 دلار به انگليس براي آگهي تبليغ خدمات بازاريابي‌ و حدود 50 دلار به ايرلند و بارابادوس، براي جمع‌آوري اطلاعات و پردازش‌ داده‌ها پرداخت مي‌شود و بقيه آن كه كمتر از 400 دلار است به استراتژيستها در ديترويت، وكلا و حقوقدانان و بانكداران در نيويورك و نمايندگان آنها در واشنگتن، كارگران بيمه و بهداشت در سراسر كشور و سهامداران جنرال موتورز كه‌ اغلب آنها در آمريكا زندگي مي‌كنند، اما تعدادي‌ از آنها مليت خارجي دارند تعلق مي‌گيرد.

بطور كلي بازارهاي جهاني خودرو به سه گروه تقسيم مي‌شوند:

1-                       بازارهاي توسعه يافته

(DEVELOPED MARKETS)، يعني كشورهاي با بازار خودرو داخلي بالغ، شامل آمريكا، كانادا و اروپاي غربي كه سيكل‌هاي تجاري داخلي، محرك بازار خودرو هستند.

2-بازارهاي‌درحال‌ظهوربا جهت‌گيري صادراتي

 (EXPORT-ORIENTED EMERGING MARKETS)، يعني كشورهاي با بازار خودرو داخلي نابالغ و مونتاژ داخلي خودرو كه اصولا به طرف صادرات به بازارهاي كشورهاي غربي جهت‌گيري شده‌اند. در اين زمره مكزيك، اروپاي مركزي و كره جنوبي را مي‌توان نام برد كه محرك توليد خودرو آنها سيكل‌هاي تجاري بازارهاي صادراتي مي‌باشند.

3-بازارهاي‌درحال‌ظهور باجهت‌گيري داخلي

 (DOMESTIC-ORIENTED EMERGING MARKETS)، يعني كشورهاي با بازار خودروداخلي نابالغ و مونتاژ داخلي خودرو كه اصولا به طرف مصرف داخلي جهت‌گيري شده‌اند. در اين زمره مهمترين كشورها برزيل، روسيه و چين مي‌باشند كه بازار خودرو در آنها مستقل از دنيا بوده و تحت تاثير سيكل‌هاي تجاري داخلي قرار دارد.

در سالهاي گذشته (قبل از كاهش ارزش اخير دلار )صنايع خودرو اروپاي غربي و ژاپن از كاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار سود برده‌اند و در آينده به علت رشد جمعيت منفي و يا ناچيز، اين كشورها بيشتر به بازارهاي بين‌المللي روي خواهند آورد. ژاپن با ادامه سياست ساخت در محل فروش (BUILD WHERE YOU SELL) به سرمايه‌گذاري در تاسيس كارخانجات توليد و مونتاژ خودرو در آمريكا و اروپا ادامه داده و كره جنوبي در سالهاي آتي، صادرات خودرو را افزايش خواهد داد. چين، روسيه، برزيل و هند كه در حال حاضر توليدكنندگان كوچكي هستند، در آينده رشد بيشتري نسبت به كشورهاي ديگر خواهند داشت كه بيشتر بر رشد بازار داخلي تكيه خواهند كرد.

در بازار كشورهاي در حال توسعه آسيايي، خودروهاي ارزان قيمت 5 تا 6 هزار دلاري مورد توجه خواهند بود. در روسيه كمپاني فورد اقدام به مونتاژ خودرو كرده و كمپانيهاي فولكس واگن و فيات نيز اقدامات مشابهي را شروع كرده‌اند. همچنين جنرال موتورز و اتوواز سرمايه‌گذاري مشترك خواهند داشت. تويوتا و پژو نيز به دليل هزينه‌هاي مونتاژ پايين، در جمهوري چك اقدام به سرمايه‌گذاري مشترك براي توليد خودرو كرده اند و فيات در لهستان سرمايه گذاري كرده است.

2-2-2- مقياس فعاليت و تحليل تمركز در بازار خودرو در جهان

صنعت خودرو در جهان در اختيار تعدادي از خودروسازان بزرگ قرار دارد و اين شركتهاي فرامليتي با خريد و يا ادغام ديگر شركتهاي خودروساز در سطح جهان و همچنين با تاسيس واحدهاي مونتاژ و يا قطعه‌سازي در ديگر كشورها،  به موقعيت كنوني رسيده‌اند و در اين محيط پر از چالش، بسياري از نامهاي مهم و معروف جهاني از ادامه رقابت باز ايستاده‌اند. نكته قابل توجه در اين است كه اين شركتهاي فرامليتي، بيش از آنكه متعلق به يك كشور باشند، هويتي جهاني دارند و هم اكنون در دنيا كمتر خودروسازي به چشم مي‌خورد كه به دور از اين مجموعه بتواند به توليد خودروهاي قابل رقابت در سطح دنيا اقدام كند، از اين روست كه كشورهاي جهان ميزبان اين خودروسازان جهاني هستند.

براساس بررسيهاي انجام شده، در سال 2001 ميلادي، شش شركت جنرال موتورز (شامل ايسوزو)، فورد (شامل مزدا)، تويوتا، كرايسلر دايملر (شامل ميتسوبيشي)، فولكس واگن و رنو (شامل نيسان)، نزديك به 80 درصد از توليدات جهاني خودرو را در اختيار داشته‌اند كه از اين ميان، 50 درصد از توليدات جهاني توسط سه شركت اول خودروساز جهان انجام شده است. جدول(13) سهم گروههاي خودرو سازي (ادغام شده) از بازار جهاني را در سال 2003 نشان مي دهد.

هم اكنون ده شركت اول خودروساز جهان بيش از 95 درصد از فروش جهاني را برعهده‌دارند و قدرت خود را در آينده نيز حفظ خواهند كرد. درجه تمركز در صنعت خودرو سازي جهان بر اساس دو شاخص CR4 و شاخص هرفندال هيرشمن HHI) ( به ترتيب 5/53 درصد و 1125 واحد مي‌باشد كه حاكي از تمركز نسبتا بالايي در صنعت خودرو در جهان است.

 

                                                         

 

 

[ دوشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۰ ] [ 20:45 ] [ اطلس ایران وجهان ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

این سایت درسال1389با هدف ارائه مقالات ومطالب مختلف در زمینه اقلیم وطبیعت ابران اغاز به کارکرد ودرابتدا سعی وافری شد که مقالات مختلف وکاملی درمورد شهرستانهای مختلف ایران از لحاض طبیعت وفرهنگ واداب ورسوم و جمعیت -اثار باستانی-وقابلیتهای اقتصادی وصنعتی وکشاورزی ارائه دهد بدنبال ان در ادامه کار به بررسی کشورهای مختلف جهان پرداخت وطی مقالات مختلف کلیه کشورهای جهان از لحاض طبیعت وفرهنگ واقتصاد و.. . موردبررسی قرار گرفت وشناخت کلی از کشورهای جهان وحتی شهرهای مهم ان به ما ارائه دهد دراین میان سعی شد که با ارائه مقالات مستند وقابل اعتماد کشورهای مختلف وایران را از لحاض صنعتی واقتصادی واموزش و... مورد برسی قرار گیرد واخرین امار مقایسه ای از این کشورها ارائه شود بدنبال ان تاریخ پرافتخار ایران از دوران مادها تا عصرحاضر مورد برسی قرارگرفت دربخشی دیگر از مطالب سایت مطالب کاملی درزمینه مذهب وزندگی پیامبران وامامان وحوداث مربوط به عصر ان بزرگوران ارائه شد دربخشهای دیگر سایت صدها مقاله درزمینه اشنایی با شرکتهای صنعتی ایران وجهان واخرین اختراعات واکتشافات جهان درحوزهای مختلف علم واخرین رکوردهای ورزشی وبرترین های جهان پرداخته است دراین میان باید از مطالب زیبایی دیگر مانند روزشمار حوادث جنگ تحمیلی نام برد بهرحال امید ان است که مطالب سایت که بازحمات فراوان درسالهای اخیر از طریق جمع اوری از صدها سایت دیگر تهیه شده بتواند بخشی از نیاز خوانندگان را رفع کند دراینجا جادارد ازسایتهای مانند همشهری انلاین تیبان- ایران تراول- ویکی بدیا- مرجع شهرهای ایران- کویرها وبیابانها- تاریخ معاصر-پورتال جهاد کشاورزی- ایران اکتور- میراث فرهنگی استانها- پورتال استانها- سایت مرکز امار ایران- وسایت هواشناسی استانها - وسایتهای خبری عصر ایران-انتخاب - خبرانلاین اشاره کرد که از مطالب زیبا ومستند انها استفاده شده واز انان سپاسگزارم دراینجا باید گفت کلیه مطالب سایت بدون هیچگون تحریفی یا تغییری دران ارایه شود واینجانب مسولیتی درزمینه مطالب ارایه شده سایت از لحاض صحت یا کذب بودن ان ندارم وبا توجه موثق بودن منابع باید به ان اعتمادکرد
موضوعات وب
امکانات وب
.gigfa.com/zibasaz/2.js'> WebGozar.com Counter code -->